Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych  2018

Hasło obchodów "Książka to przyszłość"

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie na najciekawsze działania w ramach obchodów październikowego święta  LIBRARIUM PRIMUM

 

Programy obchodów święta w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego w Białymstoku

 1. Wystawka tematyczna „ Książka to przyszłość” –promocja książek autorów europejskich( lit. w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim ).
 2. Konkurs fotograficzny dla ucz. kl.IV-VIII „Literacki patron ulicy w moim selfie”.
 3. Wystawa prac laureatów szkolnego konkursu fotograficznego. Spotkanie z artystą fotografikiem .
 4. Udział w spotkaniu autorskim ucz. kl.III i konkursie plastycznym „ Czy znasz twórczość Agnieszki Frączek”.
 5. Wyjście do Książnicy Podlaskiej ucz. kl.V w ramach Podlaskich Dni Książki na warsztaty pod hasłem „ Z książką w podróż historyczną”.
 6. Spotkanie z legendą –czytanie przez ucz. kl.VIII w świetlicy szkolnej wybranych legend o początkach państwowości polskiej.
 7. Udział kl.II i III w zajęciach czytelniczych „ Jestem małym patriotą” .
 8. Pasowanie ucz. kl.II na czytelników biblioteki szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

 1. Gazetka informacyjna na temat Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 2. Konkurs plastyczny „Zaprojektuj plakat promujący ciekawą książkę” – uczniowie klas IV-VIII.
 3. Zajęcia czytelnicze dla chętnych klas I-III dotyczące życia i twórczości Grzegorza Kasdepke.
 4. Wizyta uczniów klas trzecich w bibliotece osiedlowej.
 5. Udział uczniów kl. I- III w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.
 6. Głośne czytanie w klasach I-III.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza , ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok

 1. „WARTO MNIE PRZECZYTAĆ” - plakaty zachęcające do czytania oraz promujące książki znajdujące się w naszej bibliotece.
 2.  CYTATY O KSIĄŻKACH - prezentacja myśli o książce popularyzująca autorów książek, filozofów oraz twórców kultury.
 3.  „Starsi czytają młodszym” - popularyzowanie czytelnictwa w klasie „O” – cały rok.
 4. Kiermasz ciekawej książki.
  Gazetka literacko–informacyjna: „POLECAMY KSIĄŻKI WOJCIECHA LETKIEGO I BARBARY MIKULSKIEJ”.
 5. Udział uczniów w konkursie „Czy znasz twórczość Wojciecha Letkiego i Barbary Mikulskiej” w ramach projektu „Podlaskie spotkania z pisarzami”.
 6. Udział w konkursach plastycznych:
  -  wykonanie zakładki promującej twórczość Barbary Mikulskiej,
  - wykonanie ilustracji do wybranej książki Agnieszki Frączek.
 7. Udział w spotkaniu z pisarzami: Wojciechem Letkim i Barbarą Mikulską.
 8. Udział w wojewódzkich konkursach:
  - Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka- konkurs na wiersz lub fraszkę, 
  - Biblioteka to dom przeszłości i przeszłości – konkurs na prezentacje Power Point,
 9. „Chcecie bajkę – oto bajka”- spotkania z książką w bibliotece uczniów klasy 0.
 10. Wystawa książek „Wojny dorosłych – historie dzieci""- dla uczniów klas młodszych oraz książek o tematyce „100- lecie odzyskania niepodległości”
 11. Szkolny Konkurs Plastyczny „Józef Piłsudski – miedzy życiem prywatnym a walką o Polskę.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

 1. Udział w konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.
 2. Udział w wojewódzkim konkursie czytelniczo-plastycznym „Czy znasz twórczość Barbary Mikulskiej i Agnieszki Frączek”.
 3. Udział w konkursie wojewódzkim "Biblioteka dobre miejsce dla człowieka".
 4. Zajęcia edukacyjne w kasach V, przygotowujące do turnieju wiedzy pt.: "Maria Skłodowska-Curie- patronka naszej szkoły-wielka patriotka, kobieta niepodległości".
 5. Warsztaty „Ja to mam szczęście „ dla kl. VI w ramach akcji "Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy".
 6. Malowanie na ekranie-zajęcia dla chętnych uczniów klas IV- kodujemy symbole narodowe.
 7. Wystawa książek o Patronce szkoły.
 8. Gazetka na korytarzu: "Kobiety wolności- Maria Skłodowska-Curie i Irena Sendlerowa".

