Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w latach 2009 - 2018 

Od 1999 roku w październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (do 2007 r. był to Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych). Święto zostało ustanowione przez International Association of School Librarianship - IASL (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego).

Od  września 2009 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zapraszało nauczycieli bibliotekarzy szkolnych do organizowania szkolnych obchodów święta i prosiło o nadsyłanie programów, które publikowało na stronie niniejszego serwisu.

W ramach współpracy z  białostockim oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich ogłaszano konkurs na najciekawszy program. Biblioteki biorące w nim udział przygotowywały sprawozdanie ze swoich działań, a laureat był nagradzany statuetką i honorowym tytułem Librarium Primum - zobacz laureaci konkursu. W Jury zasiadali prezesi i członkowie krajowych oddziałów Towarzystwa. Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce podczas konferencji w listopadzie, współorganizowanych przez CEN w Białymstoku i białostocki oddział Towarzystwa.