Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku.

Książki (2014-2021)

 1. Cechy wiedzy a integrowanie treści kształcenia wokół idei zrównoważonego rozwoju / Ewa Szadzińska// W: Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności. - Toruń 2016. - S. 227-238. (BW 174666)
 2. Edukacja ekologiczna społeczeństwa polskiego : z badań nad czasopiśmiennictwem przyrodniczym w II Rzeczypospolitej (1918-1939) / Edyta Wolter ; [recenzenci prof. zw. dr hab. Danuta Cichy, prof. nadzw. dr hab. Barbara Baraniak]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. (BW 177519)
 3. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów / Alina Budniak. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. (BW 177456)
 4. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : karty pracy / [red. Ewa Staszkiewicz, Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. (BW 171711)
 5. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : podręcznik. Cz. 1 / [oprac. Marzena Bednarz [et al.] ; red. Renata Malek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. (BW 171712)
 6. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : podręcznik. Cz. 2 / [oprac. Marzena Bednarz [et al.] ; red. Renata Malek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. (BW 171713)
 7. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : zadania domowe / [red. Ewa Staszkiewicz, Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. (BW 171752)
 8. Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : podręcznik. Cz. 2 / [red. Magdalena Hinz ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Magdalena Sowińska, Aleksandra Szakiewicz, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. (ZS DT/ DT863)
 9. Nauki Przyrodnicze Nr 1 (11)/2016 / Dariusz Wolski, Paulina Kęsak, Urszula Pankiewicz, Joanna Stadnik, Kamil Szczepka, Ewa Broda, Olga Gęska, red. Mateusz Gortat, Paweł Kuś, Dariusz Wolski - 1. - 2016. (Ibuk Libra)
 10. Nauki Przyrodnicze Nr 1 (15)/2017 / Agata Kobyłka, Aleksandra Gogół, Kinga Nakonieczna, Magdalena Michalak, Klaudia Gustaw, Magdalena Polak-Berecka, red. Mateusz Gortat, Paweł Kuś, Dariusz Wolski - 1. - 2017. (Ibuk Libra)
 11. Nauki Przyrodnicze Nr 3 (13)/2016 / Małgorzata Budzeń, Damian Zieliński, Kamila Soboska, Magdalena Doniak, Andrzej Kaźmierczak, Małgorzata Góral, Urszula Pankiewicz, Barbara Furmaga, Florentyna Tyrała, Maja Warzecha, Aleksandra Piątek, red. Mateusz Gortat, Paweł Kuś, Dariusz Wolski - 3. - 2016. (Ibuk Libra)
 12. Nauki Przyrodnicze Nr 4 (14)/2016 / Adrianna Rafalska, Magdalena Krauze, Agata Kobyłka, Łukasz Tyburski, Małgorzata Górna, red. Mateusz Gortat, Paweł Kuś, Dariusz Wolski - 4. - 2016. (Ibuk Libra)
 13. Pakiet edukacyjny Natura 2000. - Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2014. (ZS Grafika/G 270)
 14. Świadomość ekologiczna sześciolatków - doniesienie z badań / Maria Sobieszczyk// W: Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec 2015. - S. 43-54. (BW 174033)
 15. W dziką stronę : rozmowy o edukacji w przyrodzie / [red. Agnieszka Gaszyńska, Gosia Świderek]. - Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", 2016. (BW 174140)
 16. Wartości zrównoważonego rozwoju a treści edukacji szkolnej / Ewa Szadzińska// W: Aspekty edukacji szkolnej / red. Kazimierz Denek, Aleksjandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec 2014. - S. 227-235. (BW 171624)
 17. Zuchmistrz : scenariusze zajęć tematycznych dla zuchów i dzieci klas 0-4. Zeszyt 1 / zebrała i opracowała Katarzyna Paszkowska ; [autorzy: Róża Karwecka, Ewa Tkaczyk, Katarzyna Paszkowska, Dorota Bąk]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2017. (Białystok BW 175741)
 18. Zuchmistrz : scenariusze zajęć tematycznych dla zuchów i dzieci klas 0-4. Zeszyt 2 / zebrała i opracowała Katarzyna Paszkowska ; [autorzy: Róża Karwecka, Ewa Tkaczyk, Katarzyna Paszkowska, Dorota Bąk]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2017. (BW 175742)

Artykuły z czasopism (2015-2021)

