AKTUALNOŚCI

Scenariusz lekcji: Co wiemy o Bolesławie Prusie…ciekawostki biograficzne i praca z fragmentem ,,Lalki”.

Temat lekcji: Co wiemy o Bolesławie Prusie…ciekawostki biograficzne i praca z fragmentem ,,Lalki”.

Czas  realizacji: 45 minut

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa

Cele lekcji: poznanie przez uczniów ciekawostek  z życia Bolesława Prusa, stworzenie gazetki dotyczącej Bolesława Prusa, sprawdzenie i rozwinięcie umiejętności pracy z tekstem w oparciu o fragment ,,Lalki” Bolesława Prusa, rozwinięcie umiejętności tworzenia ustnych wypowiedzi w oparciu o fragment ,,Lalki” Bolesława Prusa

Metody pracy: podające (pogadanka, objaśnienia) , praktyczne (zadania do wykonania), kreatywne(kreatywne myślenie, działanie), praca z tekstem, ćwiczenia bazujące na pracy w grupach

Forma pracy:

 • zbiorowa
 • indywidualna

Środki dydaktyczne i materiały:

 • fragmenty tekstu ,,Lalka” Bolesława Prusa na kartkach dla każdej grupy po jednym
 • ciekawostki z życia Bolesława Prusa na kartkach dla każdego ucznia
 • słowniki języka polskiego - po jednym dla każdej grupy
 • flamastry
 • kartki papieru

PRZEBIEG  LEKCJI

1. Wprowadzenie

 • przywitanie uczniów
 • nauczyciel  podaje i omawia  temat  oraz cele lekcji
 • nauczyciel dzieli uczniów na  5- osobowe grupy
 • nauczyciel rozdaje uczniom  ciekawostki z życia pisarza dla każdego ucznia z grupy po jednej i jeden fragment ,,Lalki” Bolesława Prusa dla każdej grupy

2. Rozwinięcie tematu

 • nauczyciel zadaje  każdemu uczniowi zadanie związane z otrzymaną ciekawostką i  każdej grupie ćwiczenia związane z otrzymanym fragmentem ,,Lalki” Bolesława Prusa

A. Zadanie dla każdego ucznia związane z otrzymaną ciekawostką:

 1. Zobrazuj na rysunku otrzymaną ciekawostkę.
 2. Powieś swoją pracę na przeznaczonej do tego tablicy wraz z otrzymaną ciekawostką.

B. Ćwiczenia dla każdej grupy:

 1. Opiszcie co oznacza zdanie i wyrazy z otrzymanego fragmentu tekstu – możecie posłużyć się słownikiem języka polskiego: ,,Bardzom kontent”, ,,gmach”, ,,omnibusy”.
 2. Podajcie 5 cech opisujących uczucie Wokulskiego, z którymi kojarzy się wam jego postawa w związku ze znajdowaniem się w Paryżu.
 3. Wyjaśnijcie własnymi słowami co według Was oznacza zdanie z tekstu: ,,Ruch jest tak wielki, jak gdyby co najmniej połowa Warszawy biegła na zobaczenie jakiegoś wypadku; ulica jest tak gładka jak posadzka” i utwórzcie własne porównanie odwołując się do opisanej sytuacji.
 4. Odpowiedzcie na pytania dotyczące otrzymanego fragmentu tekstu:
  • Ile mieszkań ma Suzin?
  • Ile franków ma płacić Wokulski Suzinowi za mieszkanie?
  • Co chce wiedzieć Wokulski?
  • Co odpowiada na pytanie Wokulskiego Suzin?

Każda grupa przedstawia swoje odpowiedzi.

3.  Zakończenie lekcji

Nauczyciel dziękuje uczniom za wspólne działania.

===================

MATERIAŁY POMOCNICZE                                                                                          

Ciekawostki o Bolesławie Prusie

 1. Naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki.
 2. Urodził się w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie.
 3. Został ranny podczas udziału w Powstaniu Styczniowym.
 4. Został aresztowany za udział w powstaniu.
 5. Jego ulubionym miejscem wypoczynku był Nałęczów.
 6. W Nałęczowie znajduje się Muzeum Bolesława Prusa.
 7. Wystąpił w charakterze świadka na ślubie Stefana Żeromskiego z Oktawią Rodkiewiczową.
 8. Był m.in. fotografem, ulicznym mówcą, ślusarzem w fabryce.
 9. Za debiut prasowy Aleksandra Głowackiego uważa się zamieszczony w czasopiśmie „Opiekun domowy” artykuł społeczny ,,Nasze grzechy”.
 10. Ukończył lubelskie gimnazjum z wynikiem celującym.
 11. Podpisywał się również pseudonimem Jan w Oleju.
 12. Większość jego opowiadań, nowel, a później powieści była po raz pierwszy publikowana na łamach gazet, z którymi współpracował.
 13. W 1885 roku Prus poznał znanego malarza Stanisława Witkiewicza.
 14. W testamencie ufundował stypendia dla utalentowanych dzieci pochodzących z ubogich wiejskich rodzin.
 15. Jego wizerunek został przedstawiony na polskiej monecie o nominale 10 zł, wybijanej w latach 1975-78 oraz 1981-84.

Fragment tekstu

,,Wokulski spostrzega ogromny pięciopiętrowy gmach, formy klinowatej, na wysokości drugiego piętra otoczony żelazną balustradą, przy szerokiej ulicy wysadzonej niezbyt starymi drzewami, pełnej omnibusów, powozów, ludzi konnych i pieszych. Ruch jest tak wielki, jak gdyby co najmniej połowa Warszawy biegła na zobaczenie jakiegoś wypadku; ulica jest tak gładka jak posadzka. Widzi, że jest w samym środku Paryża, lecz nie doznaje ani wzruszenia, ani ciekawości. Nic go nie obchodzi.

Powóz wjeżdża we wspaniałą bramę, lokaj otwiera drzwiczki, wysiadają.

Suzin bierze Wokulskiego pod rękę i prowadzi do małego pokoiku, który po chwili zaczyna wznosić się w górę.

- A ot winda-mówi Suzin.-Ja mam tu dwa mieszkania. Jedno na pierwszym piętrze za sto franków dziennie, drugie na trzecim za dziesięć franków. I dla Ciebie wziąłem za dziesięć franków. Trudna rada-wystawa!...

Wychodzą z windy na korytarz i po chwili znajdują się w eleganckim saloniku, który posiada mahoniowe meble, szerokie łóżko pod baldachimem i szafę mającą zamiast drzwi ogromne lustro.

- Siadaj, Stanisławie Piotrowiczu. Chcesz jeść czy pić, tu czy w sali? No, pięćdziesiąt tysięcy twoje… Bardzom kontent…

- Powiedz mi – po raz pierwszy odezwał się Wokulski – za cóż to ja mam dostać pięćdziesiąt tysięcy?...

- Może i więcej.

- Dobrze, ale za co?

Suzin rzuca się na fotel, opiera ręce na brzuchu i wybucha śmiechem.

- Ot, za to samo, że się pytasz!...Inny nie pyta: za co weźmie pieniądze, tylko dawaj…A ty jeden chcesz wiedzieć: za co zarobisz takie pieniądze. Ach, ty gołąbku!...”.

Źródło: Bolesław Prus, Lalka, Lalka, tom drugi :: Wolne Lektury

 

Opracowała:
Wioleta Korolczuk, nauczyciel bibliotekarz
Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim