Współczesne oblicza edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - przegląd najnowszej literatury

Wychowanie przedszkolne

 1. Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji : relacje i działania / red. Nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Pasterniak-Kobyłecka. - Zielona Góra : [Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego], 2017 (KP BG Czyt)
 2. Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania / red. Nauk. Krzysztof Kraszewski, Barbara Nawolska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016 (BW  174643)
 3. Dziecko - istota która rośnie. Projekt badawczy : Edukacja przedszkolna w wybranych krajach świata [Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Hiszpania, Egipt] / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog . - 2014, nr 9/10, s. 24-46
 4. Edukacja globalna - definicja, zakres oraz możliwości aplikacyjne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Sadowska-Konczal // - 2017, nr 2, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 268, s. 1-4
 5. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 10, Wychowanie i kształcenie - kierunki i perspektywy zmian / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (BC 373.3-021.64 / 175316)
 6. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (BW 176291)
 7. Efektywnie i atrakcyjnie czyli O przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego / Agnieszka Szplit. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016 (KP BG)
 8. Funkcjonowanie społeczne / Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017 (KP F 07)
 9. Małe dziecko : troska, akceptacja, bezpieczeństwo, uczenie / pod redakcją Radosława Piotrowicza. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017 (KP BG Czyt)
 10. Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod redakcją Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 (BW 175013)
 11. Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej : monografia wieloautorska / red. nauk. Anna Klim-Klimaszewska, Mária Podhájecká, Agata Fijałkowska-Mroczek. - Siedlce : AKKA, 2017  (UwB  BPP)
 12. Praca dydaktyczna przedszkola w kontekście programowym i realizacyjnym / Bożena Marzec. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017 (KP BG Czyt)
 13. Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / redakcja naukowa Zbigniew Ostrach. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016 ( BC   2 / 175106)
 14. Przemiany edukacji przedszkolnej w Polsce i Czechach okresu transformacji ustrojowej / Marzenna Magda-Adamowicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 (BW 175078)
 15. Świat małego dziecka : przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017 (KP BG)
 16. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015 (BW 174033)
 17. Współczesne zjawiska w edukacji przedszkolnej / Leokadia Szymczyk// W: Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Kraków 2016. - S. 129-146 (BW 175083)
 18. Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017 (BW 175695)
 19. Wychowanie przedszkolne w świetle prawa i praktyki w Polsce i Irlandii - w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań / Iwona Zwierzchowska// W: W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Nałgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. - Lublin 2015. - S. 75-94 (BC 373.2 / 175119)
 20. Zabawa w edukacji przedszkolnej / Leszek Albański. - Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2018 (KP BG Czyt)

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych / pod red. nauk. Krzysztofa Kraszewskiego i Ingrid Paśko. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016 (BW 175380)
 2. (Bez)krytyczne myślenie, (nie)potrzebne nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder // Humanum : międzynarodowe studia społeczno-humanistyczne. - 2017, nr 2, s. 173-182  (KP BG Czyt)
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 (BW  174996)
 4. Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji : relacje i działania / redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Pasterniak-Kobyłecka. - Zielona Góra : [Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego], 2017 ( KP BG Czyt.)
 5. Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania / redakcja naukowa Krzysztof Kraszewski, Barbara Nawolska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016 (BW 174643)
 6. Dziedziny wychowania w klasach początkowych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 (BW 175147)
 7. Edukacja dziecka : różnorodność perspektyw i działań / redakcja naukowa Eugenia Rostańska, Bożena Marzec, Katarzyna Wójcik. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017 (KP, BG Czyt.)
 8. Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce : wybrane aspekty / Jolanta Karbowniczek, Anna Klim-Klimaszewska. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016 (UwB BPP, BG; KP BG Czyt.)
 9. Efektywność edukacji wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / redakcja Teresa Parczewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016 (BC  3-021.64 / 175060)
 10. Kompetencje emocjonalne młodszych uczniów / Kinga Kuszak// Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 2, s. 9-24
 11. Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej i emocjonalne konteksty ich nabywania / Katarzyna Wójcik // W: Edukacja dziecka : różnorodność perspektyw i działań. s. 93-103 (KP BG Czyt.)
 12. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (BW   175330)
 13. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu, 2016 (BW 174355)
 14. Nauczyciel - dziecko : spotkania w przestrzeni edukacyjnej / redakcja naukowa Anna Borzęcka i Agnieszka Twaróg-Kanus. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2018
 15. Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / pod redakcją Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 (BW 175013)
 16. Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się / Anna Szkolak-Stępień. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017 (BW  175490)
 17. Pedagogika wczesnoszkolna : kluczowe problemy / Irena Adamek. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016 (BW 175435)
 18. Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017  (BW 175436)
 19. Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej : po to samo, o tym samym, nie tak samo / Maria Kuchcińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (UwB, BPP)
 20. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2017 (BW 175364, BW 175783)
 21. Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Kochanowska. - Wydanie I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018 (BW 175787)
 22. Zrozumieć uczenie się : zmienić wczesną edukację / Józefa Bałachowicz, Adamina Korwin-Szymanowska, Ewa Lewandowska, Anna Witkowska-Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017 (KP, BG Czyt.)

 

                                                                                    Oprac. Aniela Maciejczuk

Skróty sygnatur

BW  - CEN Wypożyczalnia

BC  - CEN Czytelnia

KP BG Czyt.  -  Książnica Podlaska, Biblioteka Główna Czytelnia

KP F 07  - Książnica Podlaska Filia nr 7

UwB BPP – Uniwersytet w Białymstoku, Biblioteka Wydz. Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa