Muzea wspomagają edukację

 Przegląd publikacji dostępnych w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej.

 1. Edukacja formalna i nieformalna : pedagogika muzealna / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2014/2015, nr 4, s. 43-56 
 2. Edukacyjna rola muzeum / Kinga Anna Gajda. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2019  (BW   177520) 
 3. Lekcja w muzeum / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. -  2016, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły s. 74-78 
 4. Malarstwo jako źródło ekspresji, energia odbioru dzieła : spotkanie ze sztuką spotkaniem siebie : dzieci i młodzież w muzeum / Jacek Dziekoński // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa 2010. - S. 203-207  (BW  166785) 
 5. Muzea i edukacja szkolna : powrót do tradycji czy nowe wyzwanie? / Renata Pater// Mówią Wieki. - 2014, nr 9, s. dod. "Mówią Wieki" w szkole" nr 13, s. 3-5 
 6. Muzea w szkolnej edukacji historycznej : na marginesie książki "Teaching history with musemusStrategies for K-12 social studies" / Joanna Wojdon // Wiadomości Historyczne. -  2020, nr 1, s. 21-25 
 7. Muzeum i edukacja w epoce cyfrowych mediów / Mirosława Moszkowicz// W: Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna / pod red. Romualdy Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej. - Kraków 2009. - S. 173-186  (BW  164809) 
 8. Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji / Jolanta Skutnik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008   (BW  161688) 
 9. Muzeum wirtualne i rzeczywiste w procesie edukacji / Elżbieta Grygiel// Mówią Wieki. - 2013, nr 9, s. dod. "Mówią Wieki" w szkole" nr 7, s. 6-8 
 10. Odkrywanie sztuki i historii kultury w wirtualnych zbiorach / Elżbieta Pryłowska-Nowak// Meritum. - 2019, nr 4, s. 97-106 
 11. Rola muzeów literackich w edukacji polonistycznej / Sylwia Gierczak// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2017/2018, nr 3, s. 103-108 
 12. Zajęcia poza salą lekcyjną integralną częścią procesu edukacyjnego w klasach początkowych : walory i ograniczenia / Katarzyna Pluta// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 4, s. 69-79 
 13. Zajęcia terenowe w klasztorach, kościołach, muzeach i galeriach jako specyficzna forma nauczania aksjologii / Jan Samek// W: Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. - Kraków 2008. - S. 233-238. 

Inspiracje metodyczne: 

 1. Co słychać w obrazie? / Katarzyna Wojtaszak // Polonistyka. -  2011, nr 11, s. 25-29 [przykład pracy z obrazem] 
 2. Edukacja muzealna w Muzeum Sztuki w Łodzi w kulturze konwergencji / Małgorzata Wiktorko // W : Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji : wyzwoleni i zagubieni w sieci / pod redakcją Mirosławy Zalewskiej-Pawlak i Piotra Soszyńskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015  ( BW  173313)   
 3. Edukacja w Muzeum Narodowym w Krakowie / Maria Masternak, Katarzyna Mrugała// Mówią Wieki. - 2013, nr 5, s. dod. "Mówią Wieki" w szkole" nr 5, s. 12-13 
 4. E-muzeum, czyli jak zwiedzać nie wychodząc z domu... / Michał Luberda// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, dod. s. 10-11 
 5. Igrając z dziatkami, historii dochodzić, czyli historia z zabawą w tle / Emilia Adamowicz// Edukacja i Dialog . - 2011, nr 3/4, s. 16-21 
 6. Jan III Sobieski - bohater na miarę naszych czasów / Katarzyna Liwak-Rybak// Mówią Wieki. - 2013, nr 9, s. dod. "Mówią Wieki" w szkole" nr 7, s. 9-10 
 7. Kierunek muzeum - czyli co wolno, a czego nie wolno robić w muzeum / Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. -  2017, nr 7, s. 60-64 
 8. Klasa w muzeum, muzeum w klasie (scenariusz 2 lekcji języka polskiego dla gimnazjalistów) / Marzena Tyl// Wszystko dla Szkoły . - 2012, nr 1, s. 10-11 
 9. Muzeum pełne historii / Aleksandra Głowacz// Mówią Wieki. - 2013, nr 9, s. dod. "Mówią Wieki" w szkole" nr 7, s. 4-5 
 10. POLIN - nowocześnie o historii Żydów w Polsce / Monika Koszyńska // TIK w Edukacji. -  2017, nr 2, s. 8-9 
 11. Popularyzacja historii przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / Joanna Orzeł // Wiadomości Historyczne. -  2019, nr 6, s. 41-46 
 12. Poznawanie historii przez uczestnictwo / Monika Łesyszak// Język Polski w Liceum . - 2011/2012, nr 1, s. 65-69  [nauka w czasie zaborów] 
 13. Prawdziwe zoo - wierzenia strożytnych Egipcjan : scenariusz lekcji [dla gimnazjum] / Kamila Dolata-Goszcz // Wiadomości Historyczne. -  2014, nr 5, s. 29-31 
 14. Pro fide et patria : zbiory regionalne naszego regionu / Ewa Kawończyk// Biblioteka w Szkole . - 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka centrum informacji nr 3, s. 19-22 [Realizacja projektu muzealnego jest przykładem kompleksowej współpracy nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników muzeum.] 

oprac. Aniela Maciejczuk