AKTUALNOŚCI

Spotkanie z literaturoznawcą w Zespole Szkół w Szumowie

Biblioteka Zespołu Szkół w Szumowie zaprosiła niecodziennego gościa. Pani Anna Czernow jest pracownikiem naukowym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni również funkcję prezesa Polskiej Sekcji IBBY, której celem jest wspieranie i popularyzowanie literatury dziecięcej i młodzieżowej.

W spotkaniu online uczestniczyli uczniowie klasy VII a oraz organizatorki tego przedsięwzięcia - pani Lucyna Selerowska i pani Magdalena Staniaszek.

Tematem wydarzenia była literatura fantastyczna, a w szczególności świat przedstawiony w książce Johna Ronalda Reuela Tolkiena pt. „Hobbit czyli tam i z powrotem”. Właśnie tę lekturę szkolną wskazali siódmoklasiści w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez bibliotekę szkolną.

Uczestnicy spotkania – uczniowie i nauczyciele – z ciekawością słuchali barwnych opowieści pani Anny Czernow. Przyjazna atmosfera sprzyjała aktywności i zaangażowaniu uczniów. Nastolatkowie chętnie wypowiadali się - udzielali ciekawych odpowiedzi na pytania, dzielili się wrażeniami z przeczytanych utworów.

Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie siódmoklasistów i na pewno zainspirowała ich do czytania książek.         

Dziękujemy pani Annie Czernow, że przyjęła zaproszenie szkolnej biblioteki, przekazała cenną wiedzę z zakresu literatury fantastycznej i podarowała nam tyle niezapomnianych wrażeń.

Lucyna Selerowska
Zespół Szkół w Szumowie