Syberia – niechciany dom. Historia wywózek Polaków

Materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej CEN.

 1.  Dzieje Polaków na Syberji / Michał Janik. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928 ( BC   KSK / 16469 )
 2. Dzieje Polaków na Syberji : z 23 ilustracjami / Michał Janik ; [posł. napisali Antoni Kuczyński i Zbigniew Wójcik]. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1991 ( BW 134241 )
 3. Dziewczyny z Syberii / Anna Herbich. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2015  ( BW 172716 )
 4. Kiedy Bóg odwrócił wzrok / Wiesław Adamczyk ; przełożyła Ewa Ledóchowicz ; [przedmowa Norman Davies]. - Wydanie 1., (dodruk). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018 ( BW  176002)
 5. Losy Sybiraków / Adam Dobroński. - Warszawa : Zarząd Główny Związku Sybiraków, 1997  ( BW  141604)
 6. Między Kamieńcem i Archangielskiem : dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku / Zygmunt Starorypiński, Konstanty Borowski ; oprac. [i przedm.] Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986 ( BW 114491 )
 7. Myśmy tutaj szli z... / Helena Nikiel. - Białystok : "Sybirak", 2002 ( BW 152964 )
 8. Najdłuższa droga / Wiktor Kozłowski. - Białystok : Redakcja "Sybiraka", 1998 ( BW  152965 )
 9. Po tamtej stronie wojny : pamiętnik sybiraka / Leokadia Woźniak-Orlicka. - Białystok : "Buk", 2005 (  158621 )
 10. Podróż Cilki / Heather Morris ; przełożyła Kaja Gucio. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Marginesy, 2020 ( BW 177914 )
 11. Pokolenia odchodzą : relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii : Bradford / oprac. nauk. i wyd. Hubert Chudzio, Anna Hejczyk, Adrian Szopa ; Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015 ( BW  173650 )
 12. Przetrwanie / Irena Łaźna. - Białystok : Irena Łaźna, 2010 ( BW 166587 )100 pocztówek z Syberii / Richard Wirick ; z ang. przeł. Ewa Mikina. - Warszawa : Świat Książki, 2010
   ( BW 170646 )
 13. Syberiada polska / Zbigniew Domino. - Warszawa : Studio Emka, cop. 2013 ( BW  169816 )
 14. Tragedia syberyjskiego Białegostoku / Wasyl Haniewicz ; przekł. Adam Hlebowicz. - Pelplin : Bernardinum, 2008 ( BC 94(438) / 161954 )
 15. "W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali" : Polska a Rosja 1939-42 / wybór i oprac. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross ; wstęp J. T. Gross. - [1 wyd. krajowe, 2 rzut]. - Warszawa : "Libra" : "Res Publica", 1990 (  BW 130757 )
 16. Wspomnienia Sybiraków. 1, "Polsza budiet kagda woron zbieliejet" / [przygot. Janusz Przewłocki] ; Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Pomost", 1990
   ( BW 131316 ) 
 17. Wspomnienia Sybiraków. 2, "Kto nie był tot budiet, kto był tot nie zabudiet" / [oprac. Janusz Przewłocki] ; Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna ; [przygot. Janusz Przewłocki]. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Pomost", 1990 ( 131317 )
 18. Wspomnienia syberyjskiego zesłańca / Edward Toczek ; [il. Krzysztof Gotowicki]. - Warszawa : "Novum", 1989 ( BW 130063)
 19. Ze wspomnień wygnańca / Stanisław Paliński ; do dr. podał i przedmową opatrzył Feliks Tych. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986

Materiały dostępne w innych bibliotekach:

 1. Bo Ty jesteś ze mną : duchowe świadectwo z Syberii / Walter J. Ciszek, Daniel L Flaherty. - Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, cop. 2016
 2. Droga krzyżowa Polaków : motyw zsyłek na Sybir i do łagrów sowieckich w literaturze polskiej / Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996
 3. Droga przez mękę i łagry "Gułagu" / Krzysztof Janusz Werner. - Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki, 2013
 4. Dzieci wygnane : tułacze losy małych Polaków w czasie II wojny światowej / Monika Odrobińska. - Kraków : Znak Horyzont, 2020
 5. Gorzki smak Sybiru / Kazimiera Dzięgielewska-Żołądź. - Wrocław : Atut, 2019
 6. Kromka chleba : poruszające wspomnienia z syberyjskiego zesłania, powrót po 70 latach na miejsce zsyłki / Dagmara Dworak. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017
 7. Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1990
 8. Opowiem Wam... : [prawdziwa historia Polaków deportowanych na Sybir w 1940 roku] / Barbara Bielawiec. - Izabelin ; Warszawa : Rosikon Press, 2017
 9. Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn / Iwona Walentynowicz. - Warszawa : Bellona, 2012
 10. Siedem lat w Rosji i na Syberii (1915-1921) : przygody i wrażenia / Roman Dyboski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Mówią wieki, 2007
 11. Syberia - moje dzieciństwo / Jan Onoszko. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2008
 12. Syberia : moje miejsce na ziemi / Theodor Kröger. - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2016
 13. Syberyjskie przygody Chmurki / Dorota Cembrzyńska-Nogala. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2016
 14. Sybir : zesłanie Józefa P. / Tomasz Łysiak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018
 15. Ucieczka z Sybiru / Władysława Pawłowska. - Rzeszów : Libra PL, 2012
 16. Ucieczki z Sybiru / Wiktoria Śliwowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Iskry, cop. 2005
 17. Wspomnienia Sybiraków. T. 3, "maskwa sliozam nie wierit" / red. Janusz Przewłocki. - Warszawa : Pomost, 1990
 18. Wspomnienia Sybiraków. T. 5, "Pamiętają psy atamany, pamiętają polskie pany krasnojarskie nasze szable" / red. Janusz Przewłocki. - Warszawa : Pomost, 1991
 19. Wspomnienia z Sybiru 1940-1946 / Mieczysława Łysik. - Lublin : Norbertinum, 2013
 20. Z Bogiem w Rosji / Walter J. Ciszek, Daniel L Flaherty. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009
 21. Zesłana miłość / Aleksandra Katarzyna Maludy. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2017
 22. Ziemia ludzi zapomnianych / Joanna Jax. - Chorzów : Videograf, 2019
 23. Zsyłka : lata 1940-1946 w Kazachstanie / Maria Jadwiga Łęczycka. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989

 Artykuły dostępne w czasopismach:

 1.  Mińscy Sybiracy / Jan Miłkowski // Rocznik Mińskomazowiecki. - 2003, z. 10, s. 136-146
 2. Pierwsze... i drugie życie Juliana Mańko / Pavel Û. Afanas'ev // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 3, s. 64-69
 3. Polacy na Kaukazie Północnym / Aleksiej Iwanowicz Krugow, Maksim Władimirowicz Nieczitaiłow // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 3-8
 4. Powstańcy styczniowi regionu sokołowskiego w świetle spisów represjonowanych / Bogusław Niemirka // Sokołowski Rocznik Historyczny. - 2013, t. 1, s. 75-107
 5. Prawda o ZSRR / Stanisława Żdan // Wychowawca. - 2018, nr 10, s. 16-17

Oprac. Ewa Harasimik