 1. Alfabetyzm klimatyczny / Jan Fazlagić// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 15-17
 2. Co nauczyciele wiedzą o edukacji dla zrównoważonego rozwoju? : analiza wyników badań / Anna Mróz, Iwona Ocetkiewicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 7, s. 38-52
 3. Edukacja klimatyczna / Jan Fazlagić// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 53-54
 4. Edukacja przyrodnicza / Krystyna Żuchelkowska// Wczesna Edukacja. - 2018, nr 2, s. 19-20
 5. Edukacja przyrodnicza w terenie / Krystyna Żuchelkowska// Wczesna Edukacja. - 2018, nr 3, s. 22-24
 6. Ekologiczny wzór dla uczniów / Włodzimierz Kaleta// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 18-20
 7. Fakty i mity o klimacie / Jan Fazlagić// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 55-56
 8. Formy, metody i programy edukacji ekologicznej w przedszkolu / Janusz Rusaczyk// Bliżej Przedszkola . - 2020, nr 3, s. 10-12
 9. Gatunki obce i rodzime / Hanna Będkowska// Przyroda Polska. - 2020, nr 1, dod. Biuletyn EKO - edukacyjny nr 1, s. 2-3
 10. Hodowle roślin i zwierząt / Hanna Będkowska// Przyroda Polska. - 2020, nr 2, dod. Biuletyn EKO - edukacyjny nr 2, s. 2-3
 11. Kącik pogody a kształtowanie postawy badacza / Jan Amos Jelinek.// Świetlica w Szkole. - 2016, nr 5, s.7-9
 12. Latem, jesienią, zimą i wiosną wiemy, jakie gatunki drzew rosną / [zespół red.].// Bliżej Przedszkola . - 2016, nr 9, s. 62-69
 13. Leśne Echo na ósemkowej polanie : uroczyste otwarcie Leśnego laboratorium pod chmurką / Agnieszka Bukowińska// Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 2, s. 45-47
 14. Leśne laboratorium pod chmurką : czyli jak atrakcyjnie zagospodarować przestrzeń edukacyjną w ogrodzie przedszkolnym / Agnieszka Bukowińska// Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 2, s. 11-16
 15. Nauka o zmianach klimatu / Weronika Rzeżutka// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 10 s. 70-73
 16. Noworoczne postanowienia ekologiczne / Małgorzata Talaga-Duma// Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 38-39
 17. Obserwacja hodowli z Excelem / Wojciech Stawarski// IT w Edukacji .- 2015, nr 3, s. 36-38
 18. Pedagogika ekologiczna - wybrane problemy / Adam Kowalak (Akademia Pomorska w Słupsku)// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 9, s. 3-12
 19. Pedagogika Montessorii w dziecięcej literaturze / Maria Engler// Remedium. - 2020, nr 12, s. 16-17
 20. Poprzez morze na Czarny Ląd / Monika Majewska// Bliżej Przedszkola . - 2015, nr 7-8, s.54-57
 21. Przyroda - idealna przestrzeń dla dziecka : jak zaprosić ją do domu? / Małgorzata Swędrowska// Charaktery. - 2021, nr 5, s. 56-58
 22. Rola i znaczenie edukacji ekologicznej na poziomie zintegrowanym / Ludmiła Osych// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 1, s. 58-62
 23. Scenariusz zajęć "Ekoprzedszkolak - my jesteśmy grzeczne dzieci i segregujemy śmieci!" / Małgorzata Talaga-Duma// Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 40-42
 24. "Segregujemy odpady" - gry i zabawy ruchowe : scenariusz lekcji dla klasy II / Monika Banasik// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 2, s. 72-76
 25. Tajemnice podwodnego świata / Dagmara Czyż.// Bliżej Przedszkola . - 2015, nr 7-8, s.52-53
 26. W obronie lasu / Barbara Skutela.// Bliżej Przedszkola . - 2015, nr 4, s. 50-51
 27. Wiosenne inspiracje / Małgorzata Swędrowska// Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 2, s. 21-24
 28. Wiosna grządki ukwieciła, ziemia się zazieleniła! / [Zespół redakcyjny PNP].// Bliżej Przedszkola . - 2016, nr 2, s. 60-64
 29. Wycieczka do zoo / Paulina Guzera.// Bliżej Przedszkola . - 2016, nr 7-8, s. 58-60
 30. Wytłumacz, dlaczego rosną drzewa / Krzysztof Śliwiński ; Polskie Towarzystwo Psychologiczne. - 2015. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 2, s. 32-39W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 2, s. 32-39
 31. Zakładamy ogródek / Dagmara Czyż// Bliżej Przedszkola. - 2021, nr 2, s. 80-81
 32. Zamień długopis na lupę - doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie, czyli jak wprowadzić dziecko w świat przyrody / Aleksandra Kubala-Kulpińska// Biologia w Szkole. - 2019, nr 2, s. 35-40
 33. Zarządzanie szkołą przyjazną dla klimatu / Jan Fazlagić// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 5, s. 26-29
 34. Zdobywamy sprawność "Przyjaciel lasu" : scenariusz zajęć dla klasy 3z wykorzystaniem dramy i metodyki zuchowej / Natalia Pawlak// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 3, s. 60-63
 35. Zdrowy świat / Karolina Łaniewska.// Bliżej Przedszkola . - 2016, nr 7-8, s. 44-51
 36. Złotą jesień żegnamy, czas słoty witamy / [Zespół redakcyjny PNP].// Bliżej Przedszkola . - 2015, nr 10, s. 53 – 58

