Partnerzy  akcji 

W latach 2012 - 2018 w przedszkolach i szkołach dzieciom czytali:

artyści

 • Akademia Teatralna
 • Białostocki Teatr Lalek
 • Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

bibliotekarze

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego   w Białymstoku
 • Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej 
 • Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku
 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 • Książnica Podlaska w Białymstoku

dziennikarze

 • TVP 3 Białystok,
 • Polskie Radio Białystok
 • Polska Press - Kurier Poranny
 • Portal BialystokOnline.pl

lekarze

 • Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny

leśnicy

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
 • nadleśnictwa: Czarna Białostocka, Dojlidy, Krynki, Supraśl

naukowcy

 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza . Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Polskiej

pracownicy placówek kulturalnych

 • Białostocki Ośrodek Kultury
 • Galeria Arsenał
 • Galeria im. Śleńdzińskich
 • Muzeum  Podlaskie w Białymstoku
 • Muzeum Wojska w Białymstoku
 • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

służby mundurowe

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 • Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji w Białymstoku
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku
 • Straż Miejska w Białymstoku

urzędnicy

 • Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

inni

 • Związek Sybiraków
 • Wspólnota Wnuków Sybiraków
 • Fundacja Sąsiedzi
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Oddział w Białymstoku
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku