„My i bohaterowie książek naszych marzeń” - projekt edukacyjny dla szkół podstawowych

Joanna Krawczuk-Skowrońska, auczyciel bibliotekarz w Społecznej SP nr 3  w Białymstoku

Sprawozdanie z prezentacji efektów zadań szkolnego projektu edukacyjnego

Myślą przewodnią szkolnego projektu edukacyjnego: „My i bohaterowie książek naszych marzeń” było wspólne poszukiwanie mądrości, siły i optymizmu w przeżyciach i różnorodnych doświadczeniach bohaterów fikcyjnych. Oprócz wartości edukacyjno-terapeutycznych projekt – jako metoda samodzielnej pracy uczniów - promował kreatywną swobodę w wyrażaniu siebie poprzez różnorodne formy twórczości: literackiej, plastycznej i scenicznej. Żadnego z założonych celów nie udałoby się jednak osiągnąć bez współpracy. Dlatego uczniowie współpracowali ze sobą w ramach nielicznych zespołów, oddziały klas młodszych współdziałały z klasami starszymi a nauczyciele współkoordynowali pracę wszystkich. Współpraca jest nieunikniona przy tworzeniu czegoś wspólnego, czyli ważnego właśnie dla wszystkich. Podobną właściwość mają ksiązki – przekazywane z rąk do rąk tworzą więzy, relacje, łącząc ze sobą swoich miłośników. Ksiązki marzeń to nasz wspólny wybór i nasz wspólny skarb. Dlatego projekt edukacyjny: „My i bohaterowie książek naszych marzeń” był planowany z myślą nie o jednym oddziale klasowym lub wszystkich z osobna lecz o całej społeczności szkolnej, która się zna, wspiera i współdziała.

Efekty żmudnej i nie mniej satysfakcjonującej pracy uczniów zostały oficjalnie zaprezentowane podczas tygodnia prezentacji, zgodnie z planem: w dniach od 14 do 18 marca 2016 r. W środę 16 marca odbyły się dwie imprezy: Szkolny Festiwal Sztuki Teatralnej oraz Turniej Wiedzy: „Magiczne drzewo”.

W pierwszej imprezie wystąpiło sześć zespołów teatralnych z klas: IV a i IV b, składających się z sześciu osób. Wystawiono następujące inscenizacje: „Kopciuszek”, „Kryształowa kula”, „Nowe szaty cesarza”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Kot w butach” i „Czerwony Kapturek”. Scenariusze inscenizacji uczniowie opracowali sami na podstawie treści baśni, zakupionych przez bibliotekę w ramach programu: „Książki naszych marzeń” i wypożyczonych na okres ferii zimowych.

Werdykt konkursowego jury brzmiał następująco:

  • Kopciuszek”- 56pkt.
  • „Księżniczka na ziarnku grochu”- 52 pkt.
  • „Czerwony Kapturek”-47 pkt.
  • „Nowe szaty cesarza”- 43 pkt.
  • „Kryształowa kula”- 41 pkt.
  • „Kot w butach”-39 pkt.

Zwycięska drużyna otrzymała dyplomy i książki Barbary Kosmowskiej pt: „Kolorowy szalik”. Samodzielnie wyreżyserowane i wykonane na wysokim poziomie inscenizacje były nasycone humorem, a nawiązując do czasów współczesnych ukazywały wiele podobieństw w zachowaniu, przeżywaniu i myśleniu między bohaterami książek, a ludźmi dzisiejszych czasów.  Każdy z oglądających mógł usłyszeć coś co trafiło wprost do jego serca i na pewno nie jeden pokusiłby się także o udzielenie praktycznych rad bohaterom fikcyjny. Zdjęcia z festiwalu można obejrzeć na stronie szkoły, pod linkiem: http://www.spolecznaszkola3.bialystok.pl/index.php/wydarzenia/2395-szkolny-festiwal-sztuki-teatralnej, a relacje w postaci filmów na Facebooku. (link:https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Spo%C5%82ecznych-nr-3-BTO-w-Bia%C5%82ymstoku-241573296177720/?fref=nf

