Zasoby regionaliów Biblioteki Pedagogicznej CEN- wybór nowszych publikacji

Architektura i sztuka

 1. Architektura rezydencjonalna i mieszkaniowa Biaegostoku na przełomie XIX i XX wieku (1890-1914) : wybrane zagadnienia / Małgorzata Dolistowska// W: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku. T. 5 / pod red. Henryka Majeckiego. - Białystok 2001. - S. 99-147 (BW 165492)
 2. Artyści Białegostoku XVIII-XX wiek / Elżbieta Kozłowska-Świątkowska [et al.]. - Białystok : Białostocki Ośrodek Kultury, 2005.
 3. Augustis / [zdj. Bolesław Augustis ; teksty Monika Żmijewska, Wojciech Nowicki, Andrzej Lechowski ; tł. Ewa Kanigowska-Giedroyć, Richard J. Bialy, Beata Szczypińska]. - [Białystok] : Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok, cop. 2010.
 4. Białostockie środowisko plastyczne po II wojnie światowej : szkic do zbiorowego portretu / Joanna Tomalska// W: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku. T. 5 / pod red. Henryka Majeckiego. - Białystok 2001. - S. 221-238 (BW 165492)
 5. Białystok : ...to co na gruzach powstało / Danuta i Czesław Dawdo. - Białystok : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział, 2002 (BW 174113)
 6. Biebrza / fot. Wiktor Wołkow ; wybór fot. koncepcja i oprac. albumu Andrzej Srtumiłło ; aut. tekstów Edward Redliński, Jan Raczyński, Andrzej Strumiłło. - Wyd. 2. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko", 2000 (BC Reg / 154738)
 7. Dom - budowanie bezpiecznej przestrzeni / Wojciech Załęski // W : Małe miasta : przestrzenie / pod red. Mariusza Zemło. - Supraśl 2003. - S. 165-186.
 8. Katolicka architektura sakralna Białegostoku / Krzysztof Antoni Jabłoński // W: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku. T. 5 / pod red. Henryka Majeckiego. - Białystok 2001. - S. 317-349.
 9. Malarze Podlasia / wstęp i biogramy Joanna Tomalska ; [Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki]. - Białystok : PSPS, cop. 2004 (BW 168438)
 10. Pałace i dwory Podlasia / Katarzyna i Jerzy Samusikowie ; wiersze Elżbieta Kozłowska-Świątkowska. - Białystok : "Trans Humana", 2003 (BC Reg. / 154736)
 11. Pałacyk Gościnny w Białymstoku = Guest Palace in Białystok / tekst Jan Nieciecki ; zdjęcia Rafał Jabłoński ; tł. Katarzyna Sawicka. - Białystok : Prezydent Miasta Białegostoku, 2006 (BC Reg. / 159541)
 12. Węglowa - miejsce z duszą / [pod red. Damiana Dworakowskiego i Piotra Jać]. - Białystok : Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie, 2014 (BC Reg. / 176232)
 13. Zapomniane dziedzictwo : nie istniejące już cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi / Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna. - Białystok : "Orthdruk", 2002 (BW 149791)
 14. Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie = Ornamentation of wooden dwelling houses in Bialystok region = Ornamentik der Holzhäuser in der Region von Bialystok / Artur Gaweł. - Białystok : "Orthdruk", 2007 (BC Reg. / 159445)

