AKTUALNOŚCI

Marzec miesiącem biblioterapii 2022

Miesiąc z biblioterapią

O akcji

Organizatorami akcji jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Koło Podlaskie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Współorganizatorami są nauczyciele szkół i przedszkoli, którzy włączą się do akcji poprzez organizowanie i prowadzenie w swoich placówkach zajęć z elementami biblioterapii dla dzieci i młodzieży.

Celem jest popularyzacja biblioterapii wśród nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach.

Działania są adresowane do nauczycieli i uczniów szkół i przedszkoli Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielska podlaskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego.

Akcja odbywa się w lutym lub marcu, działania obejmują cały miesiąc.

 

Edycja 1. Marzec miesiącem biblioterapii

Tegoroczna edycja trwa w okresie 1 -  31 marca.  

Zapraszamy do włączenia się do akcji nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. 

Okres pandemii i nauka zdalna zaburzyły codzienny rytm życia każdego z nas. Ograniczenia, które zostały wymuszone pandemią koronawirusa, sprawiły, że czujemy strach, zagrożenie, zagubienie.  Poszukujemy wsparcia psychicznego. Jedną z jego form może być biblioterapia czyli literatura terapeutyczna. 

Pomóżmy naszym uczniom na nowo odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości, uporać się z trudnymi emocjami, podnieść poczucie własnej wartości, poprawić samopoczucie. Wzmacniajmy ich.

Zachęcamy do organizowania w szkołach zajęć z elementami biblioterapii dla dzieci i młodzieży oraz wszelkich innych działań  podkreślających terapeutyczną wartość literatury. 

Podejmowane działania doskonale wpisują się w jeden z obowiązujących w tym roku szkolnym kierunków polityki oświatowej Państwa:Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza zorganizowane grupy na zajęcia z elementami biblioterapii i spotkanie autorskie z Celiną Zubrycką.

 

Materiały wspierające 

 

Zapraszamy do odwiedzania stron:

 

Załączniki