Turniej wiedzy „Magiczne drzewo” opierał się na treści książek Andrzeja Maleszki z serii: „Magiczne drzewo” i aby móc się do niego przygotować należało przeczytać książki zakupione przez bibliotekę w ramach programu: „Książki naszych marzeń”. Uczniowie wypożyczyli je na okres ferii zimowych. W turnieju wzięły udział cztery pięcioosobowe drużyny, reprezentujące klasy: V a, V b, VI a i VI b. Członkami drużyn zostali najlepsi „znawcy” treści książek - wyłonieni podczas rozgrywek klasowych. Pytania i odpowiedzi do turnieju przygotowywali sami uczestnicy, z myślą o tym, aby przeciwnikom nie było łatwo. Wszyscy bawili się wyśmienicie, ale zwycięzca był tylko jeden – drużyna reprezentująca klasę V a. Każdy członek zwycięskiej drużyny otrzymał dyplom i album przyrodniczy. Turniej wiedzy zorganizowany przez samych uczniów, pomimo rywalizacji, opierał się na współdziałaniu. Uczniowie wykazali się ogromną znajomością faktów z życia bohaterów „Magicznego drzewa”, ponieważ czytając tę ciekawą serię książek byli uczestnikami ich niezwykłych przygód. Zdjęcia z turnieju zamieszczono na stronie szkoły pod linkiem: http://www.spolecznaszkola3.bialystok.pl/index.php/wydarzenia/2382-magiczne-drzewo-turniej-wiedzy

W czwartek 17 marca w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas: II –III na pocztówkę z bohaterem książek autorstwa Holly Webb. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas, którzy wcześniej mieli za zadanie przeczytać jedną z książek Holly Webb, zakupioną przez bibliotekę w ramach programu: „Książki naszych marzeń”. Książki wypożyczono uczniom na okres ferii zimowych. W konkursie nagrodzono 19 prac: kl. II  a – 4, kl. II b – 6, II c – 4 i III a – 5 prac. Prace były ciekawe i różnorodne pod względem techniki wykonania. Relację i zdjęcia z wydarzenia zamieszczono na stronie szkoły pod linkiem: http://www.spolecznaszkola3.bialystok.pl/index.php/wydarzenia/2401-rozstrzygniecie-konkursu-plastycznego-na-pocztowke-z-bohaterem-ksiazek-holly-webb

Wszystkie zadania projektowe wykonane przez uczniów klas II i III: rozmowy z wychowawcami o losach bohaterów książek Holly Webb, wykonanie pocztówek z ich wizerunkiem i zebranie karmy dla zwierząt przy współpracy ze szkolnym wolontariatem „Anioły ze szkoły”, miały posłużyć poznaniu przez uczniów zasad właściwych relacji między człowiekiem, a zwierzęciem.  W tym celu podczas tygodnia prezentacji – 18 marca -  odbyła się także prelekcja zaproszonego gościa – Pani Aliny Bendiuk, trenerki psów z Ośrodka Edukacyjnego ALPI. Pani Alina przybyła ze swoimi psami. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas II – III. Relację ze spotkania zamieszczono na stronie szkoły pod linkiem: http://www.spolecznaszkola3.bialystok.pl/index.php/wydarzenia/2385-spotkanie-z-psami-klasy-ii-i-iii

Tłem do powyższych wydarzeń były wystawy prezentujące efekty pracy uczniów klas 0 – III podczas tygodnia prezentacji – od 14 do 18 marca.. Zerówki prezentowały swoje ilustracje do inscenizowanych baśni w sali lekcyjnej. Natomiast na szkolnym korytarzu zamieszczono dwie wystawy: „Zakładki do książek wykonane przez uczniów kl. I” (zdjęcia pod linkiem: http://www.spolecznaszkola3.bialystok.pl/index.php/wydarzenia/2423-uwaga-bookcrossing) oraz „Prace nagrodzone w konkursie na pocztówkę z bohaterem książek Holly Webb” (zdjęcia pod linkiem: http://www.spolecznaszkola3.bialystok.pl/index.php/wydarzenia/2401-rozstrzygniecie-konkursu-plastycznego-na-pocztowke-z-bohaterem-ksiazek-holly-webb ).

Podsumowując w skrócie – zaprezentowane efekty pracy uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych to:

  • prace plastyczne eksponowane na wystawach – nagrodzeni uczniowie klas 0-III
  • Szkolny Festiwal Sztuki Teatralnej – wszyscy uczniowie klas IV
  • Turniej wiedzy „Magiczne drzewo” – wszyscy uczniowie klas V – VI

Już w trakcie realizacji projektu można było zauważyć, że promocja książek w wykonaniu samych czytelników jest najbardziej owocna. Konkursowa rywalizacja wcale nie przeszkadzała przy współpracy. A współpraca to wielka umiejętność, bo wymaga wzajemnego porozumienia, cierpliwości i szacunku. Dlatego uważam, ze efekty pracy naszych uczniów tym bardziej zyskały na wartości. Najważniejsze i najmilsze okazało się jednak poczucie wzajemnej więzi ze wszystkimi, którzy przeżywali przygody bohaterów książek naszych marzeń.

Autor i koordynator projektu: Joanna Krawczuk-Skowrońska

Załączniki