Programy obchodow Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2013

Hasło obchodów

Biblioteki szkolne - bramy do życia

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku

 1. Plebiscyt na hasło promujące czytanie, skierowany do uczniów klas III-VI.
 2. Wystawa - fotoreportaż prezentujący ciekawe aktywności dziecięce animowane przez Bibliotekę.
 3. „Jesienne wierszoklecenie”, czyli warsztaty kreatywnego pisania pod kierunkiem p. Reginy Kantarskiej-Koper, skierowane do uczniów kl. IV-V na temat „Biblioteka to miejsce, które otwiera wyobraźnię”.
 4. Konkurs plastyczny „Bohaterowie bajek Aleksandra Fredry” dla klas III-VI.
 5. Spotkanie grupy uczniów z klas III  z autorką dziecięcą Małgorzatą Szyszko-Kondej.
 6. Akcja  „Uwolnij swoje książki, dziel się z innymi radością czytania” dla klas II-VI.

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku

I TYDZIEŃ – konkursowy

 1. Ankieta czytelnicza.
 2. Inauguracja akcji – „Audiobooki w szkole”.
 3. Szkolny konkurs czytelniczy - „Zgadnij kim jestem ” (II edycja).
 4. Otwarcie całorocznego konkursu pt: „Wiem wszystko o bibliotece szkolnej” ( klasy IV-VI).
 5. Konkurs literacki – „Moja bajka” - dla klas I-III.

II TYDZIEŃ – W Tuwimowie

 1. Gazetka: Biografia Juliana Tuwima - wybrane utwory poety.
 2. Wystawa -  Księgozbiór Juliana Tuwima.
 3. WYSTAWA z okazji Dnia Edukacji – „Nasi nauczyciele jako uczniowie”.
 4. Prezentacja multimedialna „ Wspomnienie o Juliana Tuwimie”.
 • Przedstawienie –„ Ptasie radio”.
 • Tuwim w piosenkach.
 • Poezja nauczycieli bibliotekarzy ( O Tuwimie).
 • Quiz dla klas IV „ Czy znam wiersze J. Tuwima.

III TYDZIEŃ – literacki

 1. Piszemy fraszkę lub wiersz promujący bibliotekę i czytanie (w klasach 4-6).
 2. GALERIA  fraszek.
 3. Uwalniamy książki - akcja szkolna.

IV TYDZIEŃ – wizytowy

 1. Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Panią Ewą Stupkiewicz (warsztaty plastyczne).
 2. Wizyta w Muzeum A. Karnego w Białymstoku.
 3. Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Panią Szyszko -Kondej.

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza, Zespół Szkół Nr 3 w Białymstoku

Cele: promocja biblioteki szkolnej, , zapoznanie uczniów i nauczycieli z istotą święta bibliotek szkolnych, integracja środowiska szkolnego, propagowanie zainteresowania książką i podnoszenie poziomu czytelnictwa uczniów, rozbudzenie  i  kształtowanie  kultury  czytelniczej  uczniów, przedstawienie oferty dla czytelników.

Plan działań biblioteki szkolnej:

 1. Promocja Święta Bibliotek poprzez plakaty, cytaty o bibliotece  na ścianach korytarzy.
 2. „Chcecie bajkę ,oto bajka” –środowe  spotkania z książką przeznaczonych dla dzieci z zerówki i okolicznych przedszkoli.
 3. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke w ramach projektu "IV Podlaskie spotkania z pisarzami".
 4. Prezentacja życia i twórczości Grzegorza Kasdepke- gazetka literacko-informacyjna.
 5. „Niepospolite zakładki” - wystawka przedmiotów znalezionych w wypożyczanych książkach.
 6. Książka dla Ciebie - kiermasz książek.
 7. Gry i zabawy słowem – przeznaczone dla chętnych uczniów.
 8. Konkursowo:
 • przeprowadzenie etapu szkolnego wojewódzkiego konkursu czytelniczego „Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke?” (organizator – Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku).
 • Udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Pocztówka z wybranego kraju” na podstawie książki „Z piaskownicy w świat”  Grzegorza Kasdepke” (organizator – Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku).
 • Udział w IV edycji Wojewódzkiego konkursu na fraszkę lub wiersz pod hasłem „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka” (organizator SP nr 21 w Białymstoku).
 • Udział w IV edycji Międzyszkolnego konkursu na prezentację  multimedialną  „Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości” (organizator SP nr 21 w Białymstoku).
 • Udział w XX Ogólnopolskim  konkursie plastycznym  „Bohaterowie książek Haliny Rudnickiej” (organizator SP nr 4 w Mławie).

