Białostockie obchody tygodnia czytania rozpoczynają się w pierwszych dniach czerwca od uroczystej Inauguracji w Operze i Filharmonii Białostockiej Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Goście Honorowi -  przedstawiciele  białostockich urzędów, mediów, współorganizatorzy i partnerzy akcji czytają wybrane fragmenty literackie. Czytaniu towarzyszą konkursy, scenki teatralne, wszyscy bawią się przy piosenkach „Czytaj książki” , „Czytanie jest the best” napisanych przez Elżbietę Janikowską,  nauczyciela bibliotekarza  Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku.

W kolejnych dniach czerwca w szkołach podstawowych Białegostoku odbywają się imprezy czytelnicze w przedszkolach (od 2015r.), szkolach. Na głośne czytanie udają się organizatorzy i Partnerzy akcji. Ponadto nauczyciele przedszkola i bibliotekarze zapraszają do czytania dyrektorów, nauczycieli, pracowników przedszkoli i szół, rodziców, dziadków swoich dzieci. 

Honorowego patronatu udzielają Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty, Marszałek Wojewodztwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku. Patronatu medialnego - Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, TVP, Radio Białystok, portal Bialystok online, Bibservis bibliotek szkolnych  Podlasia.

Inicjatorami imprezy czytelniczej w Białymstoku byli nauczyciele bibliotekarze zrzeszeni w białostockim oddziale Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. W roku 2012 wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Szkołą Podstawową Nr 19 w Białymstoku, przystąpili do organizacji 1 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Od roku 2013 imprezę organizacyjnie i programowo wsparła Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki. 

Poprzez naszą akcję włączamy się w obchody ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, którego pomysłodawcą jest fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", prowadząca od 1998 roku wiele czytelniczych programów edukacyjnych i kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”.