Kardynał Stefan Wyszyński

Wybór publikacji dostępnych w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Bibliografia podmiotu:

 1. Ojcze Nasz : rozważania / Stefan Wyszyński. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Pax", 1997 ( BW 140773)
 2. Zapiski więzienne / Stefan kardynał Wyszyński prymas Polski. - Bydgoszcz : "Arkanum", 1990 (BW 133321 ; BW 133322 ; BW 133323)
 3. Zapiski więzienne / Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski. - Paris : Editions du Dialogue, 1982 (BW 116118)

Bibliografia przedmiotu:

Kardynał Wyszyński – człowiek i dzieło

 1. Eucharystia : sakrament osoby i wspólnoty w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego / Jerzy Lewandowski. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. Wydaw., 1988 (BW 125929)
 2. Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem / Kazimierz Kąkol. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985 (BW 110069 ; BW 110070)
 3. Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu / Andrzej Micewski. - Paris : Éditions du Dialogue, 1982 (BW 174126)
 4. Kultura chrześcijańska duszą narodu w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego / Jan Zbigniew Celej. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1995 (BW 139686)
 5. Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia / Bronisław Piasecki. - Rzym : Dom Polski Jana Pawła II w Rzymie, 1982 (BW 174127)
 6. Pastor Poloniae : Stefan kardynał Wyszyński / oprac. Juliusz Englert. - Londyn : Wydawnictwo OO. Marianów, 1982 (BW 133542)
 7. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński : [dokumenty, zdjęcia, mapy] / [oprac. Janusz Kotański i in.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003 (ZS G 202)
 8. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński : [historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł] / [wprowadzenie, kalendarium, biogramy, słownik pojęć wybór materiałów i opracowanie: Janusz Kotański i in.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003 (ZS DT 543)
 9. Troska o człowieka w rodzinie i szkole : w roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego / pod red. Józefa Marcelego Dołęgi i Jacka Wojciecha Czartoszewskiego. - Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2001 (BW 148633 ; BC 37.018 / 148632)

Inspiracje i materiały metodyczne:

 1. Na grani tysiącleci : konkurs wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana kardynała Wyszyńskiego : materiały ; / Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. - Warszawa : "Soli Deo", 2001 (BW 147656 ; BW 147657)
 2. O nadrzędności idei w życiu człowieka : "Zapiski więzienne" kardynała Stefana Wyszyńskiego na lekcjach języka polskiego w klasie IV liceum / Joanna Chałońska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 2, s. 44-52
 3. Prymas Polski, Stefan Wyszyński - czciciel Maryi / Zofia Przygoda // Katecheta. - 2001, [nr] 3, s. 36-37 [konspekt lekcji dla kl. I-III gimnazjum]
 4. Prymas Polski, Stefan Wyszyński - zasłużona postać dla Kościoła i ojczyzny / Bogumiła Zbuczyńska // Katecheta. - 2001, [nr] 3, s. 38-40 [konspekt lekcji dla kl. IV-VI]
 5. Prymas Stefan Wyszyński w oczach ludzi i historii / Zofia Molęda // Katecheta. - 2001, [nr] 5, s. 30-32 [konspekt lekcji dla szkoły średniej]
 6. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński : [historia, scenariusze lekcji, tematy esejów, trasy wycieczek, bibliografia] / [wprowadzenie : Jan Żaryn ; kalendaria, biogramy, wybór materiałów i opracowanie: Janusz Kotański i in.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003 (ZS DT 544)
 7. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński : [dokumenty, zdjęcia, mapy] / [oprac. Janusz Kotański i in.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003 (ZS G 202)
 8. Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje : dla uczniów klas 4-6- szkoły podstawowej (scenariusz katechezy na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego / Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2011, nr 3, s. 40-42
 9. Wielki Polak - kardynał Stefan Wyszyński / Teresa Drewnowska // Katecheta. - 2001, [nr] 5, s. 27-30 [ lekcja katechezy w gimnazjum]
 10. Wzór do naśladowania / Małgorzata Bagińska // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 6
 11. "Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest jedno" / Bożena Grabowska // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s. 10-11

Scenariusze uroczystości szkolnych:

 1. Czas to miłość : (scenariusz programu o życiu i posłannictwie kardynała Stefana Wyszyńskiego) / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 27-29
 2. Człowiek niezwykłej miary : montaż literacki poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski / Justyna Bździuch // Wychowawca. – 2009, nr 7-8, s. 16-19
 3. Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia / Marzanna Bednarczyk // W : Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. - Poznań, 2005. - s. 268-272 (BW 159042)
 4. „Jako dąb mocny…” : (montaż słowno-poetycki dla szkół ponadpodstawowych) / Hanna Piecuch-Szulc, Halina Wolano-Nojman // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 43-44
 5. „Obejdźmy tę Polskę, Stefanie, jeszcze raz” : scenariusz przedstawienia z okazji święta patronalnego szkoły, poświęcony Prymasowi Tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu / Marzena Bąk // W : Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz.1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków , 2003. - 101-106 (BC 37.091.383 / 159257)
 6. Prymas Tysiąclecia / Marianna Bińkowska // W : Póki my żyjemy... : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / red. Teresa Król. - Kraków 2006. – 177-186 (BC 37.091.383 / 158924)
 7. Wspomnienie o Prymasie Tysiąclecia : (scenariusz przedstawienia dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum / Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2011, nr 3, s. 43-49

Oprac. Aniela Maciejczuk