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Celem tegorocznych obchodów MMBS w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku pod hasłem  „Biblioteki szkolne –bramy do życia” jest promocja działań biblioteki szkolnej służących podnoszeniu poziomu czytelnictwa wśród uczniów oraz podkreślenie znaczenia integracji uczniowskiego środowiska szkolnego i międzyszkolnego.

Program obchodów MMBS na terenie szkoły obejmuje:

Działania w ramach projektu „IV Podlaskie Spotkania z Pisarzami”:

 1. Zorganizowanie w szkole spotkania autorskiego z Grzegorzem Kasdepke z udziałem uczniów ze szkół podstawowych Białegostoku.
 2. Przeprowadzenie etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke?” (organizator – Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku).
 3. Udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Pocztówka z wybranego kraju” na podstawie książki „Z piaskownicy w świat”  Grzegorza Kasdepke” (organizator – Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku).

Przeprowadzenie cyklicznych wojewódzkich konkursów czytelniczych:

 1. IV edycja wojewódzkiego konkursu na fraszkę lub wiersz pod hasłem „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. podlaskiego.
 2. IV edycja wojewódzkiego konkursu na prezentację  multimedialną  „Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich woj. podlaskiego.

Prowadzenie innych działań dla uczniów szkoły:

 1. Udział w społecznej kampanii prowadzonej przez media regionalne „Czytam, więc wiem” – redagowanie recenzji ulubionych książek.
 2. Udział w spotkaniu autorskim z Małgorzatą Szyszko-Kondej w SP 47 w Białymstoku.
 3. „Pasowanie na czytelnika” – uroczystość dla uczniów klas I.
 4. Edukacja czytelnicza i medialna:
 • II i III – „Spotkanie w bibliotece”
 • V – „Moje zamiłowania czytelnicze.”
 • VI – „Wyszukujemy informacje z wykorzystaniem źródeł drukowanych – korzystamy z księgozbioru podręcznego biblioteki szkolnej”.

Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

 1. Konkurs recytatorsko – czytelniczy zorganizowany w związku z obchodami Roku Juliana Tuwima.
 2. Wystawa książek i utworów Juliana Tuwima.
 3. „Bajkowy pociąg w bibliotece szkolnej” – impreza czytelnicza przygotowana dla klas pierwszych.
 4. Zajęcia edukacyjno – czytelnicze pt.:” Tuwim – czarodziej słów”.
 5. „Tuwimowo” – wykreślanki, krzyżówki, skojarzenia.
 6. Pantomima,  inscenizacja i improwizacja do tekstów Juliana Tuwima.
 7. Wystawka okolicznościowa – BIBLIOTEKI – BRAMY DO ŻYCIA, dyskusje i rozmowy z uczniami na temat roli biblioteki i książki w życiu współczesnego człowieka. Tworzenie haseł i plakatów zachęcających do czytelnictwa.
 8. Realizacja projektu – PODLASKIE SPOTKANIA Z PISARZAMI.
 9. Wystawa książek Grzegorza Kasdepke.
 10. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke.
 11. Kiermasz książek Grzegorza Kasdepke.
 12. Grzegorz kasdepke w internecie.
 13. Galeria prac plastycznych inspirowanych utworami Grzegorza Kasdepke (klasy IV – VI).
 14. „Z piaskownicy w świat” – tworzenie pocztówki z wybranego kraju(kl.II).
 15. Spotkanie z Małgorzatą Szyszko – Kondej (SP nr 47), zwiedzanie biblioteki szkolnej.
 16. Udział w kampanii społecznej – CZYTAM, WIĘC WIEM (redagowanie recenzji książki).
 17. CZYTAJĄCE SZKOŁY - głośne czytanie fragmentów książek przez dzieci, rodziców, nauczycieli.
 18. Ogłoszenie plebiscytu na ulubioną książkę ( spoza kanonu lektur szkolnych).
 19. Lekcje i zajęcia czytelnicze promujące czytelnictwo.
 20. Przygotowanie wystawki, mini – konkursu i odczytywanie fragmentów tekstów  w języku angielskim i niemieckim.
 21. Słuchanie audiobooków.
 22. „Jesteśmy redaktorami czasopism” – zabawy edukacyjno – czytelnicze i redakcyjne.
 23. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU- rozmowy, pogadanki, wyszukiwanie informacji na określony temat, tworzenie grafiki komputerowej i prac plastycznych.

Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku

Jak co roku w październiku w szkolnych bibliotekach – ruch. W naszej również wiele się dzieje:

 1. 1 października – udział zaproszonych uczniów w spotkaniu autorskim z Grzegorzem Kasdepke (w ramach wojewódzkiego projektu CEN i TNBSP ,,Podlaskie spotkania z pisarzami”);
 2. 8 października – pani Agnieszka Suchowierska – pisarka czyta dzieciom w świetlicy szkolnej (w ramach szkolnej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”);
 3. 15 października - ,,Imieniny biblioteki” – słodki dzień;
 4. 15 października - ,,Rany Julek” – lekcje biblioteczne dla uczniów klas III (zajęcia o życiu i twórczości Juliana Tuwima prowadzi pani Magdalena Kraszewska pracownik CEN Białystok);
 5. 16 października – udział uczniów z aktywu bibliotecznego w spotkaniu autorskim z panią Małgorzatą Szyszko-Kondej (w ramach wojewódzkiego projektu CEN i TNBSP ,,Podlaskie spotkania z pisarzami”);
 6. 17 października – uczennice klasy VI A  czytają dzieciom z Przedszkola Samorządowego 32 (szkolna akcja ,,Poczytaj mi, przyjacielu”);
 7. 18 października – uczennice klasy VI A czytają dzieciom z oddziałów przedszkolnych SP 43 (szkolna akcja ,,Poczytaj mi, przyjacielu”);
 8. 22 października – szkolny etap konkursu czytelniczego ,,Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke?” (w ramach projektu ,,Podlaskie spotkania z pisarzami”);
 9. 23 – 24 października - ,,Co Ty wiesz o bibliotece?” – konkurs biblioteczny dla uczniów klas IV – VI;
 10. 23 października - ,,Rany Julek” – lekcje biblioteczne dla uczniów klas II (zajęcia o życiu i twórczości Juliana Tuwima prowadzi pani Magdalena Kraszewska pracownik CEN Białystok);
 11. 24 października - ,,Rany Julek” – lekcje biblioteczne dla uczniów klas I (zajęcia o życiu i twórczości Juliana Tuwima prowadzi pani Magdalena Kraszewska pracownik CEN Białystok);
 12. 29 października - lekcja biblioteczna w Bibliotece Muzeum Podlaskiego – kl. VI b;
 • 30 października - lekcja biblioteczna w Bibliotece Muzeum Podlaskiego – kl. VI a;
 • 1 października -31 października - ,,Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke?” – wojewódzki konkurs plastyczny dla uczniów klas II – III  (w ramach projektu ,,Podlaskie spotkania z pisarzami”) – pocztówka z wybranego kraju na podstawie książki ,,Z piaskownicy w świat”, format A4;
 • 5 października -  15 października – szkolny etap konkursu na wiersz o bibliotece - ,,Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka”;
 • 5 października - 25 października - ,,Tuwimiada” – szkolny konkurs biblioteczny dla uczniów klas IV - VI;
 • 10 października – do końca roku szkolnego – konkurs na recenzję książki (w ramach akcji Mediów Regionalnych ,,Czytam, bo lubię”).

Szkoła Podstawowa Nr 49  w Białymstoku

 1. Akcja „Podaruj książkę bibliotece” – pozostaw po sobie ślad.
 2. Wystawa – „Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima”.
 3. Wystawa- „Witold Lutosławski”.
 4. „Moja biblioteka – konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej.
 5. Laurka dla biblioteki z życzeniami – konkurs dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 6. Promocja Święta Bibliotek poprzez plakaty, cytaty o bibliotece na ścianach korytarzy.
 7. Konkurs na najciekawszą recenzję książki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
 8. Akcja „Zakładka dla pierwszaka”.
 9. „Z savoir-vivrem za pan brat”- Koło Przyjaciół Biblioteki czyta bajki uczniom świetlicy.
 10. Koło „Teatrzyk w bibliotece” przedstawi wiersze Juliana Tuwima uczniom klas 0.
 11. „To warto przeczytać”- wystawka nowości i książek polecanych przez czytelników.

