AKTUALNOŚCI

Malarstwo Cecylii Sołyjan

Cecylia Sołyjan (na fotografii, pierwsza od lewej) z zawodu jest artystą plastykiem, absolwentką Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, tkaniną unikatową, renowacją tkanin i sztandarów. Prace malarskie i tkaniny wystawiane były w kraju i za granicą. Brała udział w ogólnopolskich plenerach malarskich.

O twórczości

Dominującym motywem w malarstwie p. Sołyjan jest pejzaż.

„Natura jest mistrzynią, artysta jest jej miłośnikiem, kocha i stara się utrwalić te wzruszenia" pisał Wojciech Weiss na początku ubiegłego stulecia.  Podobną drogą zdaje się podążać  białostocka artystka. Niewielkie, kameralne studia pejzażowe są zapisem jej wrażeń, których piękno odkrywa w każdym odwiedzanym zakątku. Budowane kolorem i światłem pejzaże rejestrują ulotną chwilę. Z pozoru nieciekawe skrawki otaczającego nas świata odkrywają na obrazach p. Sołyjan  swoje utajone piękno.  Stanowią swoistą kronikę podróży.  Ten typ malarstwa, nie wymagający naukowych objaśnień ani teoretycznych uzasadnień, znajduje - i słusznie - wdzięcznych odbiorców we wszystkich kręgach i w każdym czasie.

Prace malarskie i tkaniny wystawiane były w kraju i za granicą. Pani Cecylia Sołyjan brała udział w ogólnopolskich plenerach malarskich. Wystawy malarstwa i tkaniny odbywły się m.in. w:

 • Galeria „Pod Arkadami" w Łomży,
 • Galeria „ Na Brechta" w Warszawie,
 • Klub Dziennikarza „Pod Gruszą" w Krakowie,
 • BWA w Łomży,
 • Galeria „Libertad 753" w Buenos Aires,
 • Wystawa Środowiskowa Białostockiego Okręgu Polskiej Sztuki Użytkowej w Białymstoku,
 • Muzeum Okręgowe w Białymstoku,
 • Galeria „Aktyn" w Warszawie ,
 • Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Użytkowej BWA w Katowicach,
 • III Jesienny Salon Plastyki BWA w Ostrowcu Świetokrzyskim,
 • Galeria „U Delfiny" w Warszawie,
 • Galeria Politechniki,
 • Wystawa w Salonie mebli „Kler",
 • WOAK „Galeria Spodki",
 • Biblioteka Uniwersytetu Białostockiego i Uniwersytetu Medycznego,
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

W dniu 28 maja 2010r., podczas  konferencji metodycznej nauczycieli bibliotekarzy "Nowoczesny warsztat pracy biblioteki szkolnej ", odbył się wernisaż  prac artystycznych Pani Cecylii Sołyjan. Dodatkowo prace można było oglądać w siedzibie placówki przy ul. Złotej 4, w ramach Galerii "Na Złotej",  od maja do czerwca 2010r.

Tekst i zdjęcia: BP CEN w Białymstoku

Prace artystki