AKTUALNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wiersze z szuflady”

Zapraszamy uczniów klas II -VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego do napisania samodzielnie wiersza (białego lub rymowanego) na dowolny temat.

Praca twórcza musi być napisana własnoręcznie. Może być ozdobiona rysunkiem.

Termin dostarczenia wierszy upływa 15 grudnia 2022 r. (Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę). Prace należy wysyłać jedynie drogą elektroniczną na adres mailowy sp43wierszezszuflady@gmail.com. Do każdej pracy powinien być dołączony wypełniony formularz stanowiący załącznik do regulaminu dostępnego na stronie internetowej organizatora: zobacz

W powyższym regulaminie opisano sposób przygotowania maila, który będzie kwalifikował pracę do konkursu.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Jeśli jeden opiekun przesyła prace kilku uczniów – każda praca powinna być wysłana w oddzielnym mailu.

Jury - w składzie: Zofia Olek-Redlarska, Katarzyna Janowicz-Timofiejew, Krystyna Gudel i Regina Kantarska-Koper - poetki, Grażyna Knap - bibliotekarka Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Anna Kowalewska - specjalistka do spraw Public Relations - będzie oceniało prace w trzech kategoriach: klasy II - IV, klasy V - VI, klasy VII - VIII, a w ocenie weźmie pod uwagę: treść i formę (oryginalność, kreatywność), samodzielność, estetykę zapisu i wykonania pracy.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Dorota Jabłońska, Elżbieta Danieluk