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

 1. Wystawy i gazetki:
  • Najstarsze książki w naszej bibliotece
  • Książki, które warto przeczytać
  • Na początku było koło... – prezentacja książek o tematyce motoryzacyjnej
  • Historia motoryzacji polskiej do 1939 r.
  • Jesień w literaturze i malarstwie
 2. V edycja konkursu na hasło promujące książki, czytanie i bibliotekę szkolną
 3. Organizacja konkursu czytelniczego: Czy znasz twórczość...?  w ramach Podlaskich Spotkań z Pisarzami
 4. Organizacja spotkania autorskiego z pisarzem Andrzejem Pilipiukiem w ramach Podlaskich Spotkań z Pisarzami
 5. Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych: akcja ”Cała Polska czyta dzieciom” dla dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 29 i Szkoły Podstawowej Nr 15
 6. Uwolnienie książek w ramach akcji Bookcrossing
 7. Akcja promocji nowości bibliotecznych (głośne czytanie fragmentów książek i book-talking w świetlicy szkolnej)
 8. Happening „Zaczytani” (promocja czytelnictwa na szkolnych korytarzach)

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łapach

01 – 04 października 2013

TYDZIEŃ POD HASŁEM: „BIBLIOTEKI SZKOLNE – BRAMY DO ŻYCIA”

 1. Przygotowanie czytelni do świętowania – powieszenie pomponów
 2. Rozwieszenie plakatów informacyjnych w szkole
 3. Powieszenie informacji o przebiegu MMBS w gablocie na korytarzu szkolnym
 4. Umieszczenie planu obchodów MMBS 2013 na stronie szkoły
 5. Opracowanie harmonogramu odwiedzin poszczególnych klas w czytelni (zajęcia czytelnicze)

07 – 12 października 2013

TYDZIEŃ POD HASŁEM: „OTWIERAMY BRAMĘ DO TRADYCJI LUDOWEJ”

 1. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 4-6
 • prezentacja multimedialna „Szydełkowe cuda”
 • czytanie tekstu literackiego na temat tradycji ludowej
 • nauka szydełkowania
 • wykonanie szydełkiem przywieszki na telefon lub zakładki do książki

14 – 18 października 2013

TYDZIEŃ POD HASŁEM: „OTWIERAMY BRAMĘ DO TRADYCJI SZKOLNEJ”

 1. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 1-3
 • prezentacja multimedialna „Kaligrafia czyli jak kiedyś pisano”
 • czytanie tekstu literackiego na temat sztuki starannego pisania
 • nauka pisma kaligraficznego (w klasach 1 i 2)
 • zdobienie inicjału swojego imienia (w klasie 3)

21 – 25 października 2013

TYDZIEŃ POD HASŁEM: „OTWIERAMY BRAMĘ DO WYOBRAŹNI”

 1. Konkurs plastyczny dla klas 1-3 „Bajkowa kraina Juliana Tuwima” - etap szkolny
 2. Konkurs plastyczny dla klas 4-6 „Rowerem przez kraj”
 3. Konkurs dla klas 5-6 „Katalogowa zabawa”
 4. Konkurs im. Papcia Chmiela dla klas 4-6 „Uzupełnij komiksowe dymki”
 5. Konkurs plastyczny dla klas 3-6 „Rebus literacki”
 6. Podanie uczniom linku do elektronicznego wydania „Kuriera Porannego”
 7. Spotkanie autorskie klasy 5 z Agnieszką Tyszką (org. MBP w Łapach)
 8. Spotkanie klas 4 i 5 z Dariuszem Zakrzewskim w cyklu „Człowiek z pasją” (org. Stowarzyszenie „Łapska Dwójka”)

28 – 31 października 2013

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH MMBS

 1. Odłoszenie wyników konkursów organizowanych przez bibliotekę
 2. Pokonkursowa wystawa prac uczniów
 3. Sprawozdanie z działań MMBS na stronie szkoły


Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

 • Konkurs „Uwaga na książki”

Zadanie polega na znalezieniu na szkolnym korytarzu tajemniczych kartek. Na kartkach, na korytarzach zostaną zamieszczone: ciekawostki o książkach, cytaty o książkach,  fragmenty z różnych książek – czasami lektur… . 

