Uczeń kreatywny i przedsiębiorczy – najnowsze publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej CEN

Uczeń kreatywny

 1. ABC kreatywności : kontynuacje / Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Difin, 2019 (BW   177514)
 2. Co dzieci wiedzą twórczości i tworzeniu? rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2017 (BW  175306)
 3. Drogi budowania sukcesu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zadania rodziny i szkoły / Anna Ozga // W: Wychowanie do sukcesu życiowego. - Kielce 2017. - S. 47-59  (BW  176025)
 4. Dziecko kreatywne czy niegrzeczne? / Emilia Żurek // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 5, s. 6-9
 5. Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności / Krzysztof J. Szmidt. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017  (BW 175751)
 6. Innowacje w nauczaniu szkolnym / Erich Petlák. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017 (BW  174959)
 7. Innowacje w edukacji, czyli o przygotowaniu uczniów do współczesności i przyszłości / Maria Janas, Beata Sufa// W: Wychowanie do sukcesu życiowego - wybór czy konieczność / red. nauk. Tomasz Łączek. - Kielce 2017. - S. 13-24 (BW  176025)
 8. Innowacyjne nauczanie / Maciej Błaszak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 4, s. 60-64
 9. Jak bawić się i uczyć z pasją? : zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi : [czyli Miniporadnik jak wychować dziecko Twórcze Optymistyczne i Ciekawe świata] / Dorota Kamińska. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Centrum Edukacji "Bliżej Przedszkola", 2017 (BW  175066; wyd. I - BW   169416-17)
 10. Kreatywność : mózg w dobie innowacji / Elkhonon Goldberg. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 (BW  176620)
 11. Psychologia geniuszu : odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka / Andrew Fuller. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017 (BW 175264)
 12. Samoskuteczność uczniów w edukacji wczesnoszkolnej warunkiem sukcesu życiowego / Maria Janas// W: Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy. - Warszawa 2018. - S. 79-92 (BW  176727)
 13. Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych / Krzysztof J. Szmidt. - Gliwice : Helion, 2016 (BW 174365)
 14. Szkoła miejscem projektowego myślenia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2019, nr [5] (109), s. 46-49
 15. Tożsamość kreatywna uczniów w wizjach szkoły przyszłości / Ewa Śliwa// W: Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / red. Jolanta Rybska-Klapa, Hanna Stępniewska-Gębik. - Kraków 2016. - S. 253-276 (BC  376 / 173635)
 16. Uwalniamy kreatywność / Paweł Fortuna // Charaktery. - 2019, nr 8, s. 14-23
 17. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : Difin, 2017  (BW  175694)
 18. Wykorzystanie kreatywnego potencjału / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. -2017, nr 10, s. 5-7

Uczeń przedsiębiorczy

 1. Bogaty ojciec, biedny ojciec : czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i klasa średnia! / Robert T. Kiyosaki ; przekład Krzysztof Szramko ; Michał Lipa. - Wydanie uaktualnione. - Osielsko : Instytut Praktycznej Edukacji, copyright 2017 (BW  177488)
 2. Jak skutecznie nauczać przedsiębiorczości / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, s. 58-62 [zawiera teorię i 2 scenariusze zajęć]
 3. Jak uczyć przedsiębiorczości / Alicja Pacewicz // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 11, dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły s. 79-[85]
 4. Nowa koncepcja przedsiębiorczości / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 11, dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły s. 70-73
 5. O rozwijaniu inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym / Beata Sufa, Maria Janas// W: Wychowanie do sukcesu życiowego. - Kielce 2017. - S. 207-216 (BW  176025)
 6. Szkoły przedsiębiorców / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 11, s. 10-12

                                                                                                                                       Oprac. Aniela Maciejczuk