Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

Wybór literatury dostępnej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Wydawnictwa zwarte:

 1. 12 ważnych opowieści : polscy autorzy o wartościach dla dzieci / il. Elżbieta Kidacka ; [red. Agata Mikołajczak-Bąk]. - Poznań : Publicat, cop. 2014. (BW 171322)
 2. Aksjologiczne problemy "edukacji jutra": relacje zasady równości z wolnością i sprawiedliwością / Joanna Podgórska-Rykała// W: Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości. - Sosnowiec 2016. - S. 319-332. (BW 174034)
 3. Aksjologiczne uwarunkowania działań prospołecznych w trosce o egzystencjalny wymiar wolontariatu / Grzegorz Piekarski// W: Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości. - Sosnowiec 2016. - S. 333-346. (BW 174034)
 4. Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski ; [aut. Tomasz Biernat et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013. (BW 170856)
 5. Edukacja zdrowotna jako forma ochrony i promocji zdrowia młodzieży / Ewa Kasperek-Golimowska// W: Młodzież - między ochroną a ryzykiem. - Poznań 2017. - S. 201-222. (BW 176371)
 6. Edukowanie osób dorosłych i starszych do wolontariatu na rzecz chorych u kresu życia : wlączenie społeczne poprzez zaangażowanie socjalne i duchowo-religijne / Piotr Krakowiak// W: Edukacja a włączenie społeczne. - Toruń 2013. - S. 181-195. (BW 170856)
 7. Empatia : jak odkrycie neuronów lustrzanych zmienia nasze rozumienie ludzkiej natury / Christian Keysers ; tłumaczenie i przedmowa: Łukasz Kwiatek. - Wydanie II. - Kraków : Copernicus Center Press, 2020. (BW 177623)
 8. Idea wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w działalności Akademii Przyszłości w Rzeszowie / Patrycja Pastuła// W: Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej. - Rzeszów 2016. - S. 143-164. (BW 174795)
 9. Ja i inni : rozmowy o przyjaźni, wrażliwości, intuicji, przyjemności, wolności, kłamstwie, manipulacji i zaufaniu / rozmawiała Agnieszka Chrzanowska ; przy udziale Doroty Krzemionki i Pauliny Pająk. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery, copyright 2018. (BW 176567)
 10. Miłość i autorytet : jak wychowywać dzieci po chrześcijańsku i ustrzec je przed zagrożeniami / Bogna Białecka, Beata Nadolna. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2014. (BW 171756)
 11. "Moda na wolontariat?" - medialny aspekt zjawiska / Marlena Pieniążek// W: Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości. - Sosnowiec 2016. - S. 347-355. (BW 174034)
 12. Podstawowe pojęcia filozoficzne. 1, Filozofia, język, poznanie, prawda, byt, dobro / Rafael Ferber ; tł. Małgorzata Frankiewicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. (BW 160973)
 13. Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Witold Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. (BW 163363)
 14. Rola szkoły i nauczyciela w procesie wychowania do zdrowia i nauczania zdrowia / Beata Fedyn// W: Współczesna edukacja. - Kraków 2016. - S. 103-114. (BW 175083)
 15. "Szlachetna paczka" - między Scyllą a Charybdą / Barbara Kromolicka// W: Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice. - Poznań 2016. - S. 501-514. (BC 37.013.42 / 175348)
 16.  Wielka księga wartości : opowiadania o szczerości, tolerancji i innych ważnych sprawach / Teresa Blanch, Anna Gasol ; ilustracje Valenti Gubianas ; przełożyła Marta Szafrańska-Brandt. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2018. (BW 176323)
 17. Wielowymiarowość promowania zdrowia przez nauczycieli klas I-III / Katarzyna Wojciechowska// W: Aspekty edukacji szkolnej / red. Kazimierz Denek, Aleksjandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec 2014. - S. 261-269. (BW 171624)
 18. Wolontariat - drogą do "sukcesu" zawodowego i życiowego (w tym rodzinnego) / Renata Kowal// W: Wychowanie do sukcesu życiowego. - Kielce 2017. - S. 135-144. (BW 176025)
 19. Wolontariat, młodzież, wychowanie / Katarzyna Braun ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki KUL. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. (BW 169613)
 20. Wrażliwość - dar czy przekleństwo? : przewodnik życiowy dla osób wyjątkowo wrażliwych / Ilse Sand ; przekład: Ewa M. Bilińska. - Wydanie w nowej szacie graficznej. - Warszawa : MT Biznes, 2020. (BW 178246)
 21. Wychować człowieka prawdomównego : koncepcje, badania naukowe, wdrożenia / Alicja Żywczok. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. (BW 174787)
 22. Znaczenie szkolnej edukacji zdrowotnej w kreowaniu jakości zdrowia dzieci i młodzieży / Karina Leksy// W: Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych / red. nauk. Agata Rzymełka-Frąckiewicz. - Toruń 2014. - S. 220-236. (BW 171516)

Artykuły z czasopism

 1.  Amelia i Kuba, czyli jak zrozumieć drugiego człowieka / Joanna Kostrzewa// Polonistyka. - 2020, nr 6, s. 49-53
 2. Bądź moim przyjacielem : scenariusz zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla pięcio-, sześciolatków / Katarzyna Suchoń// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 25-27
 3. Czuć czy rozumieć? / Paul Bloom.// Charaktery. - 2017, nr 5, s.70-72
 4. Dziecięca literatura a wartości / Maria Engler// Remedium. - 2020, nr 9, s. 18-19
 5. Jak pomóc odnaleźć się w grupie rówieśniczej wysoko wrażliwym dzieciom / Anna Jankowska.// Bliżej Przedszkola. - 2019, nr 1, s. 14-17
 6. Rozwój wrażliwości dziecka / Bronisława Dymara// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 28-29
 7. Samoakceptacja, życzliwość i odwaga fundamentem szczęśliwego życia / Jak powstaja i jaki mają wpływ na nasze życie / Adriana Kloskowska// Głos Pedagogiczny. - 2021, nr 5, s. 21-25
 8. Skąd wiemy, co jest dobre / Bogdan Wojciszke// Charaktery. - 2014, nr 11, s. 20-29
 9. Spory o prawdę / Jacek Wojtysiak// Charaktery. - 2013, nr 11, s. 102-103
 10. Sposób na prawdę / Alicja Frąckiewicz// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 122-127
 11. Współczucie innym i ... sobie / Julia E Wahl.// Charaktery. - 2020, nr 2, s.14-21
 12. Wolontariat, czyli jak dobrze pomagać innym scenariusz zajęć edukacyjnych / Kamila Jakubczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 28-29
 13. Zaangażowanie w działalność wolontariatu a sprawczość, wspólnotowość oraz etyka / Adam Grabowski// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 1, s. 27-38
 14. Zrozumieć i wspierać ucznia wysoko wrażliwego / Aleksandra Kubala-Kulpińska// Życie Szkoły. - 2021, nr 4, s. 22-25

 

opracowała Barbara Werpachowska