AKTUALNOŚCI

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii 2020 - literatura dostępna w zasobach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Dzień Biblioterapii obchodzimy w dniu 14 listopada od 2016 roku. Święto zostało ustanowione  w 19. rocznicę zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, w tym roku przebiega pod hasłem „Czytanie łączy – biblioterapia w aktywizacji i integracji społecznej”.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatymi zbiorami Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku: 

1. 12 ważnych emocji : polscy autorzy o tym, co czujemy / ilustracje Eluta Kidacka ; [autorzy: Anna Sójka, Maria Szarf, Maria Ewa Letki, Eliza Piotrowska, Renata Piątkowska, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Liliana Fabisińska, Anna Onichimowska, Beata Ostrowicka, Joanna Krzyżanek, Anna Czerwińska-Rydel, Agnieszka Frączek]. - Poznań : Centrum Edukacji Dziecięcej - Publicat, 2020.
2. Ach te emocje! Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 3, s. 29
3. Albumowe przygody, czyli trochę terapii w bibliotece / Agnieszka Olejarz// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 7-9
4. Andrzejkowe tradycje w bibliotece szkolnej / Elżbieta Kasprzyszak.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, s. 24
5. Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. - Warszawa : Difin, 2011.
6. Arteterapia w nauce i praktyce : teoria, rozwój, możliwości / pod redakcją naukową Anny Glińskiej-Lachowicz ; [projekt okładki Jolanta Brodziak] ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015.
7. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
8. Bajka, baśń, bajkoterapia : zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów Filii CEN w Hajnówce) / oprac. Marta Charkiewicz. - Hajnówka : CEN, 2011.
9. Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela / Anna Witkowska-Tomaszewska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 2, s. 14-26
10. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii [Dok. elektroniczny] / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna,.
11. Bałaganiaki : historia z serii humorki / Agnieszka Zimowodzka ; ilustracje Małgorzata Kwapińska. - Łódź : Kocur Bury, copyright 2017.
12. Bardziej rozumieć siebie o trudnym dojrzewaniu / Katarzyna John// Biblioteka w Szkole . - 2015, nr 10, s.21-
13. Baśń w życiu dziecka : cechy, funkcje, rola baśni w życiu dziecka, baśnioterapia : poradnik / Katarzyna Hryniewicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.
14. Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych / Agnieszka Bałka// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 28-29
15. Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : Materiały z konferencji / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, red. Janusz Nowicki - Warszawa : SBP, 2003.
16. Biblioteka w otoczeniu społecznym : Praca zbiorowa / red. Elżbieta Barbara Zybert - Warszawa : SBP, 2000.
17. Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych / Józef Szocki. - Warszawa ; Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1989.
18. Biblioteka w szkole. Cz. 2, Biblioterapia, webquesty, e-biblioteka / Jolanta Milczuk-Walczewska [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012.
19. Biblioterapia : dla klas IV - VI szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2006.
20. Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. - Warszawa : Wydawnictwo SBP [Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich], 2001.
21. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.
22. Biblioterapia : (zestawienie bibliograficzne) / Agnieszka Graczyk// Wszystko dla Szkoły . - 2010, nr 2, s. 23-24
23. Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami / Maria Kożuchowska// Remedium. - 2017, nr 1, s. 13-14
24. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki / Irena Borecka. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001.
25. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, 2011.
26. Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.
27. Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą / Agnieszka Miernik// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 29-38
28. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo - wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006.
29. Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka. - Wałbrzych : "Unus", 2002.
30. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska// Biblioteka w Szkole . - 2010, nr 6, s. 12-14
31. Biblioterapia w edukacji niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontrowska-Roter. - Wałbrzych : "Unus", 2003.
32. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
33. Biblioterapia w ICIM / Katarzyna Pytlakowska// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. Biblioteka centrum informacji nr 2, s. 14-16
34. Biblioterapia w klasach I-III - scenariusze : literatura dostępna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku / oprac. Małgorzata Konopka. - Białystok : CEN, 2020
35. Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy / Joanna Hoffmann// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 9
36. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
37. Biblioterapia w praktyce / Zyta Chachowska// Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - .2010, nr 1, s. 8-10
38. Biblioterapia w społeczeństwie informacyjnym / Violetta Trella// W: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. - Toruń 2009. - S. 313-325.
