Kompetencje cyfrowe ucznia – przegląd najnowszych publikacji  dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

 1. Bezpieczna przestrzeń współpracy / Monika Regulska // TIK w Edukacji. - 2017, nr 3, s. 12-13
 2. Cyberbezpieczeństwo : jak bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym środowisku? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2017 nr 10, s. 17-21
 3. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018 (BW  176701)
 4. Cyberprzestrzeń - środowisko rozwoju czy źródło zagrożeń? : refleksje pedagogiczne / Danuta Morańska // W: Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji. - Dąbrowa Górnicza 2016. - S. 171-179 (BW  176016)
 5. Cyfrowe zasoby kultury / Eryk Chilmon // TIK w Edukacji. - 2017, nr 6, s. 64-66
 6. Cyfrowe życie nastolatków w świetle badań NASK / Eryk Chilmon // TIK w Edukacji. – 2017, nr 4, s. 56-58
 7. Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 (BW  176030)
 8. Diagnoza stanu wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska // TIK w Edukacji. - 2017, nr 6, s. 67-71
 9. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016 (BW 174333, BW 175292)
 10. Edukacja w cyfrowym wymiarze, czyli jak mądrze i skutecznie budować innowacyjną szkołę / Dariusz Stachecki // Meritum. - 2016, nr 1, s. 75-82
 11. Edukacja w czasach cyfrowej zarazy / Paweł Kasprzak, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Adam Regiewicz, Janusz Waligóra. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2016 (BW  174665)
 12. Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / redakcja naukowa Agnieszka Iwanicka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017 (BW  177002)
 13. iEdukacja : synergia nowych mediów i dydaktyki : ewolucja, antynomie, konteksty / Katarzyna Potyrała. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017 (BW 175231)
 14. Innowacyjne działania nauczycieli w budowaniu kluczowych kompetencji uczniów / Marlena Plebańska // Meritum. - 2019, nr 1, s. 10-23
 15. Internet złych rzeczy / Julia Cmielecka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017. (BW 175293)
 16. Jak ryba w wodzie / Bogna Białecka // Wychowawca. - 2019, nr 7/8, s. 30
 17. Konektywizm, czyli o uczeniu się w epoce cyfrowej / Grażyna Gregorczyk, Alicja Małgporzata Kozak // Meritum. - 2018, nr 3, s. 146-151
 18. Metoda pracowni cyfrowej / Katarzyna Wiszniewska // TIK w Edukacji. - 2019, nr 2, s. 12-13
 19. Nauczyciel cyfrowej przestrzeni w kontekście proksemiki / Kazimierz Mikulski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 (BW  175342)
 20. Nauczyciel w szkole cyfrowej - wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji / Dorota Zając // Głos Pedagogiczny . - 2017 nr 12, s. 38-41
 21. Programowanie elementem rozwijania kompetencji cyfrowych / Kazimierz Mikulski // UczMy. - 2016, nr 4, s. 31-34
 22. Relacje - rama - rytuał : dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są osobiste więzi? I co ma do tego wspólne spożywanie posiłków? / Maciej Dębski // Meritum. - 2019, nr 3, s. 2-9
 23. Sfejsowani / Suzana E. Flores. - Warszawa : Muza, 2017 (BW 175296)
 24. Smartfon i tablet w dziecięcych rękach / Hussein Bougsiaa, Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Tomasz Nowicki. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016 (BW 175297)
 25. Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 (BW 175881)
 26. Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym / Agnieszka Kopacz. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, copyright 2017 (BW  177237)
 27. Trudności uczniów w świecie cyfrowym : co ma problemowe korzystanie ze smartfonów do nauki i innych kwestii szkolnych? / Maciej Dębski // Meritum. - 2017, nr 3, s. 91-98
 28. Ucząc dzieci wczorajszymi metodami zabieramy im jutro [kompetencje informatyczne] / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 2017 nr 7, s. 2-7

                                                                                                                           Oprac. Aniela Maciejczuk