Szkoła Podstawowa nr 16 im. T. Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku

 1. Konkurs na plakat zachęcający do czytania.
 2.  Głosowanie w Konkursie Empiku "Tysiąc Powodów, by czytać".
 3. Konkursy czytelnicze:
  - dla klas IV-VI "Czy znasz twórczość Wojciecha Letkiego"?
  - dla klas VII -VIII "Czy znasz twórczość Barbary Mikulskiej"?
 4. Konkurs plastyczny dla klas I-III - "Czy znasz twórczość Agnieszki Frączek"?
 5. Wyjścia na spotkania z pisarzami: Wojciechem Letkim i Agnieszką Frączek.
 6. Akcje czytelnicze:
  - Tydzień Głośnego Czytania,
  - "Starszy czyta młodszemu",
  - Dzień Muzyki - słuchanie utworów z różnych wieków. Poznawanie twórców. Wyszukiwanie informacji na temat rodzajów muzyki,
  - Dzień Empatii - wyszukiwanie słów dodających otuchy, wyjaśnienie pojęcia "empatia",
  - Dzień Zwierząt - zdjęcie "Ja i mój pupil. Przyłapani na czytaniu".
 7. Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Słodzia".
 8. Zbiórka książek do biblioteki "Podaruj książkę bibliotece szkolnej".
 9. Wystawa książek "Spędź czas z książkowym zwierzakiem".
 10. Droga do biblioteki - wytyczony sentencjami szlak kierujący czytelnika do biblioteki.
 11. Plakat do uzupełnienia "Książka łączy pokolenia, czyli co czytali rodzice i dziadkowie, a co czytają nasi uczniowie".
 12. Książkowe drzewko (wspólne ubieranie drzewka w listki, w kształcie książek, na których są napisane ulubione tytuły)".

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku

 1.  Udział w projekcie Podlaskie Spotkania z Pisarzami (szkolne etapy konkursów czytelniczych i plastycznych, udział w spotkaniach autorskich).
 2. Spotkania czytelnicze z uczniami kl. 0 - III - lektura książki W. Widłaka "Komendant wolnej Polski", przybliżenie dzieciom postaci marszałka J. Piłsudskiego (teatrzyk kamishibai).
 3. Wystawa: "Oni przynieśli nam wolność" z okazji 100 lecia niepodległości.
 4. Przyjęcie w poczet czytelników uczniów klas I-ych oraz inscenizacja z udziałem aktywu bibliotecznego.

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Obchody MMBS rozpoczną się w naszej szkole akcją ,,Czytaj na zdrowie”, zakończą imprezą ,,Imieniny biblioteki”. Tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzimy pod hasłem: ,,Książka to przyszłość”, dlatego podzieliliśmy obchody na trzy bloki tematyczne:

I. Książka to przyszłość – spotkanie z techniką i technologią:

 1. Wystawa: ,,Książka to przyszłość – z przeszłością…”.
 2. Zajęcia biblioteczne z wykorzystaniem wystawy, w zależności od grupy wiekowej:
  1. Od glinianej tabliczki do e-papieru,
  2. Cyfrowa, multimedialna, konwergencyjna – książka 2.0,
  3. Blogi, vlogi, fanfiki – czytelnicy czytelnikom.
 3. Zajęcia w czytelni – ICM:
  1. Tworzymy ,,chmury tagów”
  2. Tworzymy ,,cyfrowe” zakładki do książek
  3. Tworzymy ,,czytelnicze memy”
 4. Szkolny etap konkursu na prezentację multimedialną ,,Biblioteka – dom przeszłości i przyszłości”.
 5. Włącz audioBUKA – słuchanie podczas przerw audiobooków dostępnych w szkolnej bibliotece.

