Tutoring w edukacji

Literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

 Wydawnictwa zwarte

 1.  Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013 (BW 170018, 169969)
 2. Nauczyciel-tutor: prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego / Sławomir Krzychała. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. (BW 176305)
 3. Nowoczesny wychowawca - tutor, mentor, coach / pod red. Józefy Bałachowicz i Agnieszki Rowickiej.- Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 2013 (BW 170570)
 4. Pedagogika wczesnoszkolna: kluczowe problemy / Irena Adamek. - Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016 (BW 175435)
 5. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009 (BW 164823, 164974)
 6. Tutoring jako spotkanie: historie indywidualnych przypadków / redakcja naukowa Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018 (BW 175779)
 7. Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / redakcja naukowa Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala .- Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015 (BW   172655)
 8. Tutoring w polskiej szkole / Adrianna Sarnat-Ciastko. - Warszawa : Difin, 2015 (BW 173314)

Artykuły:

 1. Czym jest tutoring?/Berska, Joanna// Wychowawca 2016, nr 9, s. 14-15
 2. Dokąd i po co zmierzasz? tutoring / Dziubińska-Starska, Anna // Edukacja i Dialog 2014, nr 7/8, s. 23
 3. Edukacja przez dialog / Włodzisław Kuzitowicz // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 9, s. 16-18 
 4. Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Pawlak, Agnieszka // Nowa Szkoła 2007, nr 3, s. 29-34
 5. Mentoring i tutoring jako metody wspierania rozwoju młodzieży / Małgorzata Rosalska //W: Młodzież - między ochroną a ryzykiem.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. - S. 265-276 (BW 176371)
 6. Osobisty opiekun ucznia / Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 131-139 
 7. Partnerstwo między szkołą a uniwersytetem - peer tutoring / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2015/2016, nr 2, s. 44-53 
 8. Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu / Rowicka, Agnieszka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 4, s. 28-40
 9. Tutoring akademicki/ Rowicka, Agnieszka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 4, s. 3-11
 10. Tutoring jakiego nie znacie / Sopyło, Joanna // Gazeta Szkolna: aktualności 2010, nr 40, s. 1, 4-5
 11. Tutoring jako metoda pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych z religii / Baranowska, Aneta // Katecheta 2015, nr 2, s. 73-79
 12. Tutoring jako skuteczne narzędzie edukacji /Wasilewska, Jolanta // Dyrektor Szkoły 2015, nr 7, s. 54-56
 13. Tutoring jako zmiana modelu wychowawczego / Starski, Daniel // Dyrektor Szkoły 2019, nr 7, s. 75-78
 14. Tutoring oczami polonisty - teoria i praktyka / Małgorzata Potent-Ambroziewicz // W: Edukacja polonistyczna: metamorfozy kontekstów i metod / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.- S. 231-240  (BW 175612)
 15. Tutoring rodzinny jako przykład współpracy nauczycieli z rodzicami / Skupień, Sylwia Kowal, Stanisław // Wychowawca 2019, nr 10, s. 12-14
 16. Tutoring rówieśniczy / Baranowska, Aneta // Wychowawca 2015, nr 10, s. 31-33
 17. Tutoring rówieśniczy dla dziecka ze spektrum autyzmu/ Ferenc, Kinga // Szkoła Specjalna 2018, nr 3, s. 204-211
 18. Tutoring rówieśniczy: nowa jakość edukacyjna / Mysior, Radosław // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 4, s. 11-16
 19. Tutoring rówieśniczy - stara metoda na nowo odkrywana / Karolina Appelt, Joanna Matejczuk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 21-30 
 20. Tutoring rówieśniczy w edukacji elementarnej / Marchow, Marta // Remedium 2014, nr 1, s. 1-4
 21. Tutoring szansą dla systemu edukacji / Sitko, Maria // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 4, s. 27-32
 22. Tutoring szkolny jako narzędzie edukacji zindywidualizowanej / Aneta Baranowska // Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz.- Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016.- S. 157-168 (BW 174029)
 23. Tutoring - sztuka odkrywania i rozwijania mocnych stron / Grodecka, Ewa // Język Polski w Gimnazjum R. 17, nr 4 (2015/2016), s. 50-57
 24. Tutoring w szkole czy dobre doradztwo? / Sawiński, Julian Piotr // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 4, s. 16-19
 25. Uczenie się wsparte tutoringiem/ Pomianowska, Małgorzata; Szczepkowska, Katarzyna // Dyrektor Szkoły 2019, nr 7, s 70-74
 26. Uczyć w relacji: Tutoring w edukacji wczesnoszkolnej/ Wróblewska, Małgorzata // Życie Szkoły 2019, nr 2, s. 2-5
 27. Wdrożenie tutoringu w szkole / Pomianowska, Małgorzata Szczepkowska, Katarzyna // Dyrektor Szkoły 2019, nr 7

Oprac. Emilia Chojnowska