ORGANIZATORZYCentrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku
Dyrektor- Ewa Ściana, wicedyrektor  - Wiktoria Blakicka
Adres: 15-016 Białystok, ul. Złota 4. Kontakt: tel. (85) 732 98 67, (85) 732 98 69, fax (85) 732 98 65, email: cen@cen.bialystok.pl; strona www
Szkoła Podstawowa  Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
Dyrektor - Elżbieta Zimnoch
Adres: 15 - 054 Białystok, ul. Mieszka I 18,  Kontakt: tel: (85) 732 30 00, fax: (85) 740 60 19, email: sp19kanc@piasta.pl; strona www
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział w Białymstoku
Prezes  - Olga Topolewska, wiceprezes - Elżbieta Janikowska
Siedziba:  Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej, 15-215 Białystok,
ul. Konopnickiej 3; strona www

WSPÓŁORGANIZATORZYOpera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Dyrektor- Damian Tanajewski
Adres: 15-406 Białystok, ul. Odeska 1. Kontakt: centrala tel. (85) 732 23 31, tel. (85) 306 75 71, tel. 505 624 832, email: opera@oifp.eu ; strona www

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku
Dyrektor - Jolanta Kalinowska
Adres: 15-865 Białystok: ul. Sokólska 2. Kontakt: tel. (85) 652 70 97,  email:  ps4@um.bialystok.pl; strona www