AKTUALNOŚCI

Projekt : „Pilecki”. Ważny rozdział historii najnowszej Polski tematem obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych w VII LO w Białymstoku.

Jowita Chomiczewska, nauczyciel bibliotekarz VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

O projekcie

1 marca obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywę ustawodawczą w sprawie tego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, a po jego śmierci podtrzymał prezydent Bronisław Komorowski.

W tym roku, w ramach obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych Biblioteka VII Liceum zaproponowała uczniom i nauczycielom udział w projekcie: „Witold Pilecki – bohater naszych czasów”. Ponieważ w bieżącym roku przypada rocznica śmierci Witolda Pileckiego szczególnie zależało nam na przybliżeniu naszym wychowankom postaci i historii rotmistrza.

Najważniejszym wydarzeniem związanym z podjętym przez nas tematem była prelekcja dr Waldemara Wilczewskiego. Jej celem było nie tylko przedstawienie sylwetki Witolda Pileckiego. Prelegent opowiadając  o  przeszłości  poszukiwał  w  niej  tego,  co  łączy  ją  z  teraźniejszością. W  kontekście  wyborów etycznych jakich dokonywał Pilecki, mówił o potrzebie poszukiwania i pielęgnowania wartości we współczesnym świecie. W swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest, aby młodzi ludzie otwierali się na nowe doświadczenia, byli kreatywni i ciekawi świata.

Projekt: „Pilecki...” obejmował szereg powiązanych ze sobą działań.

W „sali kinowej” odbyła się projekcja widowiska teatralnego Sceny Faktu Teatru Telewizji: „Śmierć Rotmistrza Pileckiego” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Niezwykle poruszający obraz poświęcony powojennym dziejom rotmistrza aż do jego egzekucji w 1948 roku stał się bazą dla  prowadzonych przez nauczycieli lekcji historii. W tym celu przygotowana została również wystawa oparta na dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej przedstawiająca sylwetkę i losy polskiego bohatera. Osoby zainteresowane tematem mogą korzystać z opracowanej bibliografii. Wykaz dokumentów objął literaturę dostępną w bibliotece szkolnej, oraz dokumenty elektroniczne.

Sposobem na zachęcenie uczniów do lektury było głośne odczytanie podczas wykładu fragmentów: „Raportów z Auschwitz” - słynnego sprawozdania Pileckiego z pobytu w obozie.

Uczniowie klasy dziennikarskiej zdobywali doświadczenie przygotowując i przeprowadzając wywiad z Panem Waldemarem Wilczewskim mający na celu przybliżenie historii Witolda Pileckiego. Tekst tej rozmowy będzie można przeczytać na łamach szkolnej gazetki. Swój udział w realizację projektu wnieśli także uczniowie klas fotograficznych, którzy czuwali nad stroną techniczną prelekcji i przygotowali fotoreportaż.

Biblioteka wystąpiła w roli animatora projektu. Moim celem było inicjowanie wśród całej społeczności szkolnej działań mających na celu poznanie historii Witolda Pileckiego, pobudzanie ciekawości i zainteresowania historią najnowszej Polski oraz zachęcanie do czytania.

Witold Pilecki - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

  • Cyra Adam, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7773-200-7.
  • Michalkiewicz Stanisła, Gieroje, „suche fakty” i legendy, W: Pilecki Witold, Rotmistrz Pilecki. Raporty z Auschwitz, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64037-77-1, s. 27-32.
  • Patricelli Marco, Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Warszawa 2015, ISBN 978-83-08-04731-6.
  • Płużański Tadeusz, Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy. Biografia, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8079-006-3.
  • Płużański Tadeusz, Pilecki zginął przez Cyrankiewicza?, W: Pilecki Witold, Rotmistrz Pilecki. Raporty z Auschwitz, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64037-77-1, s. 15-26.
  • Sadowski Maciej, Witold Pilecki. Fotobiografia, Warszawa 2015, ISBN 978-83-274-3394-7.
  • Żebrowski Leszek, Wstęp. Dwie legendy, dwóch więźniów Auschwitz, W: Pilecki Witold, Rotmistrz Pilecki. Raporty z Auschwitz, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64037-77-1, s. 7-13.

Dokumenty elektroniczne:

Literatura piękna

  • Konik Roman, Znamię na potylicy: opowieść o rotmistrzu Pileckim, Warszawa 2013, ISBN 
  • 9788377852040.
  • Pilecki Witold, Rotmistrz Pilecki. Raporty z Auschwitz, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64037-77-1.

 Opublikowano 13/03/2018 (poprzednia wersja serwisu)