Samobójstwa nieletnich – dlaczego młodzi nie chcą żyć

Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

 1. Nadmierne korzystanie ze smartfonów i tabletów a samobójstwa wśród młodzieży Marta Komorowska // Remedium 2019, nr 9, s. 6-7
 2.  Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży w erze nowych mediów Jerzy Smoleń // Wychowawca 2019, nr 9, s. 8-11
 3. 13 [Trzynaście] powodów, by nie chcieć żyć - o przyczynach samobójstw wśród dzieci i młodzieży Sylwia Pawłowska // Remedium 2018, nr 12, s. 8-10
 4. Próby samobójcze i samookaleczenia Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły 2019, nr 4
 5. Zaburzenia nastroju u uczniów w wieku dojrzewania Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny 2016, nr [4] (78), s. 55-58
 6. Samobójstwa dzieci i młodzieży : (bibliografia) Elżbieta Trojan // Wychowawca 2014, nr 2, s. 25
 7. Życie śmiercią Barbara Pietkiewicz // Polityka 2014, nr 9, s. 32-33
 8. Presja i depresja Joanna Cieśla // Polityka 2012, nr 38, s. 28-30
 9. Dzieci w życiowej pętli Barbara Pietkiewicz // Polityka 2006, nr 49, s. 32-34
 10. Samobójstwa wśród dzieci oprac. Magda Wójcik // Remedium 2006, nr 2
 11. Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć nie umierać : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chatizow. - Warszawa : Difin, 2018, BW 176561
 12. Jak - dlaczego - kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem / Claudine Fox, Keith Hawton ; [tłumaczenie: rozdziały 1-2: Karolina Bojadżijewa-Wesołowska, rozdziały 3 i dalej: Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009, BW 163826
 13. Młodzież wobec samobójstwa / Adam Czabański ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Socjologii. - Poznań : "Michael", 1997, 141796
 14. Ryzyko samobójstwa u młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka / Agnieszka Gmitrowicz, Marta Makara-Studzińska, Anita Młodożeniec. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015, BW 176863
 15. Samobójstwa dzieci i młodzieży w Polsce. Konteksty społeczne i pedagogiczne / Konrad Nowak-Kluczyński. // w: Człowiek z wielkiej sieci : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / red. nauk. Marek Walancik, Dariusz Sarzała. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011, BW 171099
 16. Samobójstwa młodzieży w kontekście cierpienia egzystencjalnego z uwzględnieniem wybranych cech zachowań autodestruktywnych kobiet / Ewa Ryś. // w : Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet / redakcja naukowa Agata Matysiak-Błaszczyk, Barbara Jankowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016, BW 175069
 17. Samobójstwa młodzieży w kontekście ponowoczesności / Natalia Wojak, Józef Młyński. // w: Dylematy życia rodzinnego : diagnoza i wsparcie / red. Małgorzata Szyszka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016, BW 174022
 18. Samobójstwa nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka / pod red. nauk. Brunona Hołysta ; oprac. Izabela Dziekońska-Staśkiewicz, Antoni Strzałkowski. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1989, BC 159.9 / 129529

Oprac.  Elżbieta Korzeniecka