AKTUALNOŚCI

Zainaugurowano 3 edycję akcji "Rozczytane Podlaskie"

 
Organizatorami 3 Edycji Akcji Rozczytane Podlaskie, która odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom  byli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Rada Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy w Białymstoku.

 Inauguracja tegorocznej edycji odbyła się 29 maja 2023 r. w siedzibie CEN w Białymstoku.

Gości zebranych w sali konferencyjnej CEN przywitali Ryszard Chodyniecki, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Anna Kondracka, prezes białostockiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Następnie głos zabrali: Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, którzy w swoich wypowiedziach podkreślili rolę książki i czytania w rozwoju człowieka i społeczeństwa. Głos zabrał również ks. Dariusz Wojtecki, reprezentujący Arcybiskupa Józefa Guzdka, który przekazał myśli zawarte w liście biskupa do uczestników spotkania.

Inaugurację prowadziła Magdalena Kraszewska. W tym roku czytane były fragmenty utworów Tomasza Samojlika, biologa i popularyzatora przyrody, rysownika oraz twórcy komiksów i książek dla dzieci.

W czytaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli  lokalnych władz, urzędów, instytucji kultury, mediów i służb mundurowych. Słuchaczami byli uczniowie szkół podstawowych oraz laureaci konkursów czytelniczych.

Inscenizację pt. Umarły las, na podstawie książki Tomasza Samojlika i Adama Wajraka, przygotowały dzieci ze SP nr 45 w Białymstoku pod kierunkiem Anny Kondrackiej, nauczyciela bibliotekarza. Występ dzieci był uwieńczeniem spotkania.

Inauguracji towarzyszyła piękna scenografia przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy CEN w Białymstoku. Jeden z elementów scenografii został wypożyczony z wydawnictwa Media Rodzina.

W ten sposób w poniedziałek, 29 maja, rozpoczęła się trwająca przez cały tydzień akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych oraz książki autorów związanych z naszym regionem.

Relacje z uroczystości  inaugurującej akcję:

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie BP CEN w Białymstoku - Zainaugurowano 3 edycję akcji "Rozczytane Podlaskie" (cen.bialystok.pl)