39. Biblioterapia w szkole : poradnik dla bibliotekarzy / Irena Borecka. - Legnica : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.
40. Bilioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
41. Być jak skała - czyli o tym jak polubić siebie i oswoić lęk przed zmianą / Justyna Tumiłowicz// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 35-37
42. Chciane czy niechciane? Ciąże nastolatek w literaturze dla młodzieży / Elżbieta Kasprzyszak.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, s. 28-29
43. Chłopiec, kret, lis i koń / Charlie Mackesy ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o., 2019.
44. Co by było, gdyby morze przestało szumieć? : o istocie człowieczeństwa i poczuciu własnej wartości / Elżbieta Bukowiec.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 10
45. Co robisz z pomysłem? / Kobi Yamada, Mae Besom ; [przekład Anna Kmiecik]. - Olsztyn : Wydawnictwo Levyz, copyright 2018.
46. Co robisz z problemem? / Kobi Yamada ; ilustracje Mae Besom ; przekład Anna Kmiecik. - Olsztyn : Levyz, copyright 2018.
47. Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji? : scanariusz o tym, co warto gromadzić / Marta Chrabąszcz.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 6
48. Czarodziejskie słowa - moc uprzejmości / Roksana Kociołek..// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 10-11
49. Czemu oni boją się życia? / Lidia Ippold, Roksana Kociołek-Kaszyńska// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 48-50
50. Dać szansę mocy książki : rozmowa o biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10 , dod. Biblioterapia w Szkole nr 10/2016 s. 3-5
51. Dawniej i dziś : jak żyły dzieci przed stu laty, a jak żyją dzisiaj / napisała Christa Holtei ; il. Astrid Vohwinkel ; tł. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2014.
52. Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji Wrocław, 25-26 wrzesnia 2003 r. / pod red. Stefana Kubowa. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003.
53. Dobrze jest dobrze myśleć o sobie! / Roksana Kociołek..// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 6-7
54. Dramaty rodzinne w mitach i opowieściach / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013.
55. Duże i małe kłopoty / Roksana Kociołek.// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 12-13
56. Dwoje ludzi / tekst i il. Iwona Chmielewska. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2014.
57. Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : Materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995) / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, red. Janusz Nowicki, Mieczysław Szyszko - 1. - Warszawa : SBP, 1996.
58. Dziecko przewlekle chore w przedszkolu i szkole ; Biblioterapia : wybór literatury dostępnej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku / oprac. Emilia Chojnowska. - Białystok : CEN, 2020
59. Dzień wdzięczności / Urszula Zybura-Zadworna// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 44-45
60. Elmer - akceptacja inności / Joanna Szymczak-Ryczel.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 8
61. Emocjonalny zawrót głowy: zajęcia z elementami biblioterapii / Ewa Bońdos.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 18-19
62. Filip, lis i magia słów / Elzbieta Zubrzycka ; ilustracje Klara Wicenty. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.
63. Gdybym był bogaty: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippold.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 5, s. 19
64. Gdybym miał marzenia : dlaczego zawsze warto marzyć / Lidia Ippoldt.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 16
65. Głośne czytanie na wiele sposobów / Izabela Łyszkiewicz.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, s. 14-15
66. Hania, Adelajda i czasozmieniacz : bajka psychoterapeutyczna dla dzieci zmagających się z nieśmiałością / Maria Kożuchowska ; [ilustracje Magdalena Gubała]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018.
67. Historia Guziołka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
68. Inicjacja czytelnicza w klasach I-III : bohaterowie lektur uczą, rozbawiają, oswajają i pomagają zaakceptować odmienność / Grażyna Rura// Nauczanie Początkowe. - 2017/2018, nr 1, s. 49-55
69. Inny nie znaczy gorszy - tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu / Agata Krajewska.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 10
70. Inny nie znaczy gorszy / Joanna Szymczak-Ryczel// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 20-21
71. Inny w przestrzeni społecznej / pod red. Beaty Jachimczak, Katarzyny Pawelczak, Anety Wojciechowskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.
72. Ja po prostu mam cel! O tym, dlaczego warto dążyć do celu / Lidia Ippold.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 17-18
73. Jak ciężko być królem / według powieści Janusza Korczaka "Król Maciuś Pierwszy" ; zilustrowała Iwona Chmielewska. - Warszawa : Muzeum Historii Żydów Polskich Polin ; Lusowo : Wydawnictwo Wolno, 2018.
74. Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych / Roksana Kociołek.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 3-4
75. Jak osiągnąć radość życia? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Elżbieta Kasprzyszak.// Biblioteka w Szkole . - 2019, nr 4, s. 28-29
76. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin, 2015.
77. Jesteś cudem : 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym / Regina Brett ; przeł. Olga Siara. - Kraków : Insignis Media, cop. 2013.
78. "Kasa, kasa, kasa!" - czyli o gospodarce finansowej nastolatków / Lidia Ippold// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 46-47
79. Kierunek: Dorosłość: Zajęcia biblioterapeutyczne / Aleksandra Sobańska.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 11, s. 29-31
80. Kolorowy potwór emocji / Urszula Zybura-Zadworna.// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 8-9
81. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
82. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
83. Koncepcje wychowawcze sprzyjające pracy bajkoterapeutycznej / Maria Kożuchowska// Remedium. - 2018, nr 7/8, s. 18-19
84. Korekcyjna funkcja biblioterapii / Zbigniew Skorny, Józef Szocki, Stanisław Zawistowski ; Oddział Doskonalenia Nauczycieli. - Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli 1989.
85. Kosmita / Roksana Jędrzejewska-Wróbel ; il. Jona Jung. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Fundacja ING Dzieciom, cop. 2009.
86. Książka ? Czytanie? Po co to, komu? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Małgorzata Sobol. - 2015. W: Biblioteka w Szkole. 2015, nr 4, s. 11W: Biblioteka w Szkole. 2015, nr 5, s. 11
87. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii / Jolanta Pawłowska// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 9-10
88. Książka uczy, bawi, wychowuje, czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury / Wanda Matras-Mastalerz// W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 2. - Kraków 2016. - S. 144-151.
89. Książka w działalności terapeutycznej / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, red. Elżbieta Barbara Zybert - Warszawa : SBP, 1997.
90. Książki, które pomagają żyć : Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej. Materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r. / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, red. Elżbieta Barbara Zybert - 1. - Warszawa : SBP, 2000.
91. Leczenie książką / Alicja Strzelecka-Lemiech// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 6, s. 13-15
92. Lekcja biblioteczna : czy to szczęście, czy to pech? / Agnieszka Sikorska-Celejewska// Biblioteka : szkolne centrum informacji . - 2012, nr 1, s. 15
93. Lisek Niedbaluszek : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które nie potrafią utrzymać porządku / Agnieszka Borowiecka// Bliżej Przedszkola . - 2014, nr 12, s. 20-21
94. Literatura piękna a zdrowie psychiczne / Wanda Krzemińska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973.
95. Literatura w terapii – warsztaty otwarte / Anna Bautsz-Sontag - 1. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015.
96. Literatura w terapii dzieci / Anna Bautsz-Sontag. - Katowice : Uniwersytet Śląski : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013.
97. Magia ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
98. Mała encyklopedia domowych potworów / Stanislav Marijanović ; przeł. Hanna Baltyn. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2017.
99. Mam przyjaciela kierowcę autobusu / napisał i ilustrował Ralf Butschkow ; tłumaczył Bolesław Ludwiczak. - Poznań : Media Rodzina, copyright 2010.
100. Mam przyjaciółkę pielęgniarkę / napisał i il. Ralf Butschkow ; tł. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2012.
101. Mam przyjaciółkę weterynarza / napisała Susanne Schürmann ; ilustrował Ralf Butschkow ; tłumaczenie Bolesław Ludwiczak. - Poznań : Media Rodzina, 2019.
102. Mam tę (super) moc! / Gabriela Olszewska// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 22-23
103. Martynka : najlepsze przygody : 8 fascynujących opowiadań / tekst oryginalny Gilbert Delahaye ; tekst polski Wanda Chotomska ; ilustracje Marcel Marlier. - Poznań : Papilon - Publicat, copyright 2012.
