Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

 1. Ewolucja czy rewolucja? : nowa i stara matura z wiedzy o społeczeństwie / Agnieszka Chłosta-Sikorska // Wiadomości Historyczne. - 2018, nr 1, s. 28-32
 2. Historia dla wytrwałych / Piotra Skura // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 6, s. 5
 3. Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa / Anna Puścińska.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 12, s. 5 – 8
 4. Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia / Ewa Norkowska // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr [4] (82), s. 20-22
 5. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego : zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, monitorowanie realizacji podstawy programowej / [Małgorzata Celuch, Wanda Pakulniewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017 (BC   37 / 175344)
 6. Ogród szkolny - projekt jako edukacyjna mapa myśli / Tomasz Ordza // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2018, nr 1, s. 55-57
 7. Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych / Andrzej Jasiński // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 10, s. 18-22
 8. Przedszkole jako wyzwanie i rozwój nauczyciela / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 9, s. 31-34
 9. Realizacja podstawy programowej / Andrzej Jasińska // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 5, s. 19-23
 10. Rozwijanie myślenia matematycznego - wybór czy konieczność? / Beata Bugajska-Jaszczołt// W: Wychowanie do sukcesu życiowego - wybór czy konieczność / red. nauk. Tomasz Łączek. - Kielce 2017. - S. 25-36 (BW  176025)
 11. Sposób monitorowania podstawy programowej przez dyrektora / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola . - 2017, nr 9, s. 6-8
 12. TIK w podstawie programowej / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 3, s. 42-45
 13. Wokół nowej i starej podstawy programowej : refleksje szkolnego polonisty / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. - 2017/2018, nr 1, s. 7 – 16
 14. Wspomaganie powszechnej nauki programowania - czy można je znaleźć w podstawach programowych innych przedmiotów niż informatyka? / Małgorzata Rostkowska// Meritum. - 2017, nr 4, s. 8-15

 

Oprac. Aniela Maciejczuk