Gustaw Herling-Grudziński – patron roku 2019

Opracowania przydatne w szkole oraz opracowania ogólne - dostępne w zasobach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Opracowania ogólne

 1. Etos i artyzm : rzecz o Herlingu-Grudzińskim / pod red. Seweryny Wysłouch i Ryszarda K. Przybylskiego. - Poznań : "a5", 1991 (BW 134964)
 2. H. G. – droga i dom / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. - R. 27, nr 1 (2009), s. 123-127
 3. Gustaw Herling-Grudziński [Film] : dziennik pisany pod wulkanem / reż. Andrzej Titkow. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 (ZS  lit. / Kv 59) [kaseta VHS]
 4. Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska / Andrzej Zieliński // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 2, s. 11-41
 5. Herling-Grudziński i dzieła sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska // Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 5, s. 23-41
 6. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Andrzej Jankowski. - Warszawa : Wydawnictwo "Suplement", [1993] (BW 134155)
 7. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - [Wyd. 2]. - Lublin : "Biblioteka Wysyłkowa", 2005 (BW 157583)
 8. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Wyd. 3 zm. i rozszerz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2007 (BW 160172)
 9. Między cudem a wulkanem / Krzysztof Ćwikliński // Twórczość. – 1989, nr 8, s. 120-123
 10. Najkrótszy przewodnik po sobie samym / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. i przygot. tekstu do druku Włodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009 (BW 169513)
 11. Pielgrzym Świętokrzyski : szkice o Herlingu-Grudzińskim / Zdzisław Kudelski. - Lublin : "Fis", [1991] (BW 134480)
 12. Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm, dyskursywność, paraboliczność / Arkadiusz Morawiec. - Kraków : "Universitas", 2000 (BW 147027)
 13. Studia o Herlingu-Grudzińskim : twórczość, recepcja, biografia / Zdzisław Kudelski. - Lublin : TNKUL. Wydaw., 1998 (BC  162.1(091)A/Z / 143407)
 14. Świat obrazu - obraz świata : przestrzenie pograniczne w pisarstwie G. Herlinga-Grudzińskiego, Z. Herberta i J. Czapskiego / Piotr Siemaszko. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000 (BW 147549)
 15. Twarze Herlinga / Stanisława Wysłouch // Polonistyka. – 1992, nr 2, s. 72-76

