Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

Wybór literatury dostępnej w zbiorach Biblioteki CEN w Białymstoku

Artykuły

 1. Aktywne uczenie z wykorzystaniem metody WebQuest / Ewa Palka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 1, s. 21-34
 2. Aplikacje do tworzenia szkolnych quizów / Tomasz Rojek// TIK w Edukacji. - 2019, nr 2, s. 62-63
 3. Bezpieczna przestrzeń współpracy / Monika Regulska// IT w Edukacji. - 2017, nr 3, s. 12-13
 4. Bezpłatne narzędzia internetowe : szansa dla edukacji...? / Robert Preus// UczMy 2016, nr 2, s. 8-11
 5. Elastyczna kooperacja [eTwinning] / Monika Regulska// IT w Edukacji. - 2017, nr 3, s. 10-11
 6. ly - genialna platforma dla nowoczesnych nauczycieli / Agnieszka Halicka.// Biblioteka w Szkole . - 2019, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 8-13
 7. Metoda pracowni cyfrowej / Katarzyna Wiszniewska// TIK w Edukacji. - 2019, nr 2, s. 12-13
 8. MS Teams - Office 365 w jednym środowisku / Dariusz Kozioł// IT w Edukacji. - 2018, nr 2, s. 64-66
 9. MozaBook do pracy w szkole i w domu / Katarzyna Kopczyńska, Anna Romańska// IT w Edukacji. - 2018, nr 1, s. 60-62
 10. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem chmur wyrazów / Ewa Palka// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2017/2018, nr 1, s. 21-38
 11. Nowy wymiar edukacji regionalnej / Joanna Krzemińska// IT w Edukacji. - 2018, nr 2, s. 78-80
 12. Od kreatywności do autopercepcji : blog i szkolna gazeta internetowa na lekcjach języka polskiego / Agata Bogdańska// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 85-92
 13. Programowanie i doskonalenie zawodowe w eTwinning / Małgorzata Łaska, Małgorzata Knap// IT w Edukacji. - 2017, nr 3, s. 14-15
 14. Przewodnik po projektach międzynarodowych / Łukasz Gierek// IT w Edukacji. - 2018, nr 2, s. 84-86
 15. Sieci współpracy i samokształcenia w doskonaleniu nauczycieli jako nowa przestrzeń edukacyjna hybrydowego świata / Małgorzata Barańska, Paulina Wawer// Meritum. - 2019, nr 2, s. 103-118
 16. STEAM - edukacja przyszłości / Marlena Plebańska// Meritum. - 2018, nr 4, s. 2-7
 17. Szybkie ankiety i testy z Formularzami Google [w 5 krokach] / Karolina Antkowiak// TIK w Edukacji. - 2019, nr 2, s. 58-59
 18. Tworzenie testów i ankiet [programy do tworzenia testów] / Kamil Śliwowski// IT w Edukacji. - 2018, nr 1, s. 63-65
 19. Wikipedia jako narzędzie edukacji? : możliwości i zagrożenia / Tomasz Ganicz// Meritum. - 2018, nr 3, s. 99-102
 20. Wirtualna wycieczka z Google Expeditions (w sześciu krokach) / [red.]// IT w Edukacji. - 2018, nr 1, s. 58-59
 21. Wszystkie dane oświatowe w jednym miejscu / Eryk Chilmon// IT w Edukacji. - 2018, nr 2, s. 80-83

Wydawnictwa zwarte

 1. B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci / Joanna Jatkowska. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.( BW 177443 )
 2. Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? / Małgorzata Skibińska// W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka. - Toruń 2015. - S. 49-68. BW ( 173135 )
 3. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018.BW ( 176701 )
 4. Daj się odnaleźć! : narzędzia prawne i techniczne do upowszechniania rezultatów w projektach edukacyjnych / [redakcja: Ewa Koźbiał ; autorzy tekstów: Natasza Mileszyk, Kamil Śliwowski]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Narodowa Agencja Programu Erasmus+, 2018. BW ( 177253 )
 5. E-learning jako forma wspomagania kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych / Małgorzata Bartoszewicz// W: Role nauczyciela w edukacji szkolnej / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec 2013. - S. 237-247. BW ( 170165 )
 6. E-edukacja - e-podręczniki, platformy e-learningowe - szanse i zagrożenia wykorzystania / Marlena Plebańska// W: Aspekty edukacji szkolnej / red. Kazimierz Denek, Aleksjandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec 2014. - S. 97-106.BW ( 171624 )
 7. E-katecheza : aplikacje, portale i media społecznościowe na lekcjach religii : twórz interaktywne quizy, wykorzystaj moc e-learningu, odkryj, czym są podcasty / Adam Ligęza, Michał Wilk. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2016.BW ( 174612 )
 8. iEdukacja : synergia nowych mediów i dydaktyki : ewolucja, antynomie, konteksty / Katarzyna Potyrała. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. BW ( 175231 )
 9. Moodle dla nauczycieli i trenerów / Piotr Brzózka. - Wyd. 2 rozsz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2016. BW ( 174685 )
 10. Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Barabasz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. BW ( 175254 )
 11. Nowa rola nauczyciela i ucznia w zmieniającej się przestrzeni cyfrowej / Józef Bednarek, Anna Andrzejewska// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków 2018. - S. 13-26. BW ( 176701 )
 12. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. BW ( 175767 )
 13. Plakaty edukacyjne na lekcjach języka niemieckiego : krótki poradnik o tym, jak i dlaczego. - Warszawa : Goethe-Institut, 2019. ZS ( Methodik/JN 2358 )
 14. Strategia kształcenia wyprzedzającego / prac. zbior. pod red. nauk. Stanisława Dylaka ; Grażyna Barabasz [et al.]. - Poznań : Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, 2013. BW ( 170339 )

Opracowała: Barbara Werpachowska