Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu się

Wybór literatury dostępnej w Bibliotece pedagogicznej CEN w białymstoku

Książki

 1. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : Impuls, 2015 (BW 173801)
 2. Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 (BW 176030) 
 3. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015 (BW 173373)
 4. Media społecznościowe w szkole / Anna Borkowska, Marta Witkowska ; Akademia NASK. - Warszawa : NASK- Instytut Badawczy, 2017 (BW 176163)
 5. Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Barabasz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 (BW  175254)
 6. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (BW 175767)
 7. Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska ; współpr. red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014 (BW  172163)
 8. Strategia kształcenia wyprzedzającego / prac. zbior. pod red. nauk. Stanisława Dylaka ; Grażyna Barabasz [et al.]. - Poznań : Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, 2013. (BW 170339-170341)

Czasopisma    

 1. Diagnoza stanu wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach / Marlena Plebańska // TIK w Edukacji. -  2017, nr 6, s. 67-71
 2. Edukacja w cyfrowym wymiarze, czyli jak mądrze i skutecznie budować innowacyjną szkołę / Dariusz Stachecki // Meritum. - 2016, nr 1, s. 75-82
 3. Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multimedialnej / Kamila Majewska // E-Mentor. – 2016, nr 1, s. 31-39 (czasopismo dostępne w Książnicy Podlaskiej)
 4. Implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej / Izabela Jaros // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 59-70
 5. Jaki nauczyciel w e-szkole? / Emilia Musiał // Nowa Szkoła 2015, nr 5, s. 15-24
 6. Multimedia jako pośrednik w zdobywaniu wiedzy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym / Zlatica Hul'ova, Mirosława Parlak// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 23-31
 7. Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy / Renata Zaborek// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 16-21
 8. Technotrendy w edukacji / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 1, s. 50-53
 9. Wykorzystanie zasobów cyfrowych w oświacie / Jan Fazlagić // E-Mentor. – 2018, nr 1, s. 10-16 (czasopismo dostępne w Książnicy Podlaskiej)

                                                                                    Oprac. Aniela Maciejczuk