Dokumenty dźwiękowe

 1. Chcę, aby na moim niebie było słońce [Dok. elektroniczny] : multimedialna gra dla dzieci, która bawi. - Wrocław : Studio VOX-media, [2000]. (Progr. komp./CD 153 – 156)
 2. Co każdy ze śmieciami robić powinien [Dok. elektroniczny] : program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży / [meryt. oprac. zespół aut.] Marta Tarabula-Fiertak i in. ; oprac. multimed. Tomasz Szałda ; il. Konstancja Harasymowicz, Mateusz Janusz. - Kraków :
 3. Wydawnictwo Zielone Brygady, Eura 7 webdesing & multimedia, 2006. (ZS Progr. komp. /CD 765)
 4. Ekologia w gimnazjum [Film] : multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych. [DVD] 1/ real.: Jan Maćkow, Grażyna Skirmuntt. - Siemianowice Śląskie : Gama-Film ; 2008. (ZS Ochrona środ./CD 1084)
 5. Ekologia w gimnazjum [Film] : multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych. [DVD] 2 / real.: Jan Maćkow, Grażyna Skirmuntt. - Siemianowice Śląskie : Gama-Film ; 2008. (ZS Ochrona środ./CD 1085)
 6. Ekologia w gimnazjum [Film] : multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych. [DVD] 3 / real.: Jan Maćkow, Grażyna Skirmuntt. - Siemianowice Śląskie : Gama-Film ; 2008. (ZS Ochrona środ./CD 1086)
 7. Ekologia w gimnazjum [Film] : multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych. [DVD] 4 / real.: Jan Maćkow, Grażyna Skirmuntt. - Siemianowice Śląskie : Gama-Film ; 2008. (ZS Ochrona środ./CD 1087)
 8. Ekologia w gimnazjum [Film] : multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych. [DVD] 5 / real.: Jan Maćkow, Grażyna Skirmuntt. - Siemianowice Śląskie : Gama-Film ; 2008. (ZS Ochrona środ./CD 1088)
 9. Ekologia w gimnazjum [Film] : multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych. [DVD] 6 / real.: Jan Maćkow, Grażyna Skirmuntt. - Siemianowice Śląskie : Gama-Film ; 2008. (ZS Ochrona środ./CD 1089)
 10. Ekologia w gimnazjum [Film] : multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych. [DVD] 7 / real.: Jan Maćkow, Grażyna Skirmuntt, Teresa Zaufal. - Siemianowice Śląskie : Gama-Film ; 2008. (ZS Ochrona środ./CD 1090)
 11. Ogień zabija przyrodę [Dokument elektroniczny] : scenariusze zajęć : program / [Hanna Będkowska]. - Warszawa : Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, cop. 2011. (ZS Wyp./CD 2354)
 12. Piąta pora roku [Film] / scen. i real. Włodzimierz Kaczmarek. - Warszawa : MENiS, 2004. ( ZS Ochr. środ./Kv 1072 p)
 13. Przez Karpaty. [Kas. 1] [Film] / scen.: Peter Reichwalder, Piotr Roniewicz, Gerard Sawicki, Andrzej Wierzbowski ; real.Gerard Sawicki. - Warszawa : MENiS, 2004. (Białystok ZS Geografia/Kv 1074 P)
 14. Przez Karpaty. [Kas. 2] [Film] / scen.: Peter Reichwalder, Piotr Roniewicz, Gerard Sawicki, Andrzej Wierzbowski ; real.Gerard Sawicki. - Warszawa : MENiS, 2004. (Białystok ZS Geografia/Kv 1075 P)
 15. Ptakolub [Film] / program przygotował Gerard Sawicki ; muz. Jacek Skubikowski. - Warszawa : MENiS, 2004. (Białystok ZS Biologia/Kv 1078 p)
 16. Śmieci - globalne wyzwania [Film]. - Żywiec : Żywiecka Fundacja Rozwoju, 2011. (ZS Ochrona środ./CD 1843)
 17. www.eko-plotka.pl [Dokument elektroniczny] : warsztaty dla dzieci / [pod red. Anny Płacheckiej, Piotra Zalewskiego]. - Warszawa : Akademia Promocji Filmu, 2008. (Białystok ZS Ochrona środ./CD 1112)
 18. Wyprawy z Azymutem [Film] / reż. Piotr Stefaniak ; scen.: Wojciech Lepianka, Piotr Stefaniak ; wyk. Andrzej Jakubas. - Warszawa : MENiS, 2004. (Białystok ZS Geografia/Kv 1084 P)

Zestawienia bibliograficzne:

 1.  Dzień Ziemi (wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe) : literatura dostępna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej / oprac. Ewa Harasimik. - Białystok : CEN, 2020
 2. Jak możemy pomóc Ziemi - 5 czerwca - Dzień Ochrony Środowiska (materiały dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII) : literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej / oprac. Elżbieta Korzeniecka. - Białystok : CEN, 2020

Opracowała Alicja Stankiewicz