II. Książka to przyszłość – spotkanie z człowiekiem:

 1. Udział w projekcie Podlaskie spotkania z pisarzami:
  1. Organizacja spotkania z Agnieszką Frączek w SP 43,
  2. Udział w spotkaniach z Barbarą Mikulską i Wojciechem Letkim w innych białostockich szkołach,
  3. Udział w konkursach czytelniczych i plastycznych: ,,Czy znasz twórczość…?”.
 2. Udział w International School Library Month Skype Project 2018:
  1. Spotkania na Skype chętnych uczniów klas IV – V z uczniami z Primary IB School at Jakarta z Indonezji,
  2. Spotkania na Skype chętnych uczniów klas VI – VI z uczniami z Primary school Trnovec z Chorwacji,
  3. Spotkania na Skype chętnych uczniów klas VII – VIII z uczniami z Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins w Portugalii.
 3.  Udział w International School Library Month Bookmark Exchange Project 2018:
  1. Wymiana zakładek ,,matematycznych” ze szkołami: Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva z Portugalii,  Tehničkaj školy Požega w Chorwacji,
  2. Wymiana zakładek ,,malarskich” ze szkołą St James Senior Girls’ Schools w Wielkiej Brytanii.
 4. ,,Czytamy po angielsku” – zajęcia języka angielskiego w wypożyczalni – lektura książek w języku angielskim.
 5. Szkolny etap konkursu na wiersz ,,Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”.
 6. Szkolny etap konkursu fotograficznego ,,Z książką MI do twarzy”.
 7.  Zajęcia w czytelni:
  1. Tworzymy zakładki do książek techniką origami
  2. Tworzymy zakładki do książek ze wstążek
  3. Tworzymy malarskie zakładki do książek

III. Książka to przyszłość – spotkanie z przyrodą:

 1. Wystawka książek o tematyce ekologicznej: ,,Książka – droga do przyszłości… na czystej Ziemi”.
 2. Spotkanie z Simoną Kossak - Dni Patrona 2018:
  1. Włącz audioBUKA – słuchanie podczas przerw gawęd patronki szkoły – Simony Kossak.
  2. Lekcje z patronem:
   1. czytanie fragmentów książek Simony Kossak na lekcjach języka polskiego w klasach I – VIII oraz w wypożyczalni i świetlicy szkolnej,
   2. lekcje wychowawcze poświęcone Simonie Kossak i jej twórczości na podstawie materiałów przygotowanych przez nauczycieli bibliotekarzy (padlet) – kl. IV.
  1. Przyroda słowem malowana – malowanie obrazów do fragmentów tekstów  z książek Simony Kossak- uczniowie klas IV- VIII.
  2. Konkurs ,,Szkolny Mistrz Pięknego Czytania” dla klas VI – VIII - czytamy gawędy Simony Kossak.

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

 1. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej czytają uczniom książkę Renaty Piątkowskiej "Co się stanie na leśnej polanie?".
 2. Konkursy plastyczne w ramach Podlaskich Spotkań z Pisarzami "Czy znasz twórczość Agnieszki Frączek?", "Czy znasz twórczość Barbary Mikulskiej?".
 3. Konkursy czytelnicze w ramach Podlaskich Spotkań z Pisarzami "Czy znasz twórczość Wojciecha Letkiego?", "Czy znasz twórczość Barbary Mikulskiej?".
 4. Zorganizowanie spotkania z Panią Barbarą Mikulską oraz udział w spotkaniu z Wojciechem Letkim.
 5. Pierwsza wizyta w bibliotece uczniów klas pierwszych.
 6. Parada postaci historycznych. 

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

 1. Informacyjna gazetka ścienna na korytarzu szkolnym.
 2. Konkurs fotograficzno-literacki MOJE DOJLIDY JESIENIĄ.
 3. Konkurs na oryginalną zakładkę do książki.
 4. Drzewo polecanych książek
 5. Bookcrossing".

