Nowości w bibliotece - Medioteka Języka Niemieckiego

Mir hat gut gefallen, dass … : 88 Impulskarten für gezielte und begründete Reflexionen / Redaktionsteam Verlag an d. Redaktionsteam Verlag an d. Ruhr ; Boretzki, Anja (Illustrator).- Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2019.

Mir hat gut gefallen, dass … : 88 Impulskarten für gezielte und begründete Reflexionen / Redaktionsteam Verlag an d. Redaktionsteam Verlag an d. Ruhr ; Boretzki, Anja (Illustrator).- Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr, 2019.

Poradnik dla nauczycieli, który zawiera pytania oraz  ilustrowane karty. Ułatwiają one uczącym się, rozpocząć swobodną narrację i formułowanie swoich myśli. Karty są przeznaczone do zastosowania w różnych sytuacjach. Stwarzają okazje do refleksji, do opisu nastroju, ustalenie tematu rozmowy. Autorzy nie zapomnieli, też o spotkaniach towarzyskich np. Lubię cię, bo … tym samym inspirują uczących się do wielu ciekawych odpowiedzi.

Sprawdź dostępność

Adjektive: Gegensatzpaare : Bildkarten zur Sprachförderung / mit Illustrationen von Anja Boretzki. - Mülheim : Verlag an der Ruhr, 2019.

Adjektive: Gegensatzpaare : Bildkarten zur Sprachförderung / mit Illustrationen von Anja Boretzki. - Mülheim : Verlag an der Ruhr, 2019.

Kolejna propozycja wspomagająca aktywność uczniów na lekcji Słodka truskawka, miękkie futro, odważny chłopiec jak opisać rzeczy w zróżnicowany sposób. Język dostarcza wielu przymiotników. Dzięki kreatywnym pomysłom na grę w proponowanym zestawie kart, dzieci poznają ważne przymiotniki. Jednocześnie można wyćwiczyć gramatyczne połączenia przymiotnika z rzeczownikiem. Interesujący sposób na  zapamiętywane przymiotników

Sprawdź dostępność

55 Landeskunde-Spiele für Partner-, Gruppen- und Plenumsarbeit / Angelika Lundquist-Mog.- Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop.2020.

55 Landeskunde-Spiele für Partner-, Gruppen- und Plenumsarbeit / Angelika Lundquist-Mog.- Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop.2020.

Ten zbiór gier zawiera 55 aktywizujących zabaw odnoszących się do  wiedzy o krajach D-A-CH-L. Motywuje do porównań poszczególnych krajów niemieckojęzycznych i promuje międzykulturową kompetencję komunikacyjną. Gry mogą być używane niezależnie od podręcznika, z którego korzysta nauczyciel do nauki języka. Książka zawiera szczegółowe opisy gier oraz szablony kopii do natychmiastowego wykorzystania w klasie. Przeznaczone są dla poziomów A1-C1.

Sprawdź dostępność

55 Wortschatzspiele für Gruppen- und Plenumsarbeit : Deutsch als Fremdsprache / Susanne Daum.-Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2019.

55 Wortschatzspiele für Gruppen- und Plenumsarbeit : Deutsch als Fremdsprache / Susanne Daum.-Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2019.

Autorka przedstawia 55 aktywizujących gier do ćwiczenia i płynnego stosowania szerokiego zakresu słownictwa. Mogą one być wykorzystane do każdego rodzaju podręcznika do nauki języka DaF. Wszystkie zabawy zawierają szczegółowe opisy gier i szablony. Książkę można wykorzystać na poziomie A1-B2.

Sprawdź dostępność

55 Spiele mit Chunks für Partner-, Gruppen- und Plenumsarbeit / Eveline Schwarz.- Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2020.

55 Spiele mit Chunks für Partner-, Gruppen- und Plenumsarbeit / Eveline Schwarz.- Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2020.

