Tadeusz Różewicz - Patron Roku 2021  

Opracowania twórczości z kanonu lektur szkolnych oraz opracowania ogólne - dostępne w zasobach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku  

 Książki 

 1. Baczyński i Różewicz / Kazimierz Wyka.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1994. BW 137355, BC 137354 
 2. Baśń zimowa : esej o starości / Ryszard Przybylski. - Warszawa : "Sic!", 1998. 
 3. Ciało, płeć, literatura : prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin / red. Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz Korsak. -Warszawa : "Wiedza Powszechna", 2001. BW 147823 
 4. Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991 : kanon, który nie powstał / Sylwia Karolak.- 
  Pozanń : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. BW 171064 
 5. Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne / Teresa Skubalanka. -Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. BW 162262 
 6. Interpretacje porównawcze : przewodnik dla licealistów / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska]. - 
  Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor", 2006.BC 160725 
 7. Jak czytać wiersze i oglądać obrazy? / Marta Tomczyk-Maryon. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2010. BW 168472 
 8. "Kartoteka" Tadeusza Różewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1998. BW 162669 
 9. Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XX wieku / Anna Brodowska [et al.]. -Warszawa :Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013. BW 169797 
 10. Niepokoje : twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady / red. nauk. Piotr Krupiński. - 
  Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2014. BW 171826 
 11. Olśnienia i świadectwa : od Leśmiana do Barańczaka / Ryszard Matuszewski. - Warszawa : "Graf-Punkt", 1995. BW  140306 
 12. Poezje Tadeusza Różewicza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2006. BW 160740 
 13. Przekraczanie granic : o twórczości Tadeusza Różewicza / red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2007. BW 160192 
 14. Przodem Różewicz / Andrzej Skrendo. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012. BW 170028 
 15. Różewicz / Zbigniew Majchrowski. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002. BW  148706 
 16. Różewicz parokrotnie / Kazimierz Wyka ; oprac. Marta Wyka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. BW 155977, 72163 
 17. Sztuka podróżowania : poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza / Helena Zaworska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980. BW  87460 
 18. Tadeusz Różewicz / Henryk Vogler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. BW 50071, BC 50687 
 19. Tadeusz Różewicz / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. BW 118509, BC 118506 
 20. Tadeusz Różewicz "Poezje" / oprac. Maciej Krassowski. - Warszawa : "Jota", 1991. BW 133894 
 21.  Teatr Różewicza : [praca doktorska] / Stanisław Gębala. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. BW 156282 
 22. Walka o oddech : o pisarstwie Tadeusza Różewicza / Tadeusz Drewnowski. - Warszawa :Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1990. BW 133058 
 23. Widzenie Różewicza / Robert Cieślak. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. BW 170640 

 Artykuły z książek: 