104. Maski : czyli próba poznania samego siebie / Grażyna Anna Sabiłło.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 14
105. Mądrość mieszka w nas, musimy tylko z nią rozmawiać. Czym jest mądrość w życiu człowieka? / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 6-7
106. Metafora literacka jako stymulator rozwoju inteligencji emocjonalnej ucznia / Wanda Matras-Mastalerz// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 18-19
107. Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole / Kinga Anna Gajda// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 7-19
108. Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej / Monika Lach// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 16-17
109. Młody Książę: Ja i moja planeta : o realizacji życiowych celów / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 12
110. Młody Książę: Ja i mój kwiat : przyjaźń i miłość - co to takiego? / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 13
111. Moja własna wojna / Barbara Polińska.// Biblioteka w Szkole . - 2019, nr 1, s. 44-47
112. Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję. Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 5
113. Moje miejsce na ziemi : o ważnych decyzjach życiowych / Lidia Ippoldt.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 15
114. Mów własnym głosem : 50 lekcji jak głosić swoją prawdę / Regina Brett ; przełożyła Olga Siara. - Kraków : Insignis Media, 2018.
115. My i świat, który nas otacza : program czytelniczo-wychowaczy z elementami profilktyki / Gabriela Gmerek-Biniek, Barbara Kozłowska, Magdalena Kroczek// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 13-17
116. Na nowym lądzie - zajęcia z elementami biblioterapii / Anna Sabiłło.// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 22-23
117. Najlepsza zupa na świecie / Urszula Zybura-Zadworna// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 28-29
118. Największy dar... przyjaźń : o trudnej sztuce nawiązywania relacji / Anna Walska.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 11
119. Nie warto się złościć. Przyjażń jest ważniejsza / Elżbieta Kasprzyszak.// Biblioteka w Szkole . - 2019, nr 11, s. 18-19
120. Nie wierzmy plotce. Scenariusz o sile słów / Urszula Zybura-Zadworna.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 14
121. Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych / Marta Chrabąszcz.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 7-8
122. Nieformalna świetlica w bibliotece? / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, s. 17
123. Niepełnosprawność - czy naprawdę tak wiele nas różni? / Iwona Czesiul-Budkowska// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 32-34
124. (Nie)spodziewany gość - czyli ze smutkiem też mi do twarzy / Jolanta Molenda-Bieniecka// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 38-39
125. Niewidzialne kamienie czyli Jak to jest być dyslektykiem / Barbara Ciwoniuk ; [ilustracje Izabela Madeja]. - Wydanie 2. - Ustka : Wydawnictwo TO TU, 2019.
126. Nigdy nie wkładaj serca do gipsu! / Roksana Kociołek-Kaszyńska// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 51-53
127. Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheurer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
128. O strachu, który ma wielkie oczy, i odważnym Strachliwym Bojaczku / Elżbieta Bukowiec.// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 15-16
129. O tych, którzy się rozwijali / Iwona Chmielewska. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2013.
130. Opowieści przeciwko lękom / Linde von Keyserlingk ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2003.
131. Orzeł czy...kogut? - czyli o odkrywaniu własnej tożsamości / Justyna Jurasz, Barbara Pająk.// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 18-19
132. Pafnucy i Mądralinka: bajka psychoedukacyjna dla dzieci, którym często zdarzają się niepowodzenia / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola . - 2017, nr 2, s. 22-23
133. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci / Kinga Anna Gajda// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 102-109
134. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla młodzieży / Kinga Anna Gajda// Język Polski w Szkole-Gimnazjum. - 2011/2012, nr 3, s. 100-106
135. Po co komu plotka? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jadwiga Oleszek.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 4, s. 8
136. Po pierwsze : o literaturze dla dzieci (i nie tylko) / Iwona Gralewicz-Wolny, Beata Mytych-Forajter. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
137. Podaj łapkę, misiu / Krystian Głuszko ; ilustracje Beata Kulesza-Damaziak. - Warszawa : Wydawnictwo Alegoria, 2015.
138. Podnieś głowę / Ewa Woydyłło. - Wydanie pierwsze, dodruk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019.
139. Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioteapeutycznych / Jolanta Pawłowska// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 11
140. Podróż moich marzeń scenariusz zajęć bibliotecznych: dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim / Agnieszka Bałka.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6, s. 37
141. Potencjał edukacyjny i terapeutyczny bajek filozoficznych / Wanda Matras-Mastalerz// W: Człowiek i medium : Terapia - Rozwój - (Auto)narracja / red. nauk. Agnieszka Ogonowska. - Kraków 2016. - S. 49-70.
