Samotność, osamotnienie dzieci i młodzieży

 

Artykuły z wydawnictw ciągłych:

 1. Różne oblicza samotności dziecka w wybranych utworach nowego kanonu lektur dla klas IV-VI / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2010/2011, nr 3, s. 56-69 
 2. Samotność dziecka w grupie - lęk jako klatka / Agnieszka Jędrzejowska // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2018/2019, nr 2, s. 44-52 
 3. Samotność dziecka w rodzinie / Gania, Katarzyna // Edukacja i Dialog 2004, nr 10, s. 5-7
 4. Samotność emocjonalna - jako jeden z czynników ryzyka uzależnień wśród młodzieży / Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna // Wychowanie na Co Dzień 2013, nr 10/11, s. 17-21
 5. Samotność młodzieży / Goetz, Magdalena // Głos Nauczycielski 2015, nr 1, s. 12
 6. Samotność okresu dorastania / Kozłowski, Waldemar // Nowa Szkoła 1996, nr 7, s. 24-26
 7. Samotność wśród dorastającej młodzieży/ Graboś-Złotek, Anna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 1, s. 45-50
 8. Szkolna samotność / Buksik, Dariusz // Wychowawca 2011, nr 9, s. 16-17

Artykuły z wydawnictw zwartych:

 1. Dzieciństwo w kryzysie - o dzieciach samotnych, bezdomnych kobiet / Agnieszka // W: Król Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny / redakcja naukowa Agnieszka Regulska, Urszula Dudziak.- Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015.- S. 305-322   (BW   173710)
 2. Konieczność oddziaływań profilaktycznych, czyli co współcześnie zagraża naszym dzieciom / Danuta Bulandra // W: Współczesne problemy profilaktyki szkolnej i rodzinnej. T. 2 / pod red. nauk. Izabeli Bieńkowskiej, Milana Fuli, Małgorzaty Kitlińskiej-Król, Ferdinanda Kubika.- Kraków ; Gliwice : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2014. - S. 177-188 
  (BW   175389)
 3. Osamotnione dzieciństwo w rodzinie dysfunkcyjnej / Bożena Matyjas //W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz.- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. - S. 173-184 (BC   37.013.42 / 165950)
 4. Samotność antytezą dzieciństwa, czyli o kształtowaniu więzi ludzkiej jako bezcennego waloru człowieczeństwa / Małgorzata Jakubczak //W: Pedagogika serca: wychowanie emocjonalne w XXI wieku / red. nauk. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. Warszawa: Difin, 2016. - S. 127-141  (BW 174220)
 5. Samotność dzieci w rodzinach rozbitych i migracyjnych / Anna Graboś-Złotek //W: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby: perspektywa pedagogiczna / red. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio.- Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2012.- S. 271-284 (BW   177173)
 6. Samotność emocjonalna dziecka w rodzinie / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska //W: Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny / redakcja naukowa Agnieszka Regulska, Urszula Dudziak. - Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015. - S. 291-304 (BW  173710)
 7. Sieroctwo i osamotnienie: pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk.- Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2007. (BW   160242, BC   37.018 / 160198)
 8. Spuścizna naszej cywilizacji - samotne dziecko / Joanna Kruk-Lasocka, Jacek Krajewski //W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia: obrazy dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej.- Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. - S. 49-67 (BW   166206, BC   37.013.42 / 166205)

Wydawnictwa zwarte:

 1. Dziecko osamotnione w rodzinie: kontekst pedagogiczny / Jadwiga Izdebska.- Białystok : "Trans Humana", 2004. BW   153524, 152418, 152417)
 2. Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.- Wyd. 3 (BW  173732)
 3. Narcystyczna szkoła: o psychologicznej rzeczywistości szkoły / Jarosław Jagieła.- Kraków : "Rubikon", 2007. (BW   160059, BC   159.9 / 159578)
 4. Nauczyć się żyć w samotności / Sara Maitland; przekł. Anna Jagielska.- Warszawa : Wydawnictwo Zielone Drzewo Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2015. (BW   175627)
 5. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości: przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak.- Warszawa : Difin, 2014. (BW   171682)
 6. Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak.- Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007.(BW   168494, 168493, 161113, 160283)
 7. Pedagogika człowieka samotnego / Róża Pawłowska, Elżbieta Jundziłł.- Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000. (BW   147685, BC   364 / 147167)
 8. Samotność dziecka / Maria Łopatkowa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. (BW   154477, 98746, 98744, 98743)
 9. Samotność młodzieży / Katarzyna Maria Wasilewska.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2010. (BW  172511)
 10. Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne / Zofia Dołęga.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. (BC 159.9 / 152072)

                                                                                                                            Oprac. Emilia Chojnowska