Uczenie się

Bibliografia w wyborze opracowana w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku i IBUK Libra.

 1. Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. (BW 171214)
 2. Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / redakcja naukowa Ewa Solarczyk-Ambrozik.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2016. (BW 175057)
 3. Edukacja i uczenie się : 16 największych mitów / Jeffrey D. Holmes ; przekład Ewa Czerniawska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. (BW 176747)
 4. Genialny umysł : jak myśleć i działać kreatywnie / Tim Hurson.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2010.(BW 165087)
 5. Intelektualne i kreatywne aspekty zdolności do uczenia się / Renata Wiechnik.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. (BC 159.9 / 139452)
 6. Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się / Mel Levine.- Poznań : "Media Rodzina", 2004. (BW 153426)
 7. Jak się uczyć ? : zaskakująca prawda o tym, kiedy, gdzie i dlaczego uczenie się jest w ogóle możliwe / Benedict Carey.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015.(BW 172310)
 8. Jak uczy się mózg / Sarah-Jayne Blakemore, Uta Frith.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. (BW 160936)
 9. Klucz do uczenia się : technologia rozwoju dziecka / Galina Dolya.- Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2007. (BC 159.9 / 161207)
 10.  Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy.- Wyd .2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. (BW 168489)
 11.  Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.(BW 170241, 170480, 172208)
 12. Nowoczesne uczenie się : poradnik dla nauczyciela / Hanna Hamer.- Wyd 2(roszerzone).- Warszawa : Veda Agencja Wydawnicza, 2010. (BW BW 167401)
 13. Psychologia uczenia się / Józef Pieter.- Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. (BW 22937, 22938,22939, 22940)
 14. Psychologia dla nauczycieli : jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej / Gerd Mietzel ; przekł. Aleksandra Ubertowska.- Wyd. 2.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. (BW 169687)
 15. Psychologia uczenia się i nauczania. T. 1 / Charles Galloway.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1988. (BW 127270, 127272, 127274, 127276, 127278)
 16. Psychologia uczenia się i nauczania. T. 2.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1988.(BW 127271, 127273, 127275, 127277, 127279)
 17. Psychologia uczenia się. T. 1 / Ziemowit Włodarski.- Wyd.2, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. (BW BC 159.9 / 139038)
 18. Psychologia : kluczowe koncepcje. 2, Motywacja i uczenie się / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. BW 165662, 165663, 165664)
 19. Sztuka uczenia się / Jörg Knoblauch.- Warszawa : "Vocatio", 1998. (BW 143025)
 20. Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Teresy Bauman.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.(BC 37.091.3 / 155748)
 21. Uważne uczenie się : zredukuj stres i zwiększ produktywność mózgu, by uczyć się efektywnie / Craig Hassed i Richard Chambers.- Warszawa : Wydawnictwo Studio Blok, 2018. (BW 176595)
 22. Uczyć (się) z pasją : jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą / Pernille Ripp.- [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, cop. 2017.(BW BW 175455)
 23. Widoczne uczenie się dla nauczycieli : jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się / John Hattie.- Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. (BW 177281, BC 37.091.2-057.16 / 173813)

Artykuły:

 1. Dlaczego myślenie wizualne działa? / Klaudia Tolman // UczMy. - 2017, nr 3, s. 6-7
 2. Główka pracuje : jak dbać o lepszą uwagę / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny . - 2014, nr 9, s. 44-46
 3. Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki wyraźnie spadła? / Dorota Zając // Głos Pedagogiczny . - 2017 nr 6, s. 46-48
 4. Jak rozwijać uczenie się i nauczanie? : strategie i techniki / Agnieszka Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły . - 2012, nr 2, s. 12-13
 5. Jak skutecznie wzmacniać pożądane zachowania / Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik // Psychologia w Szkole . - 2010, nr 3, s. 138-145
 6. Ku pamięci, czyli jak usprawnić proces uczenia się i zapamiętywania / Katarzyna Droga // Głos Pedagogiczny . - 2011, nr 3, s. 28-31
 7. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem elektronicznych książeczek / Ewa Palka // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2017/2018, nr 3, s. 49-81
 8. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzia Padlet / Ewa Palka // Język Polski w Liceum. - 2016/2017, nr 4, s. 34-49
 9. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem platformy LearningApps.org (cz. 1) / Ewa Palka // Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2016/2017, nr 3, s. 23-45
 10. Ryślenie, barwoślady, lapbooki, czyli jak sprawić, żeby uczenie się było łatwiejsze / Aleksandra Kubala - Karpińska. // Głos Pedagogiczny . - 2017 nr 2, s. 47 - 51
 11. Sztuka koncentracji / Ewa Iskierka-Kasperek // Charaktery . - 2010, nr 1, s. 80-82
 12. Uczenie się uczenia / Krystyna Kusiak// W: Efektywność edukacji wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / redakcja Teresa Parczewska.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.- s. 63-75 (BC 373.3-021.64 / 175060)
 13. Zalecenia w kwestii uczenia / Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska // Psychologia w Szkole . - 2012, nr 1, s. 77-82
 14. Znaczenie zmysłowego postrzegania świata w procesie uczenia się / Hanna Krauze-Sikorska // W: Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010.- s. 99-114 (BC 373.2 / 167120)

Z zasobów IBUK Libra:

 1. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska 
 2. Nauczanie i uczenie się w sieci / Grażyna Barabasz
 3. Uczenie się a pamięć / Agnieszka Umińska
 4. Edukacja i uczenie się. 16 największych mitów / Jeffrey Holmes
 5. Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli / Marcin Rojek
 6. Uczenie się przez życie / redakcja: Ewa Solarczyk-Ambrozik, Magdalena Barańska
 7. Uczyć się z pasją / Pernille Ripp
 8. Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig
 9. Podstawy dydaktyki / Franciszek Bereźnicki
 10. uczenie się - wyniki wyszukiwania

                                                                                                                            Oprac. Emilia Chojnowska