Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia
oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

 1. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016. (BW 174029)
 2. Belfrzy / Dorota Kowalska. - Warszawa : Wielka Litera, [copyright 2019]. (BW 177487)
 3. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Wyd. 3 popr. - Kraków : CEBP 24.12, 2017. ( BW 175143)
 4. Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji : standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Maja Filipak, Katarzyna Gruszczyńska. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. ( BW 177449)
 5. Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod redakcją Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Garbca ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. (BW 174945)
 6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. (BW 174996)
 7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Wyd. 2 zmienione. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. (BW 176997)
 8. Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. (BC 376 / 175416)
 9. Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. (BC 376 / 175417)
 10. Edukacja całożyciowa : wybrane obszary / redakcja naukowa Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Białystok] : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. ( BW 177621)
 11. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 10, Wychowanie i kształcenie - kierunki i perspektywy zmian / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. (BC 373.3-021.64 / 175316)
 12. Edukacja osób zdolnych / redakcja naukowa Eugeniusz Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. (BW 177397)
 13. Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności / redakcja naukowa Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. ( BW 174666)
 14. Innowacje w nauczaniu szkolnym / Erich Petlák ; tłumaczenie Artur Sobótka. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017. ( BW 174959)
 15. Młodzież - między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek / redakcja naukowa Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. ( BW 176371)
 16. Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się / Anna Szkolak-Stępień. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. (BW 175490)
 17. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej / Barbara Adamiak, Jolanta Boryszewska, Natalia Malenko. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2017. ( BW 176076)
 18. Rozważania o jakości programu edukacyjnego English Teaching : profil pełnomocnego nauczyciela / [redakcja naukowa] Maria Jolanta Bogucka, Anna Grabowska. - Warszawa ; Nidzica : Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida, 2018. (BW 177272)
 19. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. ( BW 173928, BW 177750)
 20. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. (BW 175270)
 21. Specyficzne trudności w uczeniu się : niezbędnik nauczyciela / Diana Hudson ; przekład Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. (BW 177234)
 22. Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. - Warszawa : Difin, 2018. ( BW 176727)
 23. Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych / Ireneusz Kawecki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. (  BW 177236)
 24. Szkoła dla innowatora : kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych. - Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2018. ( BW 177277)
 25. Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym : badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Joanna Smogorzewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. ( BW 176767)
 26. Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / pod redakcją Jolanty Rybskiej-Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik. - Kraków : Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, 2016. (BC 376 / 173635)
 27. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2017. (BW 175783)
 28. Wybrane obszary pomocy psychologicznej dla młodzieży w obszarze seksualności / Katarzyna Waszyńska// W: Młodzież - między ochroną a ryzykiem. - Poznań 2017. - S. 371-384. ( BW 176371)
 29. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne / Diana Hudson// W: Specyficzne trudności w uczeniu się. - Gdańsk 2019. - S. 149-168. ( BW 177234)
 30. Zadania rozwojowe i edukacja szkolna młodzieży : stałość i zmienność / Alina Szczurek-Boruta ; [recenzenci prof. zw. dr hab. Agata Cudowska, prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. (177644)

Inspiracje praktyczne

 1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018. ( BW 176816)
 2. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. - Wydanie 3. zmienione. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. (BW 175798)
 3. Co mnie otacza? : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce Olga Kłodnicka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. ( BW 176490)
 4. Ćwiczę, myślę, rozwijam się : trening mowy i myślenia u dzieci z zaburzeniami komunikacji / Marzena Fenert. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. (BW 175607)
 5. Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / redakcja Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017. (BW 175249)
 6. Komunikuję się z otoczeniem : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz problemami w komunikacji / Jacek Stojanowski. - Wydanie I. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2019]. ( BW 177399)
 7. Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 1 / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019. (BW 177059)
 8. Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 2 / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019. (BW 177147)
 9. Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych - perspektywa life-span : przewodnik metodyczny / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. (BW 176108)
 10. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. (BW 175255)
 11. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. ( BW 175345)
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / [Marzenna Czarnocka]. - Na podstawie nowych przepisów od 1 września 2017 r. - Warszawa : Oświata Grupa Wydawnicza - Wiedza i Praktyka, 2017. ( BC 37.091 / 175769)
 13. Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. (BW 17535)
 14. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / redakcja Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. (BW 176317)
 15. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Wydanie I - 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. (BW 177751)
 16. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć : poradnik dla terapeuty i nauczyciela / Anna Radwańska. - Warszawa : Difin, 2018. (BW 176379)
 17. Zafascynowani światem : efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. (BW 177284)

