Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom odbywa się w pierwszym tygodniu czerwca w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom . 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi dotyczącymi naszej ogólnomiejskiej imprezy czytelniczej.