Uczeń zdolny – wspieranie uzdolnień - propozycje dla nauczycieli i rodziców  

Książki: 

 1. By dziecko było geniuszem: wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012 (BW   169363) 
 2. "Ciągle gubimy diamenty" - refleksje o edukacji uczniów zdolnych / Stanisław Nowel// W: Edukacja w okresie przemian. - Białystok 2010. - S. 269-277 (BW   166210) 
 3. Czas wolny... od nudy: zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych / Tomasz Knopik. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014 (BW   172020) 
 4. Dialog Motywujący w pracy z uczniem zdolnym / Izabela Krasiejko// W: Edukacja a włączenie społeczne: konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski. - Toruń 2013. - S. 79-88 (BW   170856) 
 5. Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci: perspektywa pedagogiczna / Małgorzata Stańczak. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019 (BW   177138) 
 6. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. - Kraków : Impuls, 2015 (  BW   172710) 
 7. Dyslektyczne talenty: jak wydobyć ukryty potencjał dyslektycznego mózgu / Brock L. EideFernette F. Eide ; przekład Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Wydanie I. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2019 (BW   177044) 
 8. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa: "K.E.Liber", 2005 (BW   156892) 
 9. Edukacja twórcza w teorii i praktyce szkolnej: historyczno-pedagogiczne dygresje wokół pytania: "Jak budzić geniusz i twórczą aktywność dziecka?" / Edyta Bartkowiak// W: Edukacja dziecka: badania i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar. - Gorzów Wielkopolski 2015. - S. 23-38 (BW   174569) 
 10. Edukacja osób zdolnych / redakcja naukowa Eugeniusz Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019 (BW   177397) 
 11. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych: studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2012 (  BW   168150) 
 12. Innowacyjny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli / Anna Cieślik [et al.]. - Wrocław: Drukarnia KiD, 2013 (BW   173523)  
 13. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof T. Piotrowski. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013 (BC   37.016 biologia / 170767) 
 14. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014 (BW   171637) 
 15. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek ; współpr. Jarosław Usowicz. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013 (BW   170320) 
 16. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012] (BW   168795) 
 17.  Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011 (  BW   166846) 
 18. Mindfulness - droga do kreatywności : twórz, rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie / Danny Penman ; z przedmową Marka Williamsa ; przełożyła Paulina Wojnakowska. - Warszawa: Edgard, 2017 (BW   176048) 
 19. Nauczyciel wczesnej edukacji: rozwijanie kompetencji zawodowych / pod redakcją Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 (BW   175072) 
 20. Niepowodzenia szkolne uczniów uzdolnionych (językowo) / Joanna Sobańska-Jędrych// W: Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w gottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć [i in.] / Warszawa 2014. - S. 195-206 (BW   176152) 
 21. O dzieciach matematycznie uzdolnionych: książka dla rodziców i nauczycieli / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. E. Gruszczyk-Kolczyńska et al.]. - Warszawa: Nowa Era, 2012 (BW   169695) 
 22. Pedagogika wczesnoszkolna: rekonstrukcja kluczowych problemów / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 (BW   175436) 
 23. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu: zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / [Marzenna Czarnocka]. - Na podstawie nowych przepisów od 1 września 2017 r. - Warszawa: Oświata Grupa Wydawnicza - Wiedza i Praktyka, 2017 (BC   37.091 / 175769) 
 24. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 (BW   169636) 
 25. Praca z uczniem zdolnym: poradnik dla nauczycieli i dyrektorów / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. - Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofercop. 2013 ( BW   170485) 
 26. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013 (BW   169710) 
 27. Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie: poradnik dla nauczycieli / Elżbieta Szkurłat, Arkadiusz Głowacz, Maria Adamczewska, Barbara Dzięcioł-Kurczoba, Daniela Maj (współpr.). - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014 (BW   172037) 
 28. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o spoleczeństwie : poradnik dla nauczycieli : myślę jak obywatel, mam wpływ na to, co dzieje się wokół mnie / Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013 (BW   170330) 
