Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami

Wybór literatury (z lat 2015-2018) dostępnej w zbiorach Biblioteki CEN w Białymstoku

 1. Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego / Kazimierz Mikulski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015  (BW 174813)
 2. Filozofia edukacji zawodowej w systemie dualnym / Magdalena Mazik-Gorzelańczyk // Meritum. - 2017, nr 1, s. 42-47
 3. Firmy potrzebne szkołom : projekt: praca / Michał Frąk // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 207, s. 7
 4. Główne bariery wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce / Mieczysław Kabaj // Polityka Społeczna. -  2016, nr 9, s. 15-23
 5. Kandydat idealny, czyli o oczekiwaniach pracodawców wobec przyszłych pracowników / Magdalena Barańska // W: Społeczeństwo i edukacja : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Andrzej Ćwikliński, Mariusz Przybyła. - Poznań 2015. - S. 191-203  (BW  174367)
 6. Kompetencje i kwalifikacje absolwentów szkół zawodowych a potrzeby pracodawców / Urszula Jeruszka// Meritum. - 2017, nr 1, s. 9-17
 7. Kształcenie czy edukacja poszkolna - interesującymi ofertami nie tylko dla pracowników i pracodawców, ale dla każdego człowieka dorosłego / Barbara Baraniak // W: Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / [aut.] Barbara Baraniak [i in. aut.]. - Warszawa 2015. - S. 11-34  (BW  173804)
 8. Kształcenie zawodowe w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych w kierunku partnerstwa i współpracy / Stefan M. Kwiatkowski // W: W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych / pod red. Mirosława Szymańskiego i Błażeja Przybylskiego. - Warszawa 2015. - S. 24-35  (BW 175044)
 9. Kształcenie zawodowe - wyzwania i trendy na świecie / Andrzej Stępnikowski // Polityka Społeczna. -  2016, nr 9, s. 36-40
 10. Męskie zawodówki : projekt: praca / Bartosz Senderowicz // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 86, s. 7
 11. O potrzebach rynku pracy na podstawie BAROMETRU ZAWODÓW / Anna Węglicka // Meritum. - 2017, nr 1, s. 18-23
 12. Ocena jakości polskiego systemu kształcenia zawodowego z perspektywy potrzeb rynku pracy / Maciej Lis, Agata Miazga // Edukacja. - 2016, nr 1, s. 5-22
 13. Orientacje zawodowe młodzieży z zespołów szkół zawodowych / Lucyna Myszka-Strychalska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016  (BW   175257)
 14. Planowanie dydaktyczne w kontekście jakości kształcenia zawodowego / Krystyna E. Hejłasz // Meritum. - 2017, nr 1, s. 48-54
 15. Pokolenie Z wobec potrzeb kształtowania kompetencji adaptacyjnych do życia i pracy w ponowoczesnym świecie / Magda Kalkowska // W: Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń 2018. - S. 77-92 (BW 176030)
 16. Pracodawcy, szkoły, współpraca / Artur Dzigański // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 23, s. 15
 17. Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych z perspektywy pracodawców : koszty, korzyści i ryzyka / Elżbieta Drogosz-Zabłocka // Edukacja. -  2016, nr 2, s. 5-31
 18. Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce / Barbara Baraniak // Nowa Szkoła. -  2016, nr 9, s. 10-21
 19. Rozwój dualnego systemu kształcenia w polskiej przestrzeni szkolnictwa zawodowego i rynku pracy / Krzysztof Symela // Polityka Społeczna. -  2016, nr 9, s. 10-14
 20. Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017  (BC   37 / 175361)
 21. Szkoły zawodowe i pracodawcy / Marian Deręgowski // Przegląd Oświatowy. -  2016, nr 11, s. 6-7
 22. Współczesne problemy kształcenia zawodowego w Polsce / Franciszek Szlosek // Meritum. - 2017, nr 1, s. 2-8
 23. Wykorzystanie e-learningu w kształceniu zawodowym / Janusz Berek // IT w Edukacji. - 2015, nr 1, s. 62-64
 24. Zawód to nie wszystko : projekt: praca / Bartosz Sendrowicz // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 80, s. 7
 25. Zmiany w kształceniu zawodowym / Bożena Mayer-Gawron// TIK w Edukacji. - 2017, nr 6, s. 60-63

                                                                           oprac. Aniela Maciejczuk