 1.  Cierpiące ciało i śmiertelne słowo : na marginesie nowej książki Tadeusza Różewicza / Marian Stala // W: Druga strona : notatki o poezji współczesnej / Marian Stala. – Kraków : "Znak", 1997, BW 141542 
 2. Czas, który nastał po czasie marnym : o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / MarianStala // W: Blisko wiersza : 30 interpretacji / Marian Stala. – Kraków : "Znak", 1997. 
 3. Czas, który nastał po czasie marnym : o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / MarianStala // W: Druga strona : notatki o poezji współczesnej / Marian Stala. – Kraków :"Znak", 1997. 
 4. Jak dalej żyć? Kondycja człowieka po katastrofie wojny / Ewa Kołodziejczyk // W: Interpretacje porównawcze / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska]. – S. 94-101. -Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor", 2006, BC 160725 
 5. "Kartoteka" T. Różewicza : bezradna świadomość / Andrzej Juszczyk // W: Lektury bez tajemnic. [Cz. 1-2]] / oprac. Michał Kuziak [i in.]. – S. 129-137 
 6. Liryka i trauma : o Tadeuszu Różewiczu // W: Poezja polska po 1968 roku / AnnaLegeżyńska, Piotr Śliwiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000,  BW 151261, 151262 
 7. Mały traktat o poecie ("Kto jest poetą" T. Różewicza) / Tadeusz Kłak // W: Poezja polska :interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice :"Książnica", 2000, BW 145394 
 8. Poetyckie reakcje na doświadczenia wojny / Aleksandra Grudzińska // W: Interpretacjeporównawcze : przewodnik dla licealistów / [red. Katarzyna Ziębik, Beata Żmichowska].-Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor", 2006, BC 160725 
 9. Poezja jako nazywanie / Bożena Tokarz // W: Wśród poetów współczesnych : studia i szkice / pod red. Włodzimierza Wójcika. - Katowice : UŚ, 1986, BW  117135, 117136, BC 117137 
 10. Przekleństwo poezji : jeszcze raz o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / Marian Stala // W: Druga strona : notatki o poezji współczesnej / Marian Stala. - Kraków : "Znak", 1997, BW  141542 
 11. Różewicz i Bryll : analizy literackie wierszy z motywem Ikara / Bożena Chrząstowska [i in.] // W: W klasie maturalnej : książka nauczyciela polonisty / Bożena Chrząstowska, EwaWiegandtowa, Seweryna Wysłou. - Poznań : "Nakom", 1999, BW  145755 
 12. Różewicz jako "Różewicz" / Edward Balcerzan // W: Śmiech pokoleń - płacz pokoleń / Edward Balcerzan. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1997, BW 140130 
 13. Skarga pokolenia ("Zostawcie nas" T. Różewicza) / Tadeusz Kłak // W: Poezja polska :interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice :"Książnica", 2000, BW  145394 
 14. Sposoby utrwalania "zobaczonego" w poezji współczesnej : o poetach i wierszach uwrażliwionych na malarstwo / Anna Pilch // W: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac NaukowychUniversitascop. 2011, BW  166865 
 15.  Tadeusz Różewicz - "Kto jest poetą"; „Ocalony” / Bogusław Szpytma // W: Poezjawspółczesna : analiza i interpretacja wierszy objętych programem nauczania dla klas maturalnych / Bogusław Szpytma. -  Warszawa : "Morex", 1995, BW  138543 
 16. Tadeusz Różewicz : "Cierń" / Piotr Matywiecki // W: Poezja współczesna w szkole :interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. – Warszawa : Wydawnictwo PiotraMarciszuka "Stentor", 1998, BW 142217 
 17. Tadeusz Różewicz "Do piachu"; "Kartoteka " / Krzysztof Pleśniarowicz // W: Dramatpolski : interpretacje. Cz.2, Po roku 1918 / pod red. Jana Ciechowicza i ZbigniewaMajchrowskiego ; wstęp i posłowie Dobrochny Ratajczakowej. -  Gdańsk : "Słowo-Obraz Terytoria", 2001, BC 149958 
 18. Wyznania ocalonego ("Ocalony" T. Różewicza) / Tadeusz Kłak // W: Poezja polska :interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice :"Książnica", 2000, BW 145394 

 Multimedia: 

 1.  Twórcy literatury [Film] / scen. i real. Tomasz Klamiński [et al.]. - Lódź : WytórniaPomocy Dydaktycznych, [2005], CD 1640 

 
Czasopisma :

 1.  Literatura współczesna a sztuki pokrewne w kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - propozycje metodyczne / Elżbieta Mazur // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, z. 4, s. 28-35 
 2. "Nasze słowa stają się bezdomne" : Różewicza operacja na języku poezji / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. – 2014/2015, nr 3, s. 35-42 
 3. Odszedł poeta... : scenariusz programu / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr. 11, s. 26-29 
 4. Rawenna - architektura sakralna i mozaiki ; inspiracje raweńskie w wierszach Tadeusza Różewicza {"Rawennę dziś widziałem..."] i Wisławy Szymborskiej "Mozaika bizantyjska" / Nicole Krawczyk // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2019/2020, nr 2, s. 114-125 
 5. Strefy ulewy i grzmotu - różne sposoby pisania o wojnie [synteza historycznoliteracka] / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, nr 2, s. 166-179 
 6. Symbol Zagłady, materia cierpienia : "Drzewo" i "Drewno" Tadeusza Różewicza / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 36-40 
 7. Szkolne kłopoty z intencją i nowa kartoteka Różewicza / Ewa Nowel // Język Polski w Liceum. – 2014/2015, nr 1, s. 37-50 
 8. Wbrew sobie i modom : o twórczości Tadeusza Różewicza / Ewa Grodecka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 2012/2013, nr 3, s. 99-103 

 OpracElżbieta Korzeniecka