Już za rok matura:  język polski scenariusze lekcji, szkoła średnia (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Wydawnictwa zwarte:

 1. 120 [Sto dwadzieścia] lekcji języka polskiego : scenariusze lekcji do I klas liceów ogólnokształcących i techników / Stanisław Włostowski. - Krakow : "Od Nowa", 1998.
 2. Autobiografia jako twórcze wyzwanie : scenariusze warsztatów biograficznych / Kamila Lasocińska, Joanna K. Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013.
 3. Cykl lekcji językowych : dla szkół średnich / Grażyna Kaźmierczak. - Płock : Wydawnictwo Korepetytor - Marian Gałczyński, 2007.
 4. Dialog filmu z literaturą : scenariusze lekcji dla liceum i technikum / Adam Regiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019.
 5. Humanistyczne ścieżki edukacyjne : scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje / red. Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Metodyki Nauczania Literatury Języka Polskiego. - Lublin : "Norbertinum", 2000
 6. Kultura mówienia dawniej i dziś : propozycje, scenariusze, ćwiczenia / Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka. - Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.
 7. Nowe spory, nowe scenariusze / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor", 2001.
 8. Scenariusze lekcji języka polskiego : kl. I szkoły średniej / Barbara Stworowa, Maria Orlicka. - Wyd. 2 popr. - Goleszów : "Innowacje", 1994.
 9. Scenariusze lekcji języka polskiego : kl. III szkoły średniej / zebrała i przysposobiła do druku Barbara Stworowa ; [oprac. Anna Bojanowicz-Pollak et al.]. - Goleszów : "Innowacje", [1994].
 10. Scenariusze lekcji języka polskiego : kl. IV szkoły średniej / zebrała i przysposobiła do druku Barbara Stworowa ; [oprac. Anna Bojanowicz-Pollak et al.]. - Goleszów : "Innowacje", [1995].
 11. Scenariusze niebanalne : 100 [sto] lekcji z języka polskiego / Izabella Anna Rowińska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "Agmen", 1999.
 12. Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor", 1997.
 13. Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe / Anna Biernacka, Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Stentor, [2013].
 14. Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany, powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019.
 15. Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich : ćwiczenia / Bogusław Jędruszczak, Wiesława Młynarczyk, Robert Szuchta. - Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010.

Scenariusze:

