AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do udziału w VI edycji wojewódzkiego konkursu literackiego „Ludzie listy piszą...”

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku zaprasza
do udziału w VI edycji wojewódzkiego konkursu literackiego „Ludzie listy piszą...”,
pod honorowym patronatem Dyrektora Biura Filatelistyki, Poczty Polskiej S.A, .pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta

 

Warunki konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Osoby biorące udział w konkursie powinny napisać list na temat: „ Jan Paweł II – ciekawy człowiek, niezwykły kapłan.”

Konkurs ma formę pisemną.

  • Proszę samodzielnie, odręcznie napisać list na papierze listowym lub własnoręcznie wykonanym.
  • Napisany list powinien znajdować się w zaadresowanej kopercie

Czas trwania konkursu luty – kwiecień 2020 roku.

Prace proszę dostarczyć do 20 IV 2020 roku do biblioteki szkolnej SP Nr 24, do organizatora konkursu p. Bożeny Hermanowskiej.

Podsumowanie konkursu nastąpi w maju 2020 roku.

W załączeniu regulamin konkursu z zgodami opiekunów.

Załączniki