Edukacja przyrodnicza w szkołach ponadpodstawowych

Najnowsze materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Ujęcie teoretyczne

 1. Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych. Część III / Zofia Grudzińska // Szkoła : miesięcznik dyrektora. - 2018, nr 7, s. 49-52  [czasopismo dostępne w Książnicy Podlaskiej]
 2. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego : zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, monitorowanie realizacji podstawy programowej / [Małgorzata Celuch, Wanda Pakulniewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017 (BC 37 / 175344)
 3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia / Agata Arkabus // Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 2, s. 6-9

Inspiracje metodyczne

 1. Aplikacje przyrodnicze, które warto zabrać ze sobą do szkoły / Mateusz Paradowski // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, s. 15-17
 2. Chemia nieco inaczej / Magdalena Ankiewicz-Kopicka // Chemia w Szkole. - 2017, nr 3, s. 13-16
 3. Cyfrowe laboratorium na zajęciach przyrodniczych / Anna Romańska // IT w Edukacji .- 2016, nr 1, s. 51-53
 4. Jak oswoić trudne, czyli o geofizyce w szkole / Agata Goździk // Meritum. - 2018, nr 4, s. 48-54
 5. Na ratunek maturzystom - EduChemLab / Piotr Bujna, Artur Gonsior // TIK w Edukacji. - 2019, nr 1, s. 62-64
 6. Nauczyciel wzorem ekologicznym / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły s. 82-85
 7. Pamiętajcie o ogrodach, miedzach i wiejskich drogach, czyli o edukacji geograficznej na rzecz tożsamości i ochrony krajobrazów kulturowych / Joanna Angiel // Meritum. - 2018, nr 2, s.15-26
 8. Po co biologia w szkole? / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 29/30, s. 23
 9. Podróż w głąb kryształów dzięki TIK / Piotr Zwoliński // IT w Edukacji. - 2016, nr 4, s. 34-37
 10. Pracownia przyrodnicza XXI wieku / Anna Romańska // TIK w Edukacji. - 2019, nr 2, s. 16-19
 11. Przyrodniczy projekt edukacyjny wspierany TIK a rozwój kompetencji kluczowych / Reanata Sidoruk-Sołoducha // Meritum. - 2019, nr 1, s. 108-114
 12. Rola mobilnych technologii w nauczaniu chemii / Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska // W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka. - Toruń 2015. - S. 289-306 (BW  173135)
 13. Smartfony i tablety na lekcjach fizyki / Elżbieta Kawecka // Meritum. - 2018, nr 4, s. 30-37
 14. Szkoła zero waste / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły s. 76-78
 15. Trzeci wymiar DNA / Joanna Gadomska // TIK w Edukacji. - 2019, nr 1, s. 41-43
 16. Uczeń – dociekliwy odkrywca : TIK i IBSE na lekcjach chemii / Justyna Kamińska // Meritum. – 2020, nr 1, s. 86-90
 17. W jaki sposób cyfrowe urządzenia do przeprowadzania doświadczeń mogą zmienić nauczanie przedmiotów przyrodniczych w szkołach / Tomasz Sobiepan // Meritum. - 2019, nr 4, s. 40-42
 18. W jaki sposób współczesne technologie mogą wspierać nauczycieli biologii nauczanej dwujęzycznie? / Renata Sidoruk-Sołoducha // Meritum. - 2018, nr 4, s. 89-98
 19. Wykorzystanie aplikacji webGIS i Molbile GIS do opracowania zajęć terenowych w edukacji geograficznej / Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska // Meritum. - 2018, nr 2, s. 79-86
 20. Zalety ćwiczeń terenowych jako narzędzia w nauczaniu o rzeźbie powierzchni Ziemi / Irena Tsermegas // Meritum. - 2018, nr 2, s. 10-14

 

Oprac.  Aniela Maciejczuk