Etnografia

 1. Legendy Podlasia / Tomasz Lippoman ; [il. Robert Lichodziejewski]. - Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2008 (BW 161267)
 2. Obrzędowość wiosenna na Podlasiu / Artur Gaweł ; Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białostockie Muzeum Wsi. - Białystok : Muzeum Podlaskie : Białostockie Muzeum Wsi, 2001 (BW 161484)
 3. Podlaskie opowieści i legendy dla obcokrajowców / Konrad Kazimierz Szamryk, Katarzyna Szostak-Król. - Białystok : Fundacja Okno na Wschód, 2015 (BW 173452; BW 173453)
 4. Rok obrzędowy na Podlasiu / Artur Gaweł. - Wyd. 2 zm., rozsz. - Białystok : Muzeum Podlaskie - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Podlaskiego, 2012 (BW 170715)
 5. Skarby Ziemi Czyżewskiej : bogactwo wielokulturowości Podlasia. - Czyżew-Osada : GOK, 2008 (BW 168443)
 6. Wczoraj i dziś : dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku / [red. Iwona Górska]. - Białystok : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Białystok, 2012 (BW 174093)
 7. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do poczatku XXI wieku / Artur Gaweł. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009 (BW 163591)
 8. Ziemia Czyżewska - tradycje i obyczaje / Gminny Ośrodek Kultury. - Czyżew-Osada : Gminny Ośrodek Kultury, 2006. (BC Reg. / 159275)

Historia

 1. 492 rocznica urodzin województwa podlaskiego : referaty z sesji historycznej, Tykocin, 3 września 2005 r. / [red. Barbara Pacholska]. - Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, cop. 2006 (BW 169345)
 2. 493 rocznica urodzin województwa podlaskiego : referaty z sesji historycznej, Sejny, 26 sierpnia 2006 r. / [red. Barbara Pacholska]. - Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 2007 (BW 174108)
 3. 494. rocznica urodzin województwa podlaskiego : referaty z sesji historycznej, Choroszcz, 8 września 2007 r. - Białystok : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, cop. 2008 (BW 169346)
 4. Historia województwa podlaskiego / pod red. Adama Dobrońskiego. - Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2010 (BW 166248)
 5. Żydowski Białystok i jego diaspora / Rebecca Kobrin ; przeł. Adam Musiał. - Sejny : Pogranicze ; Białystok : Białostocki Ośrodek Kultury, 2014 (BW 172075)
 6. Żydzi białostoccy do 1915 roku / Zbigniew Romaniuk// W: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku. T. 5 / pod red. Henryka Majeckiego. - Białystok 2001. - S. 147-204 (BW 165492)

Ludzie

 1. Białostocczanie XX wieku / pod red. Daniela Boćkowskiego i Jana Kwasowskiego ; aut. biogramów Daniel Boćkowski [et al.] ; wstęp Jan Kwasowski i Daniel Boćkowski. - Białystok : Książnica Podlaska : "Gazeta Wyborcza" : Telewizja Polska : Polskie Radio Białystok, 2000 (BC Reg / 147056)
 2. Niezłomni białostocczanie : losy mieszkańców Bojar / Zbigniew Tomasz Klimaszewski. - Białystok : Agencja Wydawnicza EkoPress, 2017 (BW 177365)
 3. Zaczęło się na Zielonej : o Ludwiku Zamenhofie, jego rodzinie i początkach esperanta = Cio komencigis ce la Verda : pri Ludoviko Zemenhof, lia familio kaj la komenco de esperanto [pol./esp.] / Zbigniew Romaniuk, Tomasz Wiśniewski ; tradukis Przemysław Wierzbowski. - Łodź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2009 (BW 163590; BW 167114)
 4. Życie Lidii Zamenhof / Wendy Heller ; z języka esperanto przełożyła Lidia Ligęza. - Wydanie 2 poprawione. - Warszawa : Wydawnictwo Bahá'i, 2017 (BW 176236)

