Uzależnienia behawioralne 

Wybór literatury dostępnej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku (2015-2020) 

 1. Cyberzaburzenia - cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Danuta Morańska// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 57-92. (BW   173055) 
 2. Dlaczego i jak ludzie się uzależniają i co z tym dalej będzie? / Mariusz Jędrzejko,Mirosław Kowalski, Bronisław Rosik// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 313-337. (BW   173055) 
 3. Dlaczego konsumenci zachowują się nałogowo? : między pobudzaną konsumpcją a nałogowością / Mariusz Z. Jędrzejko, Dariusz Sarzała// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 131-152. (BW   173055) 
 4. Gry komputerowe w kontekście uzależnień behawioralnych / Agnieszka Taper, Dariusz Sarzała, Mariusz Z. Jędrzejko// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 109-130. (BW   173055) 
 5. Internet czynnikiem psychopatogennym anorexia nervosa / Anna Bukowska-Posadzy, Wojciech Cichy// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 93-108. (BW   173055) 
 6. Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018. ( BW   176522) 
 7. Pracoholizm korporacyjny : diagnoza socjopedagogiczna - wybrane problemy / Mariusz Z. Jędrzejko// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 153-172. (BW   173055) 
 8. Profilaktyka uzależnień młodzieży od nowych mediów - siecioholizm, socjomania internetowa, fonoholizm / Jolanta Jarczyńska// W: Młodzież - między ochroną a ryzykiem. - Poznań 2017. - S. 333-354. (BW   176371) 
 9. Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom / Adam Alter ; tłumaczenie Aleksander Gomola. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. (BW   176768) 
 10. Uzależnienia behawioralne - diagnoza i leczenie / Barbara Rozmus, Mariusz Z. Jędrzejko// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 197-261. (BW 173055) 
 11. Uzależnienia behawioralne - hazard. - Warszawa : Lissner Studio, 2013. (ZS   Nałogi/DT 826) 
 12. Uzależnienia behawioralne - wybrane metody pracy asystentów rodziny / Katarzna Wasilewska-Ostrowska// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 282-297. (BW 173055) 
 13. Uzależnienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska - 1. - 2018. (IBUK Libra) 
 14. Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku. - Wyd. 2 - zm., poszerz., uzup. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015. (BW  173055) 
 15. Uzależnienia behawioralne we współczesnym społeczeństwie polskim - ujęcie socjologiczne / Eugeniusz Moczuk, Mariusz Z. Jędrzejko// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 31-56. (BW 173055) 
 16. Uzależnienie od hazardu i jego wpływ na poczucie bezpieczenstwa w rodzinie w wymiarze społecznym, psychologicznym i ekonomicznym / Sylwia Fijałkowska// W: Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa / red. nauk. Ilona Urych, Cezary Smuniewski. - Warszawa 2015. - S. 321-348. (BW   174027) 
 17. Uzależnienie od seksu i cyberseksu - wybrane problemy / Dariusz Sarzała// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 173-194. (BW 173055) 
 18. Wiek uzależnień, czyli cywilizacja wielowymiarowego ryzyka / Mariusz Jędrzejko,Mirosław Kowalski, Bronisław Rosik// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 5-28. (BW 173055) 
 19. Wychowanie prospołeczne jako czynnik ograniczający powstawanie uzależnień behawioralnych / Dariusz Sarzała, Mariusz Z. Jędrzejko, Jerzy Zawadzki// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 298-312. (BW 173055) 
 20. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, BED) w aspekcie profilaktyki i wychowania / Dariusz Sarzała, Mariusz Z. Jędrzejko// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 262-281. (BW 173055) 
 21. Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne / redakcja naukowa Bogusław Habrat ; autorzy: Mateusz Gola, Bogusław Habrat, Paweł Izdebski, Irena Jelonkiewicz, Martyna Kotyśko, Michał Lew-Starowicz, Nina Ogińska-Bulik, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Andrzej Silczuk, Tomasz Szafrański. - Warszawa : Instutut Psychiatrii i Neurologii, 2016. (BW   174918) 