142. Pozytywny wizerunek ucznia z dysleksją : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii / Mirosława Wójtowicz// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 40-43
143. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013.
144. Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, s. 18 - 19
145. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler ; [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010.
146. Przezorność i uczynność : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Anna Borowska// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, s. 14
147. Przyjaciele: są momo wszystko! Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 9
148. Przyjaźń : opowiastki dla dzieci / Leo Bormans ; zilustrował Sebastiaan Van Doninck ; z języka niderlandzkiego przełożyła Iwona Mączka. - Poznań : Papilon, © 2019.
149. Przyjaźń największym prezentem / Agata Krajewska// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 24-25
150. Puszek łakomczuszek: bajka edukacyjna dla dzieci, które jedzą zbyt dużo słodyczy / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola . - 2017, nr 1, s. 14-15
151. Radośc? A cóż to takiego? / Joanna Szymczak-Ryczel.// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 4-5
152. Radości i smutki bycia mamą. O prawach do swoich potrzeb / Beata Basiura.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 11
153. Rico i Oscar: praca z tekstem epickim: Mirela Rubin-Lorek na podstawie książek Andreasa Steinhöfela Rico, Oscar i głębocenie oraz Rico, Oscar i złamanie serca/// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6, s. 32-35
154. Rola książki i kultury czytelniczej w życiu seniorów / Lidia Ippoldt// W: Człowiek i medium. - Kraków 2016. - S. 83-94.
155. Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny / Elżbieta Potempska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003.
156. Rymowanki wrażliwe na tematy kłopotliwe : wiersze terapeutyczne dla dzieci / Magdalena Kotowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
157. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka / Mirosława Wójtowicz - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
158. Self-reg : opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę / Agnieszka Stążka-Gawrysiak ; ilustracje Anna Teodorczyk. - Kraków : Znak Emotikon, 2019.
159. Słoiczek pełen strachu / Joanna Szymczak-Ryczel// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 26-27
160. Słoiczek pełen strachu / Joanna Szymczak-Ryczel// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 26-27
161. Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością / Jolanta Molenda-Bieniecka.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 15-16
162. Starzenie się i przemijanie w literaturze dla dzieci / Elżbieta Szefler// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2014/2015, nr 3, s. 30-76
163. Strefa Miau!: akceptujemy różnorodność / Grażyna Anna Sabiłło.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 8-9
164. Swiat należy do mnie: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jadwiga Oleszek// Biblioteka w Szkole . - 2016 nr 2 , s. 17
165. Syrenie siostry / Karolina Gawlik.// Bliżej Przedszkola . - 2017, nr 2, s. 20-21
166. Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcania młodzieży do czytania / Lidia Ippoldt.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 23
167. Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.
168. Szybko wyzdrowiej! : rady i wskazówki dla rodziców oraz opowiadania dla chorych dzieci / Nicole Zijnen ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002.
169. Sz(ż)ycie na miarę. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartości niematerialnych / Roksana Kociołek.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 12
170. Świat należy do mnie: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jadwiga Oleszek// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 17
171. Święta w stylu folk / Barbara Polińska.// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 30-31
172. Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci / pod red. Bogusławy Sochańskiej i Justyny Czechowskiej ; [aut. Małgorzata Cackowska i in.]. - [Warszawa] : Duński Instytut Kultury ; [Poznań] : Media Rodzina, 2012.
173. Teksty biograficzne jako narzędzia terapeutycznych oddziaływań na dzieci i młodzież (wybrana problematyka) / Leszek Jazownik// W: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży. - Opole 2015. - S. 445-458.
174. Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.
175. Terapeutyczna rola literatury pięknej adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii poznawczej / Maria Molicka// Edukacja i Dialog . - 2014, nr 9/10, s. 60-68
176. Terapia czytelnicza / biblioterapia / w szkołach masowych i specjalnych. / Irena Borecka. - Wałbrzych : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993.
177. Terapia Wielkiego Ładu / Maria D. Gostyńska ; [przedm. Bronisław Łagowski]. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984.
178. Terapie pedagogiczne w resocjalizacji / Anetta Jaworska// W: Leksykon resocjalizacji. - Kraków 2012. - S. 386-417.
179. Tomek ma ADHD : historia chłopca takiego jak Ty! / Jeanne Kraus ; il. Whitney Martin ; [tł. Paulina Zaborek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011.
