Konstytucja 3 Maja - uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję

Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku 

 Materiały metodyczne

 1. Dyplomatyczny zamach stanu - echa uchwalenia majowej konstytucji Piotr Ulatowski // Poradnik Bibliotekarza 2013, [nr] 4, s. 37-40
 2. Konstytucja Trzeciego Maja i Targowica Piotr Boroń // Wychowawca 2006, nr 4, s. 18
 3. Odniesienia do kultury w Konstytucji RP (w kontekście działalności bibliotecznej) Rafał Golat // Bibliotekarz 2006, [nr] 1, s. 2-3
 4. Trzeci maj a'la Matejko Jarosław Krawczyk // Mówią Wieki 2011, nr 5, s. 32-36

Scenariusze – konkursy - inscenizacje

 1. Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne 2006, nr 1, s. 37-43
 2. Jak nauczyć się historii? : scenariusz akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 m[Maja] Renata Drewniak // Katecheta 2009 [nr] 5, s. 27-30
 3. Konstytucja 3 Maja : konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych Zofia T. Kozłowska // Wiadomości Historyczne 2008, nr 3
 4. Konstytucja 3 Maja inaczej - poranek historyczny Anna Zientalska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji 2009, nr 2, s. 18-20
 5. Konstytucja 3 maja : scenariusz zajęć Jolanta Tadra // Życie Szkoły 2002, nr 5, s. 274-281
 6. Na rocznicę Konstytucji 3 Maja Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog 2006, nr 4, s. 17-20
 7. Na 3 Maja : z wierszy zamieszczonych w przedwojennych czasopismach dla dzieci i młodzieży Jolanta Kowalczykówna // Poradnik Bibliotekarza 1994, nr 4, s. 42-44
 8. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja : scenariusz akademii / Beata Gądek, Ewa Michoń // Świetlica w Szkole, 2011, nr 2, s. 5-6
 9. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : (scenariusz uroczystości) Julian Ziętek // Wszystko dla Szkoły 2007, nr 10, s. 11-12
 10. W rocznicę Konstytucji 3 Maja : (montaż słowno-muzyczny) Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły 2007, nr 7/8, s. 33-34
 11. ,,Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie stany''. Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza 2000, nr 4, s.28-31
 12. "Wiwat wszystkie stany" : scenariusz inscenizacji poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Alicja Pieloszczyk // Wychowawca 2014, nr 5, s. 29-31
 13. Wydarzenia majowe Halina Chorążewicz, Aleksander Staniek // Wychowawca 2007, nr 5, s. 16-17
 14. Wykorzystanie inscenizacji do stworzenia sytuacji problemowej na lekcji historii Grzegorz Wierzchowski // Wiadomości Historyczne 2002, [nr] 1, s. 56-58

Oprac.  Elżbieta Korzeniecka