Artykuły z czasopism

 1. Aspekty prawne, zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach / Katarzyna Syroka-Marczewska // Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2018, nr 2, s. 1-4
 2. Co by było, gdyby... : Malczewskiego sen o wolności / Mirella Kryś // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2019/2020, R. 3, nr 2, s. 106-113
 3. Co widać w spektrum? / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 2, s. 16-19
 4. Czy ludzie w spektrum mają inne potrzeby? / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny . - 2018, nr 11, s.10-16
 5. Diagnoza funkcjonalna jako standard pomocy psychologiczno-pedagogicznej : od założeń teoretycznych do praktyki diagnostyczno-terapeutycznej / Tomasz Knopik, Urszula Oszwa, Ewa Domagała-Zyśk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, R. 64, [163]-175
 6. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w przedszkolu / Daria Sędłak // Bliżej Przedszkola . - 2019, nr 9, s. 18-19
 7. Dziecko z ADHD w klasie - jak ułatwić mu funkcjonowanie? / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. - 2019/2020, nr 12/1 , s. 77-80
 8. Dziecko z autyzmem w szkole. cz. 2 / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2018, nr 3, s. 18-20
 9. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną wyzwaniem dla szkoły / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 2/3 , s. 72-76
 10. Dziecko z ZA w klasie - jak rozmawiać z rodzicami uczniów? / Katarzyna Kamińska-Holc // Głos Pedagogiczny. - 2020 nr 2/3 , s. 29-33
 11. Indywidualizacja pracy w oddziale integracyjnym : perspektywa nauczyciela / Joanna Dulewicz // Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2018/2019, nr 2, s. 71-84
 12. Indywidualne wsparcie dzieci ze SPE / Joanna Wrona // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 12, s. 36-39
 13. Innowacyjna szkoła, innowacyjny nauczyciel / Alina Karaśkiewicz // Meritum. - 2019, nr 1, s. 60-80
 14. Innowacyjne działania nauczycieli w budowaniu kluczowych kompetencji uczniów / Marlena Plebańska // Meritum. - 2019, nr 1, s. 10-23
 15. Jak dostosować placówkę do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Joanna Latosińska-Kulasek // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 1, s. 3-5
 16. Jak nie być czarną owcą ani kozłem ofiarnym / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 1, s. 20-22
 17. Jak sprostać wskazaniom i zaleceniom poradni psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 2, s. 4-8
 18. Jak wspierać, żeby nie zaszkodzić? : stwarzanie najlepszych warunków dla rozwoju uzdolnień uczniów w szkole i poza nią / Maria Mach // Meritum. – 2020, nr 1(56), s. 2-9
 19. Jak zmieniać, żeby było lepiej? - MARKPIW - mądry pomysł na zmiany / Małgorzata Skura, Michał Lisicki // Meritum. - 2019, nr 2, s. 45-53
 20. Konflikt między rodzicami a szkołą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 4 , s. 9-13
 21. Kontrola zarządcza a pomoc psychologiczno-pedagogiczna / Marcin Popławski // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 1, s. 18-21
 22. Motywacja uczniów ze SPE a efektywność doradztwa / Andrzej Michalik // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 1, s. 50-54
 23. Mutyzm wybiórczy : gdy dziecko nie mówi w przedszkolu / Anna Policht-Jaruga // Bliżej Przedszkola. - 2019, nr 7/8, s. 18-[21]
 24. Na tropie "wolontariatu"/ Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 40, s. 6
 25. Nie ma dzieci leniwych, czyli dlaczego uczniowie nie chcą się uczyć?/ Małgorzata Jankowska // Głos Pedagogiczny. - 2019, nr [1] (105), s. 53-59
 26. (Nie)zwyczajni : tworzenie warunków do rozwoju zdolności w najbliższym środowisku dziecka / Teresa Kosiarek // Meritum. -2020, nr 1, s. 10-17
