Obchody Międzynarodowego Miesiaca Bibliotek Szkolnych na Podlasiu

Od 1999 roku w październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (do 2007 r. był to 

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych). Święto zostało ustanowione przez International Association of School Librarianship - IASL (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego).

Od  września 2009 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza nauczycieli bibliotekarzy szkolnych do organizowania szkolnych obchodów święta i prosi o nadsyłanie programów, które publikuje na stronie niniejszego serwisu.

W ramach współpracy z  białostockim oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich ogłaszany jest konkurs na najciekawszy program. Biblioteki biorące w nim udział przygotowują sprawozdanie ze swoich działań, a laureat jest nagradzany statuetką i honorowym tytułem Librarium Primum. W Jury zasiadają prezesi i członkowie krajowych oddziałów Towarzystwa. Uroczyste podsumowanie konkursu następuje podczas konferencji w listopadzie, współorganizowanej przez CEN w Białymstoku i białostocki oddział Towarzystwa.