Epidemie, pandemie, choroby zakaźne w historii świata

Literatura dostępna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

1. Choroby zakaźne a zabezpieczenia zdrowia zwierząt i ludzi Ryszard Rywotycki // 2001, nr 1/3, s. 13-17 Wszechświat

2. Czekając na grypę Paweł Wernicki // 2001, nr 2, s. 16-19 Wiedza i Życie

3. Inwazja z Azji : epidemia SARS Grzegorz Wybraniec // Polityka 2003, nr 16, s. 101-103

4. Kłopoty z grypą Barbara Płytycz // Wszechświat 2010, nr 1/3, s. 50-54

5. Kto się boi ptasiej grypy? Małgorzata T. Załoga // Wiedza i Życie 2005, [nr] 11, s. 70-71

6. Niepokonane, zapomniane Paweł Walewski // Polityka 2005, nr 17, s. 90-91

7. Pandemia na żywo Piotr Siergiej // Tygodnik Powszechny 2009, nr 18, s. 29

8. Paradoksy zarazy Adam Leszczyński // Wiedza i Życie 2003, [nr] 6, s. [62]-[67]

9. Sarmata kontra ospa, czyli jak chorowano i leczono w epoce staropolskiej Łukasz Wróbel // Wiadomości Historyczne 2014, nr 2, s. 43-50

10. Wielkie epidemie na przestrzeni wieków Henryk Głąb, Małgorzata Kępa // Wszechświat 2010, nr 4/6, s. 137-141

11. Wirusowe trzęsienie ziemi : człowiek i jego choroby - w obliczu nowej epidemii Jacek Kubiak // Tygodnik Powszechny 2003, nr 15, s. 1, 6

12. Wodne epidemie Kawalec Magdalena, Nurkowska Joanna // Wiedza i Życie 1997, nr 10, s. 23-25

13. Zdrowie, choroby zakaźne i klimat Jan Kołodyński // Aura 2001, nr 1, s. 17-18

14. Oddech śmierci : życie codzienne podczas epidemii / Szymon Wrzesiński / Kraków : Wydawnictwo Egis, 2008, (BW 163197)

oprac. Elżbieta Korzeniecka