 29.  Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa: Difin, 2014 (BW   171607) 
 30. Profile uzdolnień: intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał Hubert Chruszczewski. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 (BW   165060) 
 31. Psychologia geniuszu: odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka / Andrew Fuller; [tłumaczenie Grażyna Chamielec]. - Warszawa: Wydawnictwo Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017 (BW   175264) 
 32. Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności / Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum. - Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013 (BW   171236) 
 33. Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa: Difin, 2018 (BW   175774) 
 34. Rozpoznać, wspierać, rozwijać: poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014 (BW   172045) 
 35. Rozwój zdolności dzieci w działalności instytucji szkolnych i pozaszkolnych Olsztyna : koncepcja ogólna i przykłady dobrych praktyk / Józef Górniewicz, Agnieszka Bojarska-Sokołowska, Jarosław Strzelecki. - Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM : Katedra Teorii Wychowania UWM : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2017 ( BW   176222) 
 36. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / redakcja Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018 (BW   176317) 
 37. Uchwycić żywioł: o tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko / Ken Robinson, Lou Aronica ; przełożył Aleksander Baj. - Wydanie 2 poprawione. - Kraków : Wydawnictwo Element, 2017 (BW   177425) 
 38. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2013 (BW   170441) 
 39. Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010 (BW   167289) 
 40. Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych: raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespółl Natalia Cybis [et al]. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013 (BW   170344) 
 41. Uczeń zdolny: jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 (BW   167270) 
 42. Uczeń zdolny jako problem zainteresowań pedagogiki: różnice indywidualne a rezultaty pracy uczniów zdolnych / Eugeniusz Piotrowski// W: Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. - Kraków 2004. - S. 225-232 (BW   156983) 
 43. Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [et al.]. - Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012 ( BW   168873) 
 44. Uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej / Aleksandra Feliniak// W: Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak. - Łódź 2010. - S. 241-249 (BW   167289) 
 45. Uczeń zdolny w polskiej szkole - możliwości i zagrożenia / Kamila Magdalena Kosiak// W: Role nauczyciela w edukacji szkolnej / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec 2013. - S. 351-367 (  BW   170165) 
 46. Umiejętności społeczne dzieci: kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa: Difin, 2017 (BW   175783) 
 47. Uzdolnienia uczniów jako osobowościowe determinanty osiągnięć szkoolnych / Kzrysztof Wołodkiewicz// W: Edukacja w przebiegu życia: od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków 2010. - S. 263-275 (BW   166421) 
 48. Wspieranie środowiska edukacyjnego ucznia zdolnego w zakresie prowadzenia diagnostyki i rozwijania zdolności / Anna Róża Makaruk// W: Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej. - Poznań 2015. - S. 263-274 (BW   175041) 
 49. Wychowanie fizyczne - praca z uczniem zdolnym / Michał Bronikowski, Adam Kantanista, Agata Glapa; [Ośrodek Rozwoju Edukacji]. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014 (   BW   171648) 
 50. Zafascynowani światem: efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej / Tomasz Knopik. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018 (BW   177284) 
 51. Zakresy kompetencji nauczyciela do pracy z uczniem wybitnie zdolnym / Anna Kwatera// W: Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / red. Jolanta Rybska-Klapa, Hanna Stępniewska-Gębik. - Kraków 2016. - S. 219-240 (BC   376 / 173635) 
 52. Zasoby twórcze człowieka: wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 (BW   170445) 
 53. Zarządzanie talentami: teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Tomasz Ingram ; aut. Tomasz Ingram [et al.]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011 (BW   167275) 
 54. Zdolni w szkole czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych: poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 (BW   168806) 
 55. Zdolny, ale jak? : (auto)diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów / Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat, Jerzy Mantur. - Białystok: Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2015 ( BC   Reg. / 176234) 