Konkurs polega na odgadnięciu 15 zagadek, poprzez wskazanie książki, z której pochodzi cytat i jej autora. Zadania można również rozwiązać na łamach gazetki szkolnej „Z tytułem” na stronie: http://redakcja.mam.media.pl Uczeń, który wskaże NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI ZOSTANIE ZWYCIĘŻCĄ

 • Biblioteka bramą do życia – Cytat bramą do własnych myśli…

Zadanie polega na znalezieniu na szkolnym korytarzu takiej sentencji o książce i czytaniu, którą uczeń chce uczynić częścią swego wystąpienia na języku polskim. Wystąpienia chętnych uczniów ocenią ich nauczyciele poloniści. Najlepsze wystąpienie zostanie przekształcone w felieton i opublikowane w kolejnym numerze gazetki szkolnej.

 • Okolicznościowe artykuły w gazetce szkolnej  „Z tytułem”: na temat MMB, ciekawostki o książkach; , zbiór stron internetowych o książkach i literaturze , artykuł i laureatce NIKE 2013.

Gminny Zespół Szkół w Michałowie

01 - 07.10.2013r.

Uatrakcyjnienie wyglądu wypożyczalni i czytelni szkolnej:

 • wykonanie dekoracyjnych napisów na korytarzu szkolnym;
 • dekoracja ścian w wypożyczalni;
 • konkurs na Exlibris biblioteki.

08 - 15.10.2013r.

Biblioteka szkolna to nie tylko książki:

 • przygotowanie zestawu ekranizacji wszystkich lektur szkolnych (DVD lub VHS);
 • poszerzenie zasobów księgozbioru o audiobooki;
 • przygotowanie wystawki „Czasopisma dla dzieci i młodzieży”.

16 - 23.10.2013r.

Lekcja biblioteczna w klasach I-III Gimnazjum:

 • oglądanie prezentacji multimedialnej „Klucz do przyszłości”;
 • dyskusja i wnioski uczniów;
 • opracowanie i wykonanie mapy mentalnej każdej klasy „Ja w przyszłości”.
 • Wystawa prac uczniów „Ja w przyszłości” na szkolnym holu.

24 - 31.10.2013r.

Lekcja biblioteczna powiązana z godziną wychowawczą w klasach I-III Gimnazjum - Czy chcę takiej przyszłości?

 • prezentacja pozycji książkowych o charakterze profilaktycznym,
 • oglądanie filmów profilaktycznych ukazujących zgubny wpływ używek na zdrowie i przyszłość młodzieży: „Alkohol”, „Nikotyna", „Narkotyki”,
 • dyskusja inspirowana obejrzanymi filmami „Czy chcę takiej przyszłości?”.

Prezentacja prac konkursowych „Ekslibris biblioteki GZS Michałowo”.

Zespół Szkół w Michałowie

 1. Konkurs historyczno- czytelniczy: Powstanie styczniowe w literaturze.
 2. Konkurs pięknego czytania poezji Juliana Tuwima.
 3. Konkurs czytelniczy ,,Czy znasz twórczość Andrzeja Pilipiuka?'' zorganizowany przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Radę Oddziału w Białymstoku w ramach projektu 4 edycji Podlaskich Spotkań z Pisarzami oraz
 4. Konkurs plastyczny na najciekawszy plakat informujący o spotkaniu z Andrzejem Pilipiukiem.
 5. Udział młodzieży (przedstawicieli – fanów twórczości) w spotkaniu autorskim z Andrzejem Pilipiukiem w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
 6. Kiermasz tanich książek z Tuliszkowa: od 8 – 22 X 2013 (w bibliotece szkolnej)
  Szersza oferta na stronie internetowej www.ksiegarnia-tuliszkow.pl (można wybrać daną pozycję z oferty księgarni i zamówić u bibliotekarza szkolnego do 17 X 2013 bez dodatkowych opłat za przesyłkę. Biblioteka w ten sposób uzyska rabat (za kupione
  książki) na cele biblioteczne.

