Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności –  rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej,  w tym uczeniu się dorosłych. 

 Linki do e-materiałów edukacyjnych: 

Wybór literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku (2015-2021) 

Książki: 

 1. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016. (BW 174029) 
 2. Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / redakcja naukowa Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2016. (BW   175057) 
 3. ECVET - rozwój kompetencji, umiejętności i talentów / [redakcja merytoryczna Agnieszka Włodarczyk, Izabela Laskowska]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. (BW 177257) 
 4. Edukacja całożyciowa : wybrane obszary / redakcja naukowa Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Białystok] : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. (BW 177621) 
 5. Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku / Agnieszka Hauer. - Warszawa : CeDeWu, 2016. (BW 175001) 
 6. Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego / Kazimierz Mikulski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. (BW 174813) 
 7. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 2, Diagnoza pracy szkoły / redaktor prowadząca Marianna Hajdukiewicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. (BW 173563) 
 8. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 3, Planowanie działań / redaktor prowadząca Marianna Hajdukiewicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. (BW 173568) 
 9. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 4, Realizacja i podsumowanie działań / redaktor prowadząca Marianna Hajdukiewicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. (BW 173569) 
 10. Kandydat idealny, czyli o oczekiwaniach pracodawców wobec przyszłych pracowników / Magdalena Barańska// W: Społeczeństwo i edukacja : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Andrzej Ćwikliński, Mariusz Przybyła. - Poznań 2015. - S. 191-203. (BW 174367) 
 11. Kształcenie czy edukacja poszkolna - interesującymi ofertami nie tylko dla pracowników i pracodawców, ale dla każdego człowieka dorosłego / Brabara Baraniak// W: Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej. - Warszawa 2015. - S. 11-34. (BW  173804) 
 12. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016. (BW 174034) 
 13. Kształcenie nauczycieli : wyzwanie i zaangażowanie / pod redakcją Witolda Bobińskiego, Jolanty Sujeckiej-Zając. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2019. (BW 177796) 
 14. Kształcenie zawodowe w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych w kierunku partnerstwa i współpracy / Stefan M. Kwiatkowski// W: W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych. - Warszawa 2015. - S. 24-35. (BW 175044)) 
 15. Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych / Wioleta Duda. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. (BW 177262) 
 16. Nauczyciel w szkole uczącej się : informacje o nowym systemie wspomagania / [red. merytoryczna Marianna Hajdukiewicz i Jadwiga Wysocka]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. (BW   173558) 
 17. Nauczyciele języków obcych : kontekst pracy, kształcenie, doskonalenie zawodowe / redakcja naukowa Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwa. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. (BC   37.016 języki obce / 175428) 
 18. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. (BW   173545) 
 19. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). - Warszawa : Difin, 2016. (BC   377 / 173810)) 
 20. Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia / Maciej Kocurek, Iwona Sołtysińska, Maciej Świeży, Irmina Wachna-Sosin. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. (BW 173556) 
 21. Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce / Barbara Baraniak// W: Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości. - Sosnowiec 2016. - S. 235-250. (BW   174034) 
 22. Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 30 kwietnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. (BC 37 / 175361) 

Artykuły z czasopism 

 1. Doradca zawodowy - potrzebny od zaraz? / Katarzyna Ludwikowska// Uczmy. - 2015, nr 1, s. 8-9 
 2. Dostosowanie sposobów kształcenia do potrzeb rynku pracy / Karolina Szulc// TIK w Edukacji. - 2021, nr 1, s. 14-16 
 3. Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu zawodowym ECVET - czy wiesz, że codziennie z niego korzystasz? / Krzysztof Świerk// Meritum. - 2017, nr 1, s. 37-41 
 4. Filozofia edukacji zawodowej w systemie dualnym / Magdalena Mazik-Gorzelańczyk// Meritum. - 2017, nr 1, s. 42-47 
 5. Jak kształcić profesjonalistów gotowych na przemysł 4.0? / Aleksandra Kozioł// TIK w Edukacji. - 2021, nr 1, s. 12-13 
 6. Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego / Ewa Heba// Uczmy. - 2015, nr 1, s. 6-7 
 7. Kompetencje i kwalifikacje absolwentów szkół zawodowych a potrzeby pracodawców / Urszula Jeruszka// Meritum. - 2017, nr 1, s. 9-17 
 8. Kwalifikacje w zawodzie i kompetencje kluczowe - jak je rozwijać i doskonalić wśród uczniów ? / Wiesława Majewska// Uczmy. - 2017, nr 3, s. 55-58 
 9. Model szkoły ćwiczeń - teoria i praktyka. Cz.I / Agata Sierota// Remedium. - 2019, nr 12, s. 25-27 
 10. Niezbędnik nauczyciela języka obcego ukierunkowanego zawodowo w kontekście podstawy programowej kształcenia w zawodach / Patryk Krzemiński// Uczmy. - 2015, nr 1, s. 39-40 
 11. Planowanie dydaktyczne w kontekście jakości kształcenia zawodowego / Krystyna E. Hejłasz// Meritum. - 2017, nr 1, s. 48-54 
 12. Pomysł na szkołę uczącą się? Zacznijmy od uczących się nauczycieli / Marcin Polak// Meritum. - 2018, nr 3, s. 15-19 
 13. Współczesne problemy kształcenia zawodowego w Polsce / Franciszek Szlosek// Meritum. - 2017, nr 1, s. 2-8 
 14. Wykorzystanie e-learningu w kształceniu zawodowym / Janusz Berek// IT w Edukacji. - 2015, nr 1, s. 62-64 
 15. Zintegrowany System Kwalifikacji - implikacje dla szkolnictwa zawodowego oraz doskonalenia nauczycieli / Krzysztof Symela// Meritum. - 2017, nr 1, s. 29-36 
 16. Zmiany w kształceniu zawodowym / Bożena Mayer-Gawron// IT w Edukacji. - 2017, nr 6, s. 60-63 

  

Zestawienia bibliograficzne 

 1. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami : wybór literatury (z lat 2015-2018) dostępnej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku / oprac. Aniela Maciejczuk. - Białystok : CEN, 2018 
 2. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w odniesieniu do rynku pracy w Polsce : wybór literatury / oprac. Aniela Maciejczuk. - Białystok : CEN, 2017 
 3. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych : wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku / oprac. Małgorzata Konopka. - Białystok : CEN, 2020 

  

                                                                                                                 Oprac. Małgorzata Konopka