 Dokument dźwiękowy: 

 1. Autystycznie uzdolnieni [Dokument elektroniczny] : mamy historię - Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem " ; 2009 ( ZS   Progr. komp./CD 1266) 
 2. Mindfulness - droga do kreatywności [Dokument dźwiękowy] : twórz, rozwijaj się i znajdź swoje miejsce w pędzącym świecie / Danny Penman ; tł. Paulina Wojnakowska ; czyta Dagmara Gmitrzak. - Warszawa: Edgard, 2017 (  ZS   Wyp. / CD 3447) 
   

Artykuły z czasopism: 

 1. Droga do zdolności / Aneta Rylska-Juruś// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3-4, s. 34-36 
 2. Dzieci uzdolnione matematycznie (cz. 2) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 89-99 
 3. Genialne kombinacje / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian Mccann// Charaktery. - 2011, nr 1, s. 30-33 
 4. Gdy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 68-74 
 5. Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka / Magdalena Żyła// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 12, s. 31-33 
 6. Jak rozpoznać indywidualne zdolności dziecka i rozwijać jego potencjał? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2017 nr 10, s. 61-64 
 7. Jak rozwijać uzdolnienia ucznia / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 12, s. 12-15 
 8. Jak rozwijać zdolności, czyli o pracy z uczniem zdolnym / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 2, s. 45-46 
 9. Kłopotliwy skarb / Magdalena Alenowicz// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 21-22 
 10. Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? o dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski// Psychologia w Szkole . - 2011, nr 1, s. 87-94 
 11. "Martwa wiedza" czy "klucz do poematu"?, czyli jak rozpoznać i wspierać zdolnego ucznia / Jadwiga Radwańska// Głos Pedagogiczny . - 2010, nr 6, s. 16-19 
 12. Metody pracy z dzieckiem zdolnym / Katarzyna Tatol// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 6, s. 46-47 
 13. Młodzi zdolni / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 10, s. 60-61 
 14. Norma jako inhibitor rozwoju uczniów zdolnych / Ilona Drapała// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 55-57 
 15. O niektórych mitach na temat uczniów / Maria Ledzińska.W: Psychologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 13 – 21 
 16. Odkrywanie talentów (zestawienie bibliograficzne) / Aleksandra Czajkowska, Iwona Wojtalik// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 1, s. 24-25 
 17. O potrzebie autorytetu, czyli zdolny uczeń kontra autorytet nauczyciela / Lech Witkowski// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 6, s. 27-29 
 18. Pierwszy stopień do...Nobla / Katarzyna Droga// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 32-35 
 19. Pozwólmy uczniom rozwinąć skrzydła / Anna Piekarska// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 6, s. 44-45 
 20. Praca z uczniem wybitnie zdolnym / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 10, s. 44-48 
 21. Praca z uczniem wybitnie zdolnym. Indywidualny program lub tok nauki / Dorota Zając.// Głos Pedagogiczny . - 2017 nr 10, s. 27-30 
 22. Przykładowa innowacja pedagogiczna / Marlena Działabij-Drupka// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1, s. 26-30 
 23. Szkoła a zdolności uczniów / Ilona Drapała// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 62-66 
 24. Uczeń zdolny - trudny partner nauczyciela / Marek Wasielewski// W: Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Opole 2015. - S. 283-292 
 25. Uczeń zdolny: jak nie zniechęcać dziecka do naukli? / Kinga Rusin// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 9, s. 22-24 
 26. Uczeń zdolny w klasie - wyróżnienie czy...? / Aleksandra Wachowiak// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2012/2013, nr 4, s. 60-72 
 27. Upragniony błysk geniuszu / Michał Zawadzki// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 57-63 
 28. Zdolni, utalentowani...: od diagnozy do samorozwoju / Elżbieta Madalińska// Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 88-94                                                                                                                                       

 

Oprac. Małgorzata Konopka