Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Wybór literatury i materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Zagadnienia ogólne

 1. Edukacja dla tradycji / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 11, s. 10-12
 2. Edukacja i wychowanie do wartości / Ewa Sowa-Behtane// W: Młodzież ponowoczesna / Ewa Sowa-Behtane. - Kraków 2015. - S. 89-118 (BW  173149)
 3. Edukacja patriotyczna oczyma praktyka oraz popularyzatora - "fagment integralności" / Marta Cywińska// W: Kategoria integralności w edukacji / red. Beata Przyborowska [i in.]. - Toruń 2017. - S. 119-131 (BW  175619)
 4. Edukacja patriotyczna w przedszkolu / Anna Klimowicz // Wczesna Edukacja. - 2018, nr 1, s. 28-30
 5. Ile Polski w Polsce? : patriotyzm jako wartość / Grażyna Kamionka // UczMy. - 2017, nr 1, s. 19-20
 6. Ja patriota : psychologia patriotyzmu / Jolanta Szczurkowska. - Warszawa : Difin, 2016 (BW  174672)
 7. Jaki patriotyzm? / Anna Wiłkomirska, Adam Fijałkowski. - Warszawa : Difin, 2016 (BW  175618)
 8. Młodzi a historia / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 2018, nr 11, s. 5-8.
 9. Nauczyciel wczesnej edukacji jako inicjator działań prospołecznych / Tomasz Dobrowolski // W: Społeczne konteksty edukacji : tropy - przybliżenia - aplikacje / red. nauk. Grzegorz Piekarski. - Toruń 2016. - S. 144-155 (BW  175271)
 10. O wartościach w kontekście podstawy programowej / Iwona Rostankowska // UczMy. - 2017, nr 1, s. 10-11
 11. Organizacja młodzieżowego wolontariatu / Katarzyna Braun // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 58-61
 12. Patriotyzm w podstawie programowej / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 4, s. 14-18
 13. Po co uczniom wolontariat i akcje charytatywne? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny . – 2017, nr 12, s. 3-7
 14. Rdzeń wychowania szkolnego / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 52-54
 15. Systemowy akcent na kształtowanie postaw i wartości / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 9, s. 19-23
 16. Świadome zatrzymanie w teraźniejszości czyli o trudnej sztuce "bycia tu i teraz" / Marta Kaczmarczyk // Głos Pedagogiczny . - 2016, nr 11, s. 8-11
 17. Trudna nauka dawania / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 12, s. 78-82
 18. Uwarunkowania współczesnej szkoły / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2013. - III: NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE JAKO PODSTAWA PROCESU EDUKACJI: Ewolucja ról i zadań nauczycieli: Wychowanie obywatelskie w przedszkolu drogą formowania postaw prospołecznych - planowanie, realizacja zadań oraz efekty edukacyjne; "Biel i czerwień", czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie analizy wybranych pakietów edukacyjnych
 19. Wolontariat w systemie oddziaływań szkolnych / Renata Kowal // W: Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / red. nauk. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. - Kraków 2014. - S. 141-160  (BW 175453,   BW 171014)
 20. Współczesny patriotyzm / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny . - 2017 nr 11, s. 20-24
 21. Wychowanie obywatelskie w klasach I-III szkoły podstawowej / Emilia Jakubowska // W: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. - Warszawa 2015. - S. 164-173 (BW 173422; BC 37.018 / 173421)
 22. Wychowanie patriotyczne : pedagogika, polityka bezpieczeństwa, polityka historyczna / pod redakcją Konrada Henninga. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2017 (BW   175283)
 23. Zaangażowanie obywatelskie - zapoznana forma patriotyzmu? / Mirosław Sobecki // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń 2016. - S. 56-66 (BW 175173)

Scenariusze, poradniki, materiały audiowizualne

 1. Dzieci obywatele : scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w kl. 1-3 SP / [red. prowadząca Elżbieta Tołwińska-Królikowska]. - Warszawa : Federacja Inicjatyw Oświatowych, 2013 (BW 170765)
 2. Dziękuję Polsko ! [Dokument dźwiękowy] utwory o charakterze patriotycznym. - Kraków : CEBP 24.12 ; 2018 (ZS  różne / CD 3638)
 3. Księga patrioty : Bóg, honor, ojczyzna / [ red. Patrycja Szulc, Ireneusz Korpyś]. - Czestochowa : Wydawnictwo Popularnonaukowe Sfinks, cop., 2015 (ZS  DT/DT 860)
 4. Księga patriotyczna : cześć polskiej ziemi / [ red. Józefina Kępa, Ireneusz Korpyś]. - Częstochowa : Wydawnictwo Popularnonaukowe Sfinks, cop., 2016 (ZS  DT/CD 861)
 5. Mój dom - propozycje zajęć z elementami wychowania patriotycznego / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu". 2018, nr 8, s. 12-15
 6. Najpiękniejsze pieśni patriotyczne. [Dokument dźwiękowy] CD 1 / recytacja Adam Hutyra ; Chór Polish Chamber Voices ; dyryg.Janusz Siadlak. - Częstochowa : Wydawnictwo Popularnonaukowe Sfinks, cop. 2015 (ZS   DT/CD 2957; ZS   DT/CD 2959)
 7. Najpiękniejsze pieśni patriotyczne. [Dokument dźwiękowy] CD 2 / recytacja Adam Hutyra ; Chór Polish Chamber Voices ; dyryg.Janusz Siadlak. - Częstochowa : Wydawnictwo Popularnonaukowe Sfinks, cop. 2015  (ZS  DT/CD 2958; ZS  DT/CD 2960)
 8. Niepodległość? A co ja z tego mam? Zajęcia na temat niepodległości i współczesnego patriotyzmu / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 5, s. 12-13
 9. Patriotyzm a globalizacja: cykl zajęć kółka czytelniczego / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 4, s. 26-27
 10. Patriotyzm w czasach pokoju / Jacek Królikowski // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 11, s. 50-54
 11. Prawdziwe wartości w życiu człowieka - scenariusz zajęć / Agnieszka Graczyk // Biblioteka w Szkole . - 2019, nr 2, s. 28-30
 12. Podchody patriotyczne [gra terenowa dla kl. I-III szkoły podstawowej] / Anna Adamczyk // Wychowawca. - 2018, nr 11, s. 25-26
 13. "Serce" Edmunda de Amicisa - przykład możliwości wykorzystania literatury pięknej w rozwijaniu kompetencji społecznych i moralnych uczniów / Zofia Redlarska // W: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. - Warszawa 2015. - S. 174-189  (BW 173422; BC 37.018 / 173421)
 14. Wielka księga wartości : opowiadania o szczerości, tolerancji i innych ważnych sprawach / Teresa Blanch, Anna Gasol ; ilustracje Valenti Gubianas ; przełożyła Marta Szafrańska-Brandt. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2018 (BW  176323)
 15. Wolontariat, czyli jak dobrze pomagać innym scenariusz zajęć edukacyjnych / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 28-29

                                                                                                       Oprac. Aniela Maciejczuk