Miasta

 1. Bielsk Podlaski : miasto pogranicza = gorad pamežža = the border town / Kryrtyna Mazuruk, Doroteusz Fionik. - Białystok : "Orthdruk", 2003. (BC Reg / 154711)
 2. Choroszcz / Szymon Paczyński ; [tekst Anna Dąbrowska]. - Choroszcz : Urząd Miejski w Choroszczy, 2008. (BW 168432)
 3. Czym jest archiwum parafialne? (na przykładzie parafii Zabłudów) / Adam Szot // W : Małe miasta : przestrzenie / pod red. Mariusza Zemło. - Supraśl 2003. - S. 347-357.
 4. Dzieje Czarnej Wsi Kościelnej / Halina Kozak. - [Białowieża : Białoruskie Stowarzyszenie Literackie, 2006]. (BC 174896)
 5. Dzieje Goniądza : w 450 rocznicę praw miejskich / Jarosław Kloza, Józef Maroszek ; Białostockie Towarzystwo Naukowe. - Goniądz ; Białystok : Urząd Miasta : Białostockie Towarzystwo Naukowe [etc.], 1999 (BC Reg / 1445027)
 6. Hajnówka w starej fotografii = Hajnówka in the old photograph = Hajnówka in der alten Fotografie = Hajnuvka na staryh fotografiâh / [red. Alla Gryc ; tł. na jęz. ang. Tomasz Samojlik, tł. na jęz. niem. Jadwiga Dąbrowska, tł. na jęz. ros. Grażyna Kotuszewska]. - Hajnówka : Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego : Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, cop. 2007.
 7. Ikonosfera małego miasta na przykładzie Sokółki / Beata Borawska // W : Małe miasta : przestrzenie / pod red. Mariusza Zemło. - Supraśl 2003. - S. 119-1130.
 8. Knyszyn i ziemia knyszyńska / Henryk Stasiewicz. - Wyd. 2 popra. i uzup. - Knyszyn : Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta, 2008. (BW 163620)
 9. Łapy i ich mieszkańcy : zaścianki Łapińskich w XV-XVIII w. / Łukasz Lubicz-Łapiński. - Białystok : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Białymstoku, 2004. (BC Reg / 153740)
 10. Miasta województwa podlaskiego / Adam Czesław Dobroński. - Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2014. [Augustów; Białystok; Bielsk Podlaski; Brańsk; Choroszcz; Ciechanowiec; Czarna Białostocka; Czyżew; Goniądz; Grajewo; Hajnówka; Jedwabne; Kleszczele; Knyszyn; Kolno; Krynki; Lipsk; Łapy; Łomża; Michałowo; Mońki; Nowogród; Rajgród; Sejny; Siemiatycze; Sokółka; Stawiski; Suchowola; Supraśl; Suraż; Suwałki; Szczuczyn; Szepietowo; Tykocin; Wasilków; Wysokie Mazowieckie; Zabłudów; Zambrów] (BW 170891)
 11. Mit małego miasta na przykładzie Knyszyna / Marek Olesiewicz // W : Małe miasta : przestrzenie / pod red. Mariusza Zemło. - Supraśl 2003. - S. 187-194.
 12. Mój dawny Tykocin / Jan Zimnoch. - Białystok : "Ag-Bart", 2002 (BC Reg / 149844)
 13. Powiat moniecki 1954-2004 / Sławomir Radecki. - Mońki : Starostwo Powiatowe, 2004. (BC Reg. / 159292)
 14. Tykocin : miasto królewskie / teksty Józef Maroszek, Witold Nagórski ; zdjęcia Piotr Sawicki. - Tykocin : [Parafia Trójcy Przenajświętszej], 2004. (BC Reg / 153142)
 15. Tykocin = Tykocin - a fairytale twon : miasteczko bajeczka / Wojciech Roszkowski. - Białystok : "Kreator", 2003. (BC Reg / 154498)
 16. Warto zapytać o kulturę [Sejny] / red. i posł. Krzysztof Czyżewski ; [aut. Jarosław Antoniuk et al.]. - Białystok ; Sejny : Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego : Ośrodek Pogranicze, 2005. (BW 159270)
 17. Wasilków - przykład renesansowego rozplanowania miasta i starostwa / Przemysław Czyżewski // W : Małe miasta : przestrzenie / pod red. Mariusza Zemło. - Supraśl 2003. - S. 13-34.
 18.  Wielokulturowa gmina Krynki / [oprac. Lucyna Jurkiewicz, Piotr Paweł Zwierzyński]. - [Białystok] : Kresowa Agencja Wydawnicza, [2010]. (BW 168446)
 19. Źródła archeologiczne do historii małych miast : Trzy przykłady: Boćki, Suraż, Wąsosz / Maciej Karczewski // W : Małe miasta : przestrzenie / pod red. Mariusza Zemło. - Supraśl 2003. - S. 255-276.