 27. Normalnie, czyli jak? / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 1, s.15-19
 28. Od ewaluacji do walidacji w edukacji / Alina Karaśkiewicz // Meritum. - 2019, nr 2, s. 31-44
 29. Opinia o uczniu wystawiana przez szkołę / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2019/2020, nr 12/1, s. 6-9
 30. Podejście tutorskie w pracy z uczniami o szczególnych uzdolnieniach / Kinga Białek // Meritum. – 2020, nr 1, s.18-27
 31. Polskie szkoły szkołami dla innowatorów / Jan Fazlagić // Meritum. - 2019, nr 1, s. 2-9
 32. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna / Joanna Wrona // Wczesna Edukacja. - 2018, nr 1, s. 10-13
 33. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna po zmianach - w pytaniach i odpowiedziach / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 1, s. 10-16
 34. Pomoc TIK dla uczniów z dysfunkcjami / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 5, s. 44-47
 35. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne potrzebne kolejne zmiany? / Włodzimierz Kaleta // Wczesna Edukacja. - 2018, nr 1, s. 14
 36. Problematyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna/ Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 8, s. 12-15
 37. Problemy z realizacją zadań oświatowych / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 3, s. 10-13
 38. Pseudowolontariat - NIE! / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 29/30, s. 5
 39. Rozpoznawanie zaburzeń SI u dzieci / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 11, s.17-22
 40. Skuteczne motywowanie ucznia do skorzystania z pomocy specjalisty / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2019 nr 11, s. 54-56
 41. Specjalne potrzeby edukacyjne w literaturze przedmiotu i przepisach prawa / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2018/2019, nr 2, s. 20-37
 42. Spektrum autyzmu czy człowieczeństwa? / [red].// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 2, s. 10-15
 43. STEAM - edukacja przyszłości / Marlena Plebańska // Meritum. - 2018, nr 4, s. 2-7
 44. Uczeń wykluczony przez hejt w mediach społecznościowych / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. - 2019/2020, nr 12/1 , s. 15-19
 45. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej / Joanna Latosińska-Kulasek // Głos Pedagogiczny . – 2019, nr 9, s. 6-7
 46. W terapeutycznym sojuszu / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 27/28, s. 23
 47. Wspieranie uczniów z problemami natury psychicznej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 10, s. 6-9
 48. Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych / Kinga Solewicz // Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2018/2019, nr 2, s. 7-19
 49. Wykorzystanie SI na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. - 2019 nr 4, s. 17-21
 50. Wykorzystanie SI w pracy dydaktycznej - praktyczne wskazówki dla nauczycieli / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 1, s. 20-23

Zestawienia bibliograficzne

 1. Podnoszenie jakości edukacji włączającej : przegląd najnowszej literatury dostepnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku / oprac. Aniela Maciejczuk. - Białystok : CEN, 2017
 2. Uczeń zdolny - wspieranie uzdolnień - propozycje dla nauczycieli i rodziców : literatura dostępna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej / oprac. Małgorzata Konopka. - Białystok : CEN, 2020
 3. Wspomagająca rola "cyfrowej szkoły" w nauczaniu i uczeniu się : wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku / oprac. Aniela Maciejczuk. - Białystok : CEN, 2018

Opracowała: Alicja Stankiewicz