 1. Ale jazz! : o jednym wierszu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Aleksandra Francuz// Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 4, s. 72-78
 2. Andrzej Bursa, "kaskader uczuć" wobec tradycji / Grażyna Gatner// Język Polski w Liceum . - 2009/2010, nr 2, s. 50-59
 3. "Antygona" Sofoklesa : (propozycje metodyczne) / Anna Szurczak// Język Polski w Szkole Średniej. - 1986/1987, z. 3, s. 7-12
 4. Arcydramat Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego / Anna Szurczak// Język Polski w Szkole Średniej . - 1994/95, z. 2, s. 30-58
 5. Bergman w liceum / Roman Sowa// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 2, s. 54-67.
 6. Biedny licealista patrzy na getto, czyli po co wpisywać "Kinderszenen" J. M. Rymkiewicza na listę lektur? / Maciej Pabisek// W: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków 2011. - S. 259-270.
 7. Brytyjski model pracy z tekstem lirycznym obecny na lekcji języka polskiego w liceum / Paula Zroślak// Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 2, s. 89-106
 8. Budować mosty czy je burzyć? : "MADAME" Antoniego Libery / Anna Krusiewicz// Meritum. - 2018, nr 1, s. 45-48
 9. Czy ja i mój uczeń "nadajemy na tych samych falach"? / Edyta Bukowska// Język Polski w Liceum . - 2011/2012, nr 1, s. 51-60
 10. Czy śmierć Słowackiego? - nawiązania do romantyzmu w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Joanna Chałońska// Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 2, s. 36-43
 11. "Dwie głowy ptaka" Władysława Terleckiego na lekcjach języka polskiego w kl. II / Elżbieta Orłowska// Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, z. 3-4, s. 18-29
 12. Dwie lekcje o stylizacji językowej w "Potopie" Henryka Sienkiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak// Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, z. 3, s. 21-51
 13. Dyktatura Słońca na wzgórzach absurdu: Albert Camus, "Obcy" / Urszula Wykurz// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2017/2018, nr 3, s. 79-91
 14. "Dziad jest i nie dziad, kto go tam wie..." - o sile słowa w "Chłopach" W.S. Reymonta / Aleksandra Francuz// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 3, s. 49-54z
 15. "Esse" Miłosza na warsztacie scenarzysty / Anna Biernacka// Język Polski w Liceum . - 2011/2012, nr 1, s. 60-74
 16. "Folwark zwierzęcy" Georg'a Orwella jako parabola totalitarnego systemu rządzenia / Danuta Bula.// Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 3, s. 53 – 60
 17. Franz K. - portrety : konteksty jako element analizy literackiej / Anna Tumidajewicz// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 2, s. 47-53.
 18. Frazeologia biblijna (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I LO) / Zofia Cybulska// Wszystko dla Szkoły . - 2011, nr 10, s. 12
 19. Gabriel Garcia Marquez "Miłość w czasach zarazy" / Magdalena Knapek// W: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków 2011. - S. 306-310.
 20. Heloiza w górniczym miasteczku : kobieta na bankiecie życia (cz. 2) / Urszula Wykurz// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2017/2018, nr 2, s. 55-71
 21. "I pomyśleć, że z takiej mierzwy kiedyś wykwitnie metal Geista!..." - w pracowni Rzeckiego / Aleksandra Francuz// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2017/2018, nr 2, s. 80-90
 22. Izabela Łęcka - anioł, szatan czy panna na wydaniu? / Anna Piwowar// Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - .2010, nr 10, s. 22-32
 23. Jacy jesteśmy, Polacy? : o kwestiach narodowych w kontekście śiwata bez granic / Zofia Dończyk-Hnat// Język Polski w Liceum . - 2010/2011, nr 3, s. 52-61
 24. "Jak ten kraj uratować myślę ustawicznie" : publicystyka oświecenia okresu Sejmu Wielkiego [...] / Zbigniew Bąk// Polonistyka. - 1968, nr 4-5, s. 44-52
 25. Jednak zostanie po nas ta siła fatalna... / Joanna Tokarewicz// Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - .2010, nr 10, s. 33-34
 26. Konspekt lekcji języka polskiego poświęconej mówieniu "Kordiana" / Zdzisław Libera// Polonistyka. - 1949, nr 5, s. 34-36
 27. Kurt Vonnegut "Rzeźnia numer pięć" / Przemysław Stanisławski// W: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków 2011. - S. 317-321.
 28. Literatura współczesna a sztuki pokrewne w kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - propozycje metodyczne / Elżbieta Mazur// Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 4, s. 28-35
 29. "Lubię mapy, bo kłamią" - szkic z kartografii literackiej / Aleksandra Francuz.// Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 3, s. 91-107
 30. Mapa myśli w analizie dzieła filmowego / Roman Sowa// Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 3, s. 92-97
 31. Maraton czytelniczy twórczości Paula Coelha / Bożena Pyza// Język Polski w Szkole Średniej. - 2015, nr. 10, s. 27-
 32. Mroczny świat prozy Franza Kafki ( na przykładzie "Procesu", "Zamku" i "Przemiany" / Maria Cyran.// Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 3, s. 26-43
 33. Najtrudniejszy jest początek... - o problemach redagowania / Wioletta Poturała// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 2, s. 54-67.
 34. Nauka pisania i myślenia w liceum ("Król Edyp") / Anna Biernacka// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 4, s. 72-79
 35. Niedomycie istnienia, czyli "Opowieści galicyjskie" Andrzeja Stasiuka / Grażyna Gatner// Język Polski w Liceum . - 2009/2010, nr 4, s. 67-77
 36. "Niepewność" Adama Mickiewicza - od muzyczności wiersza do śpiewania "pod muzykę" / Beata Niklewicz// Język Polski w Liceum . - 2011/2012, nr 1, s. 30-36
 37. Nike w rzeźbie i poezji - propozycja metodycznego opracowania lekcji / Henryka Sadłos// Język Polski w Szkole Średniej . - 1986/87, z. 1, s. 38-42
 38. O Leśmianie inaczej : szkic interpretacyjno-metodyczny / Beata Węglińska-Słowik// Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, z. 2, s. 19-27
 39. O pewnym introligatorze i bibliofilu - w kręgu antycznych znaczeń / Aleksandra Francuz.// Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 2, s. 69-81
 40. O potrzebie miłości poetycko / Danuta Bula// Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 2, s. 88-95
 41. Obraz świata w "Sklepach cynamonowych" i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna / Henryka Bobińska// Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, z. 1, s. 63-72
 42. Poza granice literalnej prawdy : propozycja warsztatów dziennikarskich / Jakub Padewski// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2017/2018, nr 2, s. 72-79
 43. "Rozdmuchać w stygnącym popiele własnego życia wysoki płomień" - dojrzewanie w łagrze / Aleksandra Francuz.// Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 2, s. 82-93
 44. Samotnik z Prabut, czyli wiersze Ryszarda Skowrońskiego / Stanisław Bortnowski// Język Polski w Liceum . - 2009/2010, nr 4, s. 52-66
 45. Stefan Chwin "Hanemann" / Marzena Zielińska// W: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków 2011. - S. 301-305.
 46. Stereotypy i sposoby nauczania o nich / Kinga Anna Gajda// Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 1, s. 89-97
 47. Traktat o miłości, śmierci i sztuce : analiza utworu J. Stryjkowskiego pt. "Tomaso del Cavaliere" : szkic interpretacyjno-metodyczny / Bożena Kulowa// Język Polski w Szkole Średniej. - 2001/2002, z. 2, s. 19-38
 48. "Tworzywo" M. Wańkowicza jako przykład reportażu literackiego - ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w kl. II szkoły średniej / Joanna Chałońska// Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, z. 1 s. 95-104
 49. U źródeł poezji Leśmiana / Anna Biernacka// Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 3, s. 61-74
 50. Utwory Stanisława Lema w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej / Anna Szurczak// Język Polski w Szkole Średniej. - 1987/1988, z. 1, s. 50-59
 51. W pułapce stereotypów [scenariusz zajęć] / Katarzyna Damek// Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 1, s. 98-101
 52. Wulkan wyobraźni, czyli o "Koloniach" Tomasza Różyckiego / Stanisław Bortnowski// Język Polski w Liceum . - 2011/2012, nr 1, s. 42-59

Oprac. Jolanta Bakier