Stanisław Lem – Patron Roku 2021

 1. Budowniczowie / Małgorzata Szpakowska // Twórczość. - 1997, nr 7, s.58-67 (Fantastyka literacka Stanisława Lema i Andrzeja Sapkowskiego)
 2. Lem w oczach krytyki światowej / wybór i oprac. Jerzy Jarzębski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989 (BW 130425, 130426)
 3. Lem: życie nie z tej ziemi / Wojciech Orliński. - Wołowiec: Czarne; Warszawa: Agora, 2017 (BW 175520)
 4. Listy 1956-1978 / Stanisław Lem, Sławomir Mrożek. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011 (BW 172899)
 5. Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema / Andrzej Stoff.- Toruń: PWN, 1983 (BW 101608)
 6. Stanisław Lem / Antoni Smuszkiewicz. - Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1995 (BW 138030)
 7. Stanisław Lem / Piotr Krywak. - Kraków: Państ. Wydaw. Naukowe, 1974 (BW 58941, 58942)
 8. Stanisław Lem - filozof i pisarz (dyskusja z lemologami)/ Jakub Lichański // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 3, s. 45-52
 9. Materiały pomocnicze:
 10. Bajki robotów Stanisława Lema / [oprac. zespół red.]. - Toruń: Wydawnictwo "Literat", 2009 (BW 167682)
 11. "Bajki robotów" Stanisława Lema na lekcjach języka polskiego w klasie 6: poradnik metodyczny / Maria Olszewska; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. - Lubli : IKN ODN, 1985. (BW 119468)
 12. Baśniowe gry Stanisława Lema : klasa VI / J.Tarczewski // Język Polski w Szkole: dla klas IV-VIII.- R. 30: 1984/85, z. 2, s. 66-71
 13. Czy wierzy pan w duchy, panie Lem? Czy wierzy pan w Boga, panie Lem? Ottonowskie numinosum w prozie Stanisława Lema / Rafał Nawrocki // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2019/2020, nr 1, s. 31-47 
 14. Humanistyczny wymiar fantastyki Stanisława Lema / Wacław Wawrzyniak // Polonistyka. - 1983, nr 6, s. 403-416 
 15. Kompetencje literackie uczniów -diagnoza II etapu edukacyjnego / Grzegorz Baran // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2014/2015, nr 3, s. 43-60  (Zawiera arkusz diagnostyczny dla uczniów kl. III gimnazjum zbudowany na bazie tekstu (w załączeniu) S. Lema "Król Globares i mędrcy" z tomu "Bajki robotów")
 16. Opowiadania Stanisława Lema w liceum ogólnokształcącym / Antoni Smuszkiewicz // Polonistyka. - 1972, nr 5, s. 34-39  (Omówienie utworów S. Lema z tomu "Niezwyciężony" i inne opowiadania")
 17. Pisarz z gwiazd: scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 28-29 
 18. Polonistyczna gimnazjalność a sprawa Lema / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole-Gimnazjum . - 2009/2010, nr 2, s. 63-77  ("Bajki robotów", "Solaris" - jako przykłady literatuty futurologicznej w gimnazjum. Pomysły metodyczne)
 19. Potrzeba luster: (z okazji pięćdziesięciolecia Solaris) / Antoni Smuszkiewicz//W: Biblioteka: szkolne centrum informacji; czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy / [red. nacz. Anna Kontkiewicz ]. - Warszawa: Dr Jose Raabe Spółka Wydawnicza. -  2011, nr 5, s. 4-9 
 20. Rytmy prozy czyli Jak czytać polską prozę współczesną / pod red. Teresy Marciszuk. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor", 2000 (BW 146669) (Książka zawiera szkice na temat m.in.: "Kataru" S. Lema)
 21. Science fiction w klasie szóstej / R.Jasiński // Język Polski w Szkole: dla klas IV-VIII. - R.37: 1991/92, z.5, s.61-65
 22. Utwory Stanisława Lema w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej / Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1987/1988, z. 1, s. 50-59  (Konspekty lekcji (9) na temat opowiadań S. Lema: "Albatros", "Patrol", "Polowanie", "Niezwyciężony", "Ratujmy kosmos")
 23. Wstęp do "Solaris" / Wojciech Kajtoch //W: Lektury licealisty: szkice / pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. - Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.- S. 136-148  (BW 114890)

O Lemie w sieci:

 1. LEM.PL - serwis poświęcony twórczości Stanisława Lema  
 2. Stanisław Lem  
 3. 13 przepowiedni Lema, które się sprawdziły 
 4. O czym pisał Stanisław Lem? – zebranie informacji o twórczości pisarza - scenariusz  
 5. Bajki robotów - streszczenie, opracowanie 
 6. Solaris – streszczenie, opracowanie, bohaterowie

Oprac. Barbara Werpachowska