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku

 1. Wystawy: "Zakazane książki", If you ca read THIS, you can also read THESE" - ksiązki anglojęzyczne w naszej bibliotece, "Zaczytani - motyw książki w malarstwie", "Wypożycz książkę z autografem", "Książki najstarsze, najciekawsze ..." .
 2.  Przygotowanie zakładek do książek nawiązujących do MMBS 2018.
 3.  Organizacja zajęć z technik szybkiego czytania.
 4. Pogadanki o cenzurze na podstawie wystawy „Zakazane książki” podczas opieki w czytelni.
 5. Popularyzacja wiedzy historycznej – gramy w grę „Znam znak” i quiz na podstawie gry podczas opieki.
 6. Spotkania z przedszkolakami „Z wizytą w bibliotece”.
 7. „Co oznacza dla mnie niepodległość?” - wystawa wypowiedzi uczniów .
 8. Udział w projekcie „Podlaskie Spotkania z Pisarzami”:
  1. organizacja spotkania autorskiego z Anną Kamińską,
  2. organizacja szkolnego etapu konkursu czytelniczego „Czy znasz twórczość Anny Kamińskiej?”,
  3. udział w konkursie plastycznym „Czy znasz twórczość Anny Kamińskiej?”.
 9.  IX edycja konkursu na hasło promujące czytanie i biblioteki szkolne .
 10. Przeprowadzenie szkolnej gry terenowej "Wokół odzyskania niepodległości".

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica

Obchody MMBS obchodzimy (obok hasła ogólnopolskiego "Książka to przyszłość") pod hasłem "Z sercem dla Niepodległej"

 1. Gazetki ścienne m.in.
  - Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych,
  - Jan Paweł II,
  - Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego,
  - Mignij do mnie.
 2. Wystawki m.in.
  - Tydzień Książek Zakazanych,
  - O chłopakach i mężczyznach nie tylko od święta,
  - Cymelia - wystawa najcenniejszych zbiorów biblioteki,
  - Autografy w zbiorach biblioteki,
  - Jak przechytrzyć własny mózg i przestać się zamartwiać,
  - Zdrowo żyć,
  - Światowy Dzień Zwierząt,
  - Niech zstąpi Duch Twój i Odnowi Oblicze Ziemi. Tej Ziemi!".
 3. Warsztaty
  - Przeczytana gazeta i co dalej... - kreatywne warsztaty wykorzystania starych gazet.
  - Podaruj książce drugie życie, 
  - W barwach biało-czerwonych - kreatywne warsztaty wykonywania goździków, 
 4. Udział w projekcie Podlaskie spotkania z pisarzami:
  - Konkurs czytelniczy "Czy znasz twórczość A. Kamińskiej 
  - Konkurs plastyczny "Plakat promujący twórczość A. Kamińskiej" 
  - Spotkanie autorskie z A. Kamińską.
 5.  Kalendarz dla Niepodległej.
 6. Życie w ciszy warsztaty Języka Migowego.
 7. Promocja czytelnictwa w mediach społecznościowych (FB szkoły).

Programy szkół w powiatach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach

TYDZIEŃ 1 (1-5 PAŹDZIERNIKA) POZNAJEMY NASZĄ PRZESZŁOŚĆ

 1. Przygotowanie i umieszczenie w szkole informacji na temat MMBS 2018.
 2. Rozpoczęcie akcji „Pani z biblioteki poleca… książki historyczne”.
 3.  Akcja „Słuchajmy razem” polegająca na odtwarzaniu w bibliotece podczas przerw audiobooka. W tym tygodniu słuchamy „Asiuni” J. Papuzińskiej w interpretacji Agaty Kuleszy.
 4. Zgłoszenie terminu realizacji projektu czytelniczego „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” do organizatora oraz na stronę www.niepodległa.gov.pl.
 5. Ogłoszenie konkursów dla uczniów: 
  - Konkurs szkolny „Superczytelnik klas 3-8”
  - Konkurs szkolny dla klas 4-8 „Nagraj audiobooka”
  - Konkurs szkolny dla klasy 8 „Znajdź byka”

TYDZIEŃ 2 (8 – 12 PAŹDZIERNIKA) – HISTORIA NAS NIE NUDZI

 1. Akcja „Słuchajmy razem” polegająca na odtwarzaniu w bibliotece podczas przerw audiobooka. W tym tygodniu słuchamy „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.
 2. Udział uczniów klasy 7 a w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Petkiem w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy.
 3. Przeprowadzenie konkursu „Znajdź byka” wśród uczniów klas ósmych. Tekst dyktanda do sprawdzenia przez uczniów pochodzi z piątej księgi „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.
 4. „Odwaga” tematem zajęć w klasie 6 a w ramach programu czytelniczego „Wychowanie przez czytanie” Fundacji ABC XXI.