Zespół Szkół w Siemiatyczach

 1. Gazetka i wystawa okolicznościowa.
 2. Uporządkuj swoje półki z książkami – masz w domu książki, z którymi  nie wiesz co zrobić ? – przekaż je do biblioteki szkolnej na październikowy kiermasz.
 3. Akcja „Podaruj książkę bibliotece” – zachęcamy poszczególne klasy do  podarowania naszej bibliotece książki, którą chętnie przeczytacie sami, a której nie ma w bibliotece szkolnej.
 4. Ponadto:
 • TYDZIEŃ I, 1-4 października- WYSTAWOWY - Wystawa „Książki zakazane”.
 • TYDZIEŃ II , 7-11 października: FILMOWY - Ekranizacje książek zakazanych (czytelnia godz. 1345).
 • TYDZIEŃ III, 14-18 października: ZAGADKOWY - „Zgadnij, kto to?” – rozpoznaj swojego nauczyciela na zdjęciu sprzed lat.
 • TYDZIEŃ IV , 21-25 października: KONKURSOWY  - Konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość Andrzeja Pilipiuka?”-  etap szkolny - 22 października.
 • TYDZIEŃ V, 28-31 października: KIERMASZOWY - Kiermasz książek i innych wydawnictw w bibliotece szkolnej. 

Gimnazjum w Wasilkowie

Otwieramy bramy literatury:

 • Konkurs czytelniczy - Biblioteczne ABC „Dużo czytam, dużo wiem”.
 • Lekcje biblioteczne pod hasłem „Ciekawość rośnie w miarę czytania” - wspólne głośne czytanie wybranych książek.
 • „Książkowe przeboje” - plebiscyt na najciekawszą książkę.
 • „Dedykacje książkowe” - wydawnicze upominki dla czytelników (pozyskane od sponsorów).

Otwieramy bramy sztuk wizualnych:

 • „Pracownia kowalska bez tajemnic” - na tropie zawodów artystycznych.
 • „Pasja zawodem” – wizyta w pracowni rzeźbiarskiej.
 • „Jak cię widzą, tak cię rysują” - obraz bibliotekarek w karykaturze uczniów.
 • „Przyłapani na czytaniu” - konkurs fotograficzny.

Otwieramy bramy muzyczne - przełamujemy bariery muzyczne wielu pokoleń:

 • Konkurs muzyczny „Muzyka w pigułce”.
 • Wystawy płyt winylowych z polską muzyką ludową, muzyką klasyczną
 • i muzyką rozrywkową naszych rodziców.
 • „Kreatywność w muzyce” - wystawa instrumentów perkusyjnych wykonanych przez uczniów klas pierwszych w ramach lekcji muzyki.

Od bram do mostów międzypokoleniowych:

 • „Wasilków dawniej i dziś” - historia miejscowości w opowieściach mieszkańców - wirtualny świat młodych pokazany seniorom.
 • „Z muzyką przez pokolenia” - muzyczne spotkanie chóru szkolnego i grupy teatralnej z zespołem seniorów „Wasilkowianki”.
 • „Graficzne pejzaże Wasilkowa” - warsztaty pracy twórczej
 • „Smaki Podlasia” - spotkanie młodzieży szkolnej z Kołem Gospodyń Wiejskich z Dąbrówek.

Szkoła Podstawowa w Uhowie

I - III

 1. „Dziękuję Ci …” – wykonanie kartki z podziękowaniami skierowanymi do ulubionego bohatera literackiego, autora, książki lub szkolnej biblioteki – kartki wykonane techniką kolażu, z wykorzystaniem gazet, czasopism – konkurs (7-23X).
 2. Konkurs plastyczny – ilustracja do książki G. Kasdepke „Z piaskownicy w świat” (7-23X).

IV – VI

 1. Konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke?” (7-23X).
 2. „Dziękuję Ci …” – wykonanie kartki z podziękowaniami skierowanymi do ulubionego bohatera literackiego, autora, książki lub szkolnej biblioteki – kartki wykonane techniką kolażu, z wykorzystaniem gazet, czasopism – konkurs (7-23X).

Akcje:

 1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami nt. bookcrossingu przez – zaproszenie p. Marty Kozłowskiej z Filii Bibliotecznej w Uhowie.
 2. Książko-krążenie – zorganizowanie kącika tzw. wolnej książki.
 3. Wykonanie z sentencji, myśli, aforyzmów o książce i bibliotece Bibliotecznej bramy do życia.

Podsumowanie (28-31X):

 1. Rozdanie nagród w konkursach.
 2. „Para buch, koła w ruch” – wywozimy z biblioteki wagony z …  - parada.