180. Trening szybkiego, efektywnego czytania / Elżbieta Kasprzyszak.// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 23-25
181. Tylko jeden drink... czyli próba poznania samego siebie / Marta Jesionek.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 18-19
182. Uczucia niechciane: złość / Dorota Krawczyńska.// Bliżej Przedszkola . - 2017, nr 2, s. 18-19
183. Uważaj, jakie składasz obietnice... : scenariusz zajęć bibliotecznych dla młodziezy z wykorzystaniem prezentacji komputerowej /// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 54-55
184. Walka z kompleksami / Agnieszka Sikorska-Celejewska// Biblioteka - szkolne centrum informacji . - 2008, nr 4, s. 14-15
185. Walory wynikające z odmienności : bajka terapeutyczna, psychoedukacyjna w specjalistycznych świetlicach dla dzieci / Agnieszka Sołbut// W: Patriotyzm i nacjonalizm. - Kraków 2013. - S. 365-379.
186. Warsztaty poezjoterapii w praktyce / Teresa Kasza.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 11 s. 14-16
187. Wielki wulkan gniewu - bajka z elementami relaksacji dla dzieci rozzłoszczonych / Agnieszka Borowiecka// Bliżej Przedszkola . - 2015, nr 2, s. 18-19
188. Wielki wulkan gniewu - zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Gabriela Gąsienica// Bliżej Przedszkola . - 2015, nr 2, s. 20-21
189. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez projektowanie ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych / Anna Bautsz-Sontag// W: Edukacja dziecka. - Białystok 2010. - S. 511-524.
190. Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta / Katarzyna Nogieć// Język Polski w Szkole dla IV-VI . - 2011/2012, nr 1, s. 7-12
191. Wszystkie barwy czarnej farby. Scenariusz zajęć / Barbara Polińska.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 6, s. 22-24
192. Wychowanie przez czytanie - anachronizm czy konieczność wobec współczsnych przemian kulturowych? / Stanisława Pogorzelska// W trosce o współczesną rodzinę / pod red. nauk. Jadwigi Izdebskiej i Agaty Popławskiej. - Białystok 2013. - S. 228-236.
193. Wycieczki w nieznane... - rozmowa o śmierci ojca i stracie na podstawie książki Barbary Kosmowskiej "Dziewczynka z parku" / Monika Barriga// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 10, s. 30-31
194. Z książką na dobre i na złe: scenariusze spotkań biblioterapeutycznych / Monika Buczek.// Biblioteka w Szkole . - 2017, nr 6, s. 18-21
195. Zaczarowana zagroda - konkurs ze znajomości lektury / Beata Maciąg.// Biblioteka w Szkole . - 2018, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 22
196. Zajęcia biblioterapeutyczne : anoreksja - wróg nr 1 nastolatek / Jolanta Pytel// Biblioteka - szkolne centrum informacji . - 2009, nr 3, s. 14-15
197. Zajęcia biblioterapeutyczne : czy każdy może być radosny? / Mariola Sitarz// Biblioteka. - 2009, nr 6, s. 15-16
198. Zajęcia kółka czytelniczego a biblioterapia / Katarzyna John// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s. 17
199. Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej / Irena Borecka, Liliana Piotrowska. - Wałbrzych : Woj.Ośr.Met., 1992.
200. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba - 1. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
201. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
202. Zbój Szczyrek i jego dobre uczynki. Scenariusz zajęć z edukacji regionalnej z elementami biblioterapii / Mgdalena Georg// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 4-5-6, s. 62-63
203. Zguba Misia Kubusia - bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które zgubiły ulubioną maskotkę / Karolina Turek// Bliżej Przedszkola . - 2015, nr 3, s. 15-17
204. Zguba Misia Kubusia - zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Gabriela Gąsienica// Bliżej Przedszkola . - 2015, nr 3, s. 18-19
205. Złość i przemoc a biblioterapia / Maria Kożuchowska// Remedium. - 2017, nr 5, s. 14-15
206. Zuzia jest chora / napisała Liane Schneider ; ilustrowała Eva Wenzel-Bürger ; tłumaczyła Emilia Kledzik. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2014.
207. Życie ponad wszystko : o sensie życia z chorobą / Paulina Knapik; Izabela Ronkiewicz-Brągiel.// Biblioteka w Szkole . - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, 10/2016, s. 17