TYDZIEŃ 3 (15 – 19 PAŹDZIERNIKA) - POZNAJEMY WOJNĘ, BY JĄ ZROZUMIEĆ

 1.  Akcja „Słuchajmy razem” polegająca na odtwarzaniu w bibliotece podczas przerw audiobooka. W tym tygodniu słuchamy „Kamieni na szaniec” A. Kamieńskiego w interpretacji Jerzego Zelnika.
 2.  Ekspozycja wystawy „Nie tylko Dywizjon 303 czyli o II Wojnie Światowej słów kilka”.
 3.  Przeprowadzenie zajęć w klasach trzecich na podstawie książki „Asiunia” J. Papuzińskiej.
 4. Przeprowadzenie zajęć „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” w klasach piątych.
 5. Połowinki biblioteczne czyli książka o smaku… śliwkowym.

TYDZIEŃ 4 (22 – 26 PAŹDZIERNIKA) - OPOWIEDZ MI O WOLNEJ POLSCE…

 1.  Akcja „Słuchajmy razem” polegająca na odtwarzaniu w bibliotece podczas przerw audiobooka. W tym tygodniu słuchamy „Zaklęcie na W” M. Rusinka w interpretacji Zbigniewa Zamachowskiego.
 2. „Co to były za czasy!”– spotkanie wspomnieniowe w Bibliotece Miejskiej z udziałem uczniów z klasy 6 a i seniorów z Uniwersytetu III Wieku.
 3. Przeprowadzenie warsztatów redagowania czasopisma „Świerszczyk dawniej – Świerszczyk dziś” w klasach drugich.
 4. „Wolność” tematem zajęć w klasie 6 a w ramach programu czytelniczego „Wychowanie przez czytanie” Fundacji ABC XXI.

TYDZIEŃ 5 (29 – 31 PAŹDZIERNIKA) - KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ

 1. Akcja „Słuchajmy razem” polegająca na odtwarzaniu w bibliotece podczas przerw audiobooka. W tym tygodniu słuchamy prac konkursowych naszych uczniów.
 2. Przeprowadzenie zajęć czytelniczych w klasach pierwszych z książką „W kraju Polan” z serii „Czytam sobie”.
 3. Podsumowanie MMBS 2018, relacja na stronach internetowych Miasta i Gminy, SP 2, szkolnym Facebooku oraz w Bibserwisie.

Zespół Szkół w Siemiatyczach ul. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze

 1. Gazetka i wystawa okolicznościowa. „Książka za „zeta”- kiermasz książek przekazanych w darze.
 2. Katalog bez tajemnic- zajęcia mające na celu poznanie zasad korzystania z katalogu on-line naszej biblioteki.
 3. Biblioteczny Sherlock Holmes – konkurs z wykorzystaniem komputera lub smartfona polegający na wyszukaniu danych w katalogu on-line i wypełnieniu testu.
 4. Spotkania:
  1. za autorem – Zdzisławem Raczyńskim- dyplomatą, dziennikarzem, absolwentem naszego LO i autorem powieści sensacyjnej „Harib”;
  2. z wydawcą – Anną Sekielską – Wydawnictwo „Od Deski Do Deski”.
 5. "Podlaskie Spotkania z Pisarzami" - konkurs czytelniczy i plastyczny oraz udział w spotkaniu z Anną Kamińską.
 6. „Biblioteczna Księga Życzeń”.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

 1. Propagowanie Miesiąca Bibliotek na forum szkoły - gazetka, strona interentowa.
 2. Udział w konkursach czytelniczych "Czy znasz twórczość ...?" oraz konkursie plastycznym.
 3. Udział w spotkaniach z autorami: p. Mikulską i p. Letkim.
 4. Wprowadzenie asystentów bibliotekarzy.
 5. Wyzwanie czytelnicze nawiązujące do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
 6. Akcja 100 książek na 100-lecie.
 7. Akcje zbierania książek: Książka wspiera bohatera i Podziel się książką, z której wyrosłeś.
 8. Uczestnictwo w spotkaniach "Rozmowy przy wspólnym stole" w Bibliotece Miejskiej w Wasilkowie.
 9. Kodowanie w bibliotece.
 10. Konkurs pięknego pisania (własnoręczne napisanie treści hymnu).
 11. Podsumowanie i nagrodzenie zwycięzców oraz najaktywniejszych czytelników.