 Artykuły z czasopism: 

 1. FOMO - czy jest się czego bać?/ Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2020, nr 1, s. 5-7 
 2. Fonoholizm, „smartwica” – choroby „cyfrowych tubylców” / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2020, nr 5, s. 14-16 
 3. Gry komputerowe - szanse i zagrożenia / Kaja Chojnacka// Remedium. - 2020, nr 6, s. 11-13 
 4. Halo, czy to już uzależnienie? : fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu / Magdalena Wasilewska// UczMy. - 2017, nr 3, s. 41-42 
 5. Kiedy sport przestaje być zdrowy - uzależnienie od ćwiczeń i bigoreksja / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2019, nr 3, s. 16-18 
 6. Jeszcze rozrywka czy juz nałóg?/ Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2020, nr 6, s. 8-10 
 7. "Loot boxy" - wirtualne skrzynki z niespodzianką czy problemami? / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2020, nr 9, s. 22-24 
 8. Młodzi palą mniej tytoniu / Wojciech Jasiński// Remedium. - 2020, nr 3, s. 5-7 
 9. Mózgowy układ nagrody w uzależnieniach od substancji i od czynności / Marta Komorowska// Remedium. - 2019, nr 7/8, s. 42-43 
 10. Mroczne zakamarki Youtube'a - patostreaming / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2018, nr 6, s. 2-4 
 11. Na wirtualnym głodzie / Izabela Wąsik// Charaktery . - 2019, nr 11, s. 58-61 
 12. Palenie tytoniu przez nastolatki : wyniki badań HBSC / Anna Kowalewska, Barbara Woynarowska// Remedium. - 2020, nr 3, s. 2-4 
 13. Patologiczne zbieractwo / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2020, nr 3, s. 17-19 
 14. Pornolatki - kontakt nastolatków z pornografią i jego następstwa / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2018, nr 11, s. 16-18 
 15. Profilaktyka u dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Pęczak// Remedium. - 2020, nr 4, s. 22-24 
 16. Skala problemu hazardu wśród osadzonych - wnioski z raportu / oprac. redakcja// Remedium. - 2019, nr 2, s. 12-13 
 17. Uzależnienia behawioralne - analiza zjawiska / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2019, nr 6, s. 23-25 
 18. Uzależnienie behawioralne w niewoli czynności/ Dorota Zając// Głos Pedagogiczny. - 2018 nr 1, s. 51-55 
 19. Uzależnienie od komputera i Internetu - dalsze analizy / Kaja Chojnacka// Remedium. - 2019, nr 2, s. 10-11 
 20. Uzależnienie od wróżb? / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2020, nr 5, s. 23-25 
 21. Uzależniona młodzież w obliczu pandemii / Karolina Pudełko// Remedium. - 2019, nr 7/8, s. 12-13 
 22. W nieustającej pogoni za pięknem - uzależnieni od operacji plastycznych / Sylwia Pawłowska// Remedium. - 2020, nr 2, s. 17-19 
 23. W świecie domowych ekranów - gry komputerowe / Kaja Chojnacka// Remedium. - 2020, nr 7/8, s. 37-39 
 24. Wirtualne zniewolenie w świecie gier sieciowych / Karol Kowalczuk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 6, s. 20-28 
 25. Wspólne kroki w Cyberświecie / Kinga Sochacka, Karolina Van Laere// Remedium. - 2020, nr 1, s. 8-11 
 26. Życie online to życie podwójnym życiem / Katarzyna Michałowska// Meritum. - 2019, nr 3, s. 10-17 

Filmy: 

 1. Uzależnienie od dopalaczy [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016. (ZS   Nałogi/CD 3122) 
 2. Uzależnienie od gier komputerowych [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz ; muz. Miłosz Pawski ; koment. Małgorzata Reiter. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, cop. 2016. (ZS   Nałogi/CD 3110) 
 3. Uzależnienie od telefonu komórkowego [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz ; muz. Miłosz Pawski ; koment. Małgorzata Reiter. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, cop. 2016. (ZS   Nałogi/CD 3111) 

Oprac. Alicja Stankiewicz