Szata roślinna Podlasia

Literatura dostępna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

 1. Białystok i okolice: przewodnik dla turystów i nie tylko... / oprac. Andrzej Fiedoruk. - Białystok: Podlaska Grupa Reklamy, [2001] (BW 147806)
 2. Co w miastach puszczy: [Hajnówka, Kamieniec, Prużany] / oprac. tekstu Alla Gryc ; zdjęcia Archiwum Urzędu Miasta Hajnówka [et al.] ; tł. Jolanta Grygoruk, Anna Chomczuk, Natalia Gierasimiuk. - Hajnówka: [Gmina Miejska], [2006] (BC Reg. / 160871)
 3. Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa białostockiego: stan z 1988 roku: część ogólna / Ewa Bończak-Kucharczyk, Józef Maroszek, Krzysztof Kucharczyk; Białostockie Towarzystwo Naukowe. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Białymstoku. - Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, 2000 (BC Reg / 148239)
 4. Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa białostockiego: stan z 1988 roku: Część szczegółowa. T.1 / Ewa Bończak-Kucharczyk, Józef Maroszek, Krzysztof Kucharczyk. - Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, 2000 (BC Reg / 148240)
 5. Knyszyn i ziemia knyszyńska / Henryk Stasiewicz. - Wyd. 2 popra. i uzup. - Knyszyn: Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta, 2008 (BW 163620),(BC Reg. / 163619)
 6. Krajobrazy: tygodnik suwalsko-mazurski / Stowarzyszenie "Integracja Europy", Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska; [Jerzy Kostrzewski red. nacz.]. - Suwałki: SSP
 7. Kurpiowskie Muzeum na wolnym powietrzu w Nowogrodzie Łomżyńskim: informator muzealny / Jadwiga Chętnikowa ; drzeworyty Tadeusz Żurowski ; układ graf. Franciszek Buhl. - Łomża: Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Muzeum Regionalne, 1969 (BW 51227)
 8. Lokalne środowiska przyrodnicze jako miejsce nabywania wiadomości i umiejętności dzieci w młodszym wieku szkolnym / Irena Jarzyńska // W: Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości. - S. 105-118 (BW 174034)
 9. Moimi braćmi są zwierzęta i rośliny: scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 32-33
 10. Ogród Branickich w Białymstoku: badania, projekty, realizacja 1998 / zespół red. Andrzej Michałowski, Anna Oleńska, Alicja Sulimierska. - Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury, 1998 (BC Reg / 146390)
 11. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej / Joanna Sokólska, Henryk Leniec. - Supraśl: Współczesna Oficyna Supraska, 1992 (BW 137218)
 12. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej / tekst Jolanta Ryś i in. - Supraśl: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, 1998 (BW 164254)
 13. Podlasie: przewodnik: praca zbiorowa / [aut.] Tadeusz Glinka [et al]. - Warszawa: "Sport i Turystyka”: "Muza SA", 1997 (BW 151925)
 14. Pojezierze Suwalskie i Augustowskie / Wanda Bednarczuk-Rzepko. - Bielsko-Biała: "Pascal", 1999 (BW 143893)
 15. Przyroda Białostocczyzny i jej ochrona. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973 (BW 59515)
 16. Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona / Aleksander W. Sokołowski. - Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2006 (BC Reg. / 159001)
 17. Przyrodnicze obiekty chronione województwa białostockiego / Wojewódzki Konserwator Przyrody. - Białystok: Wojewódzki Konserwator Przyrody, 1997 (BC Reg / 148405)
 18. Rośliny chronione w Polsce / Władysław Strojny; fot. aut. ; oprac. graf. Jan Bokiewicz. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1972 (BW 50229)
 19. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem Internetu i komputera w kl. I / Beata Gola, Maria Sudoł// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 79-93, Temat: Zwiastuny wiosny - poznajemy kwiaty chronione
 20. Spacerkiem po Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka = the museum guide / [tekst Kazimierz Uszyński]. - Ciechanowiec: MR, 2002 (BW 154739)
 21. Szata roślinna Polski. opracowanie zbiorowe. T. 1-2: / pod red. Władysława Szafera i Kazimierza Zarzyckiego. - Wyd. 3. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977 (BC 57 / 72130) (BC 57 / 72131)
 22. Transgraniczny przewodnik po regionie Puszczy Białowieskiej: Hajnówka - Kamieniec / [tekst Monika Aleksiejuk, Aliaksandr Panko, Katarzyna Nikołajuk ; tł. Jan Chomczuk]. - [Bydgoszcz]: Wydawnictwo & Studio Reklamy "Optima"; Hajnówka: na zlec. Urzędu Miasta, 2015 (BW 173460)
 23. Województwo białostockie. 1, Krajobraz. - Białystok: nakł. T-wa Opieki nad Zabytkami, Kulturą i Pomnikami Przyrody Wojew. Białostockiego, 1930 (BC KSK / 17335)
 24. Województwo podlaskie: mapa turystyczno-krajoznawcza / opr. red. mapy, części opisowej i projekt okładki Tomasz Popławski; treść archeologiczna Małgorzata i Maciej Karczewscy. - Białystok: "Atikart", 2000 (BC Reg / 147125)
 25. Z biegiem Narwi / Jerzy Samusik. - Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2015 (BW 174111)
 26. Z Białegostoku za miasto / Waldemar Monkiewicz. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 (BW 82116)
 27. Zielarz w służbie ochrony przyrody / Jadwiga Gawłowska. - Kraków: Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody, 1955 (BW 98407)
 28. Zielone Płuca Polski [Film] / reż. i scen. Stanisław Fiuk-Cisowski; zdj. Janusz Ulatowski. - Nagr. własne, 2003 (ZS Geografia/Nw 66 p)
 29. Zioła w przedszkolu / Martina Rusch ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce: "Jedność", 2006 (BW 158962)

oprac. Małgorzata Konopka