Opracowania przydatne w szkole

 1. Archetyp ludzkiego losu w opowiadaniu ,,Wieża’’ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / M. J. Kowalczyk // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/92, z. 1, s. 53-59
 2. Będzie trwał "mój głęboki cień" : refleksje o duszy w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Trojanowska // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 15-23
 3. Cierpienie w "Dziadach" i "Innym świecie" / Maria Firut // Polonistyka . - 1998, nr 7, s. 459-463
 4. Czemu służy przywołanie Apokalipsy w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ,,Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D. 1998” ? / Ewa Pietruszka // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 2, s. 23-27
 5. Człowiek wobec próby wiary : Gustaw Herling-Grudziński Ofiarowanie [scenariusz zajęć] / Paulina Węglewska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 47-51
 6. Dni naszej śmierci… : o „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk // Polonistyka. – 1991, nr 2, s. 78-85
 7. Dramatyczne pytania Herlinga-Grudzińskiego („Wieża i inne opowiadania) / Bożena Chrząstowska // W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław 1991. – S. 370-376 (BW  133964; BW 133981)
 8. „Dziennik pisany nocą” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki // W : Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków 1999. – S. 412-419 (BC 162.1(091)A/Z / 144878)
 9. Gustaw Herling-Grudziński "Inny świat" / oprac. Anna Marzec. - Warszawa : "Jota", 1991 (BC   PL / 136607)
 10. Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat : streszczenie, omówienie, cytaty / oprac. Iga Kosakowska. - Białystok : KAW-B, 1997 (BW 142082; BW 143121)
 11. Gustaw Herling-Grudziński - pisarz, ludzie, epoka : scenariusz zajęć z języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej (z wykorzystaniem multimediów) / Krystyna Warchala // Biblioteka w Szkole. - 2001, [nr] 10, s. 11
 12. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „droga do Rosji” i dialog z „inną Rosją” / Jan Orłowski // Polonistyka. – 1992, nr 2, s. 77-83
 13. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego spotkania z prywatną ojczyzną / Maria Gołębiewska // Polonistyka. - 1998, nr 5, s.269-271
 14. ,,Inny świat’’ Herlinga-Grudzińskiego jako dzieło literackie / B. Uścinowicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/92, z. 2, s. 44-52
 15. "Inny świat (zapiski sowieckie)" Herlinga-Grudzińskiego : człowiek na nieludzkiej ziemi / Andrzej Juszczyk// W: Lektury bez tajemnic. [Cz.] 2 / oprac. Michał Kuziak [i in.]. - Kraków 1999. - S. 111-121 (BW 151993)
 16. "Jestem głębokim cieniem; przestańcie mnie męczyć" / Ewa Pieczonka // Polonistyka. - 1999, nr 9, s. 551-553
 17. Kronikarz i obserwator: widzenia nad Zatoką Neapolitańską / Włodzimierz Bolecki // W : Lektury polonistyczne : literatura współczesna. T. 2 / pod red. Ryszarda Nycza. - Kraków 1999. – S. 420-436 (BC 162.1(091)A/Z / 144878)
 18. Książka o ludzkim cierpieniu (G. Herling-Grudziński : "Inny świat") / Anna Marzec // W: Co jest w człowieku : interpretacje prozy współczesnej / Anna Marzec. - Łódź 1993. - S. 60-75 (BW  135872;  BC   016 język polski / 135870)
 19. Między cudem i wulkanem : Prolegomena do lekcji czytania ,,Dwu opowiadań’’ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Gertruda Wichary // Polonistyka. - 1992, nr 2, s. 95-101
 20. Między wyrzeczeniem a wieloznacznością : o "Wieży" Herlinga-Grudzińskiego / Zdzisław Kudelski // W: Etos i artyzm : rzecz o Herlingu-Grudzińskim / pod red. Seweryny Wysłouch i Ryszarda K. Przybylskiego. - Poznań 1999. - S. 78-88 (BW 134964; BC   162.1(091)A/Z / 133738)
 21. Nie bójmy się eksperymentu : ,,Wieża’’ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w klasie VIII / Ewa Zioło // Polonistyka. - 1992, nr 2, s. 84-89
 22. Obozy i wartości : o „Innym świecie” Herlinga-Grudzińskiego // W : W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław 1991. – S. 179-184 (BW  133964; BW 133981)
 23. Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec. - Warszawa – S. 55-67: Książka o ludzkim cierpieniu („Inny świat”)  (BW 142310)
 24. Opisywanie i refleksja : ,,Wieża’’ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w szkole zawodowej / Z. Budrasiewicz // Polonistyka. - 1992, nr 2, s. 89-95
 25. Przypowiastka o sensie ludzkiego cierpienia. (Interpretacja opowiadania ,,Gasnący Antychryst’’ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / Arkadiusz Morawiec // Ruch Literacki. - 1999, z. 5, s. 581-588
 26. "Rozdmuchać w stygnącym popiele własnego życia wysoki płomień" - dojrzewanie w łagrze / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 2, s. 82-93
 27. Scenariusze lekcji języka polskiego : kl. IV szkoły średniej / zebr. do druku Barbara Stworowa ; [oprac. Anna Bojanowicz-Pollak et al.]. - Goleszów [1995]. – s. 74-76: Lagry, łagry. Gustaw Herling-Grudziński ; s. 76-82: Nieludzki świat obozów sowieckich ; s. 143-145: Pielgrzymowanie dla wolności – symbolika biblijna w „Wieży” ; S. 146-149: Dwa aspekty ziemskiej wędrówki – śmierć i zmartwychwstanie („Wieża”) ; s. 150-153: Napisać rzecz o cierpieniu sztuką niełatwą – rozważania związane z lekturą „Wieży” i poezją współczesną (BW 138540)
 28. "Światy" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : opowiadania / Feliks Tomaszewski. - Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rożak, 1994. (BW 137221;  BC  162.1(091)A/Z / 136411)
 29. Tajemnica narracji - narracja tajemnicy : (o sztuce opowiadania "Wieża" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) / Barbara Nawrot // W: List, nowela, opowiadanie / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej. - Kraków 1998. - S. 92-100 (BC 162.1(091) / 146809)
 30. "Wieża" Herlinga-Grudzińskiego [interpretacja] / Bożena Chrząstowska // W: W klasie maturalnej : książka nauczyciela polonisty / Bożena Chrząstowska, Ewa Wiegandtowa, Seweryna Wysłouch. - Poznań 1999. - S. 157-161 (BW 145755;  BC   016 język polski / 145754)
 31. Wstrząsająca wizja łagru w "Innym świecie" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anna Marzec // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 2, s. 52-61

                                                                         Oprac. Aniela Maciejczuk