Przewodniki

 1. Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim. - Białystok : Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 2010. (BW 166993; BW 166994)
 2. Okolice Białegostoku : przewodnik rowerowy / Sławomir Halicki. - Choroszcz : Miejsko-Gminne Centrum Kultury, 2002. (BW 149577)
 3. Polska północno-wschodnia : przewodnik kajakowy / opisy tras kajakowych Marek Śleszyński ; opisy miejscowości i szkice Tomasz Darmochwał, Marek Jacek Rumiński. - Białystok : Agencja TD, 2000. (BW 148455)
 4. Przewodnik po atrakcjach turystycznych i kulturalnych Białegostoku / Adam Dobroński, Andrzej Kalinowski, Andrzej Lechowski. - Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2010. (BW 165859)
 5. Spacerem po Supraślu / Wojciech Załęski. - Białystok ; Supraśl : "Prymat" : Stowarzyszenie "Collegium Suprasliense", 2004. (BC Reg / 154499)
 6. Z biegiem Narwi / Jerzy Samusik. - Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2015. (BW 174111)

Wokół edukacji i wychowania

 1. Edukacja patriotyczna oczyma praktyka oraz popularyzatora - "fagment integralności" / Marta Cywińska// W: Kategoria integralności w edukacji / red. Beata Przyborowska [i in.]. - Toruń 2017. - S. 119-131.
 2. Integracja społeczna - między teorią a praktyką. T. 4, Wkręceni w sieci - sieciowe Podl@sie / [red.] Grzegorz Nowacki, Stefan M. Marcinkiewicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. (BW 171507)
 3. Pogranicze kultur : percepcja "własnego regionu" przez uczniów a edukacja regionalna / Alina Awramiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. (BW 165328)
 4. Questing : odkrywanie dziedzictwa kulturowego Białegostoku : materiały edukacyjne / Katarzyna Pieerwienis-Laskowska. - Białystok : Regionalny Oddział PTTK, 2010. Zawiera: materiały edukacyjne wykonane w ramach projektu "Mali odkrywcy wielokulturowości" - cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół integracyjnych w sferze zachowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku. Pozycja zawiera następujące questy: "Barokowy Białystok rodu Branickich", "Białystok przemysłowy", "Białystok kolebka esperanto". (BW 166995)
 5. Styl życia młodzieży Białegostoku : raport / [pod red. Jerzego Mantura]. - Białystok : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2016. (BW 174115)
 6. Styl życia młodzieży Białegostoku [Dokument elektroniczny] : raport / [pod red. Jerzego Mantura]. - Białystok : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2016. ZS Prog. komp./CD 3251)
 7. Świadomość wychowawcza białostockich rodzin : raport z badań / [aut. raportu Małgorzata Halicka, Lidia Dakowicz, Adam Skreczko]. - Białystok : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2012. (BC Reg. / 170793)
 8. Wielokulturowe województwo podlaskie w Unii Europejskiej : podręcznik dla nauczycieli / pod red. nauk. Iwony Wrońskiej i Małgorzaty Rusiłowicz. - Białystok : Wydawnictwo Fundacji Prawo i Partnerstwo, 2012. (BW 172054; BW 172055)
 9. Zaproszenie - Polska [Film] / [zespół aut.] Wojciech Nowakowski et. al. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. (ZS Geografia / CD 955)
 10. Zdolny, ale jak? : (auto)diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów / Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat, Jerzy Mantur. - Białystok : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2015. (BC Reg. / 176234)

 

                                                                                                                              Oprac. Aniela Maciejczuk