Ta kolekcja zawiera 55 gier do ćwiczenia, stosowania i utrwalania chunksów stałych elementów języka, które ułatwiają komunikację na poziomach A1 i A2. Zabawy mogą być wykorzystywane na zajęciach do każdego podręcznika. W książce są  zawarte opisy gier oraz szablony kopii do wykorzystania w klasie. Gry przeznaczone są dla poziomów A1 i A2.

Sprawdź dostępność

Berufspraxis Deutsch - B1 : Fertigkeitentrainer mit Audio-CD / von Graziella Guenat und Peter Hartmann. – Stuttgart: Klett Sprachen , cop. 2012.

Berufspraxis Deutsch - B1 : Fertigkeitentrainer mit Audio-CD / von Graziella Guenat und Peter Hartmann. – Stuttgart: Klett Sprachen , cop. 2012.

Praktyczny poradnik dla pracowników wykorzystujących na co dzień język niemiecki, ale także dla tych, którzy się przygotowują do pracy w tym języku. W jasny i zwięzły sposób omawia najważniejsze transakcje handlowe: zapytania i informacje, oferty, zamówienia i rezerwacje, dostawy i ich opóźnienia, czy też sposób załatwiania reklamacji. Poradnik jest wiarygodny dzięki licznym przykładowym listom, różnego rodzaju tekstom i zwrotom z zakresu komunikacji zawodowej Są przedstawione przykładowe sytuacje z podziałem na role w załączniku. Oferuje alfabetyczny i tematyczny słowniczek. Dodatkową wartością jest to, że  zawiera wszystkie transkrypcje tekstów na płycie CD, która jest dołączona do książki.

Sprawdź dostępność

Aussichten : Phonetiktrainer.A1-B1, Kurs- und Selbstlernmaterial mit 2 Audio-CD-s / Kerstin Reinke. - Stuttgart : Klett Sprachen, cop. 2012

Aussichten : Phonetiktrainer.A1-B1, Kurs- und Selbstlernmaterial mit 2 Audio-CD-s / Kerstin Reinke. - Stuttgart : Klett Sprachen, cop. 2012

Celem Kerstin Reinke w tym "Phonetiktrainer" jest zajęcie się najważniejszymi problemami fonetycznymi języka niemieckiego dla uczących się DaF i przekazanie ich w zrozumiały sposób. Książka jest oferowana jako materiał uzupełniający do podręcznika "Aussichten". Praca została przygotowana z myślą o dorosłych uczących się języka DaF na poziomie od A1 do B1. Jest to szczególnie widoczne w stosowaniu stosunkowo prostego słownictwa i nieskomplikowanych struktur składniowych. Jednak ta językowa prostota w żaden sposób nie wpływa na kreatywność zadań. Materiał może być również wykorzystany do samodzielnego uczenia się.

Sprawdź dostępność

Handbuch Fortbildung Sprachförderung im Fach : sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis / Josef Leisen.- Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2017.

Handbuch Fortbildung Sprachförderung im Fach : sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis / Josef Leisen.- Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2017.

Książka jest poświęcona nauczaniu uwzględniającemu specyfikę języka w praktyce szkolnej. Josef Leisen stworzył podręcznik dla ważnego obszaru tematycznego - nauczania przedmiotowego uwzględniającego język. Autor wyraźnie wskazał, jak decydujące znaczenie dla sukcesu uczących się i nauczających w nauczaniu przedmiotowym mają umiejętności językowe. Podręcznik poświęcony jest doskonaleniu zawodowemu nauczycieli w tym zakresie. Autor przedstawia, w jaki sposób planuje, projektuje i przeprowadza doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w zakresie nauczania poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem aspektu językowego. Przedstawia praktyczne metody używane do pracy ze studentami, nauczycielami stażystami w zakresie kształcenia językowego w ramach seminariów. Na konkretnych przykładach opisuje w  jaki sposób inicjuje procesy rozwoju szkoły w zakresie kształcenia językowego. Okazją do doskonalenia są takie formy jak np. dni studyjne i warsztaty. Ponadto praca zawiera gotowe instrukcje, koncepcje, przykłady, zadania warsztatowe, konspekty gotowe do kopiowania.

Sprawdź dostępność