Jak pokonać szkolny stres

Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

 1. Stres pod kontrolą / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 4, s. 22-24
 2. Dodatkowy stres decyzyjny nauczyciela: dyscyplinować czy uczyć zasad małego człowieka - ucznia? / Katarzyna Maria Grzegorzewska // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 2, s. 75-77
 3. Egzamin z egzaminowania [stres przedegzaminacyjny] / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 3, s. 4-7
 4. Uczeń w obliczu trudnej sytuacji życiowej a szkolne obowiązki Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny 2019, nr [4] (107), s. 49-54
 5. Jak poskromić stres? Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny 2018, nr [4] (98), s. 24-28
 6. Przegląd dziecięcych stresów szkolnych Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny 2018, nr [2] (96), s. 58-61
 7. Zdrowie psychiczne w szkole Marcin Jaroszewski // Remedium 2018, nr 2, s. 27-29
 8. Taki duży, a się boi! Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny 2016, nr [7] (81), s. 56-[59]
 9. Bardzo chcę, ale... : czy motywacja do nauki może być zbyt wysoka? Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2015, nr 16, s. 14
 10. Uczeń w obliczu trudnej sytuacji życiowej a szkolne obowiązki Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny 2019, nr [4] (107), s. 49-54
 11. Przetrwać w placówce : kultura organizacyjna, stres pracy i reforma w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Bogusława Piasecka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009, (BW 167050)
 12. Stres - wróg czy sprzymierzeniec? / reżyseria Marcin Wołkowicz - (CD 3369)
 13. Stres a zdrowie młodzieży : studia empiryczne i propozycje działań profilaktycznych / Irena Jelonkiewicz. -Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2012, (BW 169923)
 14. Stres dziecięcy : czym jest, jak się przejawia, jak mu zaradzić / Georgia Witkin ; przeł. [z ang.] Norbert Radomski. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2000, (BC 149260)
 15. Stres dziecka czyli Jak pomóc w trudnych sytuacjach / Dorota Kalinowska. - Warszawa : Świat Książki, 2014, (BW 171699)
 16. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, (BW 176590)
 17. Stres w szkole : jak potwora uczynić przyjacielem / Izabela Renata Galicka-Płachta. / Białystok : Studio Astropsychologii, 2005, (BW 157265)
 18. Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży / Stanisław Korczyński. - Warszawa : Difin, 2015, (BW 172774)
 19. Stres w zawodzie nauczyciela / Agnieszka Kaczmarczyk. : w Szkoła w perspektywie XXI wieku : teraźniejszość - przyszłość. Cz. 1, Problemy podstawowe / pod red. Zdzisława Ratajka. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009, (BW 165261)
 20. Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann [oraz] Kornelia Kirschner-Liss [et al.] ; przekł. [z niem.] Joanna Mink. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, (BW 151386)
 21. Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, (BW 158543)
 22. Stres wśród dzieci i młodzieży - skala zjawiska w województwie podlaskim / [zesp. red. pod kier. Elżbiety Rajewskiej-Nikonowicz] ; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Obserwatorium Integracji Społecznej. - Białystok : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2011, (BW 168